Looks_out_at_an_empty_StPetersSqaureVaticanMedia.jpg

Pápež František: Keď sa ľudstvo chveje z pandémie, spojme sa v modlitbe

150
Milko Kostovič
AltKAT

Pápež František požiadal kresťanov z celého sveta, aby sa spojili napoludnie 25. marca pri modlitbe Otčenáša v reakcii na pandémiu koronavírusu. 

"V týchto dňoch skúšky, keď sa ľudstvo chveje pred hrozbou pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy k nebu," povedal pápež František 22. marca. 

"Vyzývam ... predstaviteľov všetkých kresťanských komunít, spoločne so všetkými kresťanmi rôznych vyznaní, aby vzývali Najvyššieho, všemohúceho Boha, a súčasne odriekavali modlitbu, ktorú nás učil Ježiš, náš Pán," povedal po modlitbe Anjel Pána. 

25. marec predstavuje slávnosť Zvestovania, dátum, "keď si mnohí kresťania pripomínajú zvestovanie archanjela Gabriela Panne Márii o Vtelení Slova," povedal pápež. 

"Kiež Pán vypočuje jednohlasnú modlitbu všetkých jeho učeníkov, ktorí sa pripravujú sláviť víťazstvo Zmŕtvychvstalého Krista," povedal. 

Podľa údajov Univerzity Johna Hopkinsa bolo k 22. marcu nakazených vírusom COVID-19 311 900 ľudí. Ochorenie dýchacích ciest, ktoré pochádza z čínskeho mesta Wu-chan, sa rozšírilo do 157 krajín a viedlo k úmrtiu 13 407 ľudí po celom svete.

Pápež František v nedeľu tiež oznámil, že bude viesť modlitbu s Eucharistickou adoráciou na prázdnom Námestí sv. Petra v piatok 27. marca o 18. hodine v Ríme. Na tomto mieste udelí požehnanie Urbi et Orbi, ktoré je zvyčajne vyhradené na Vianoce, Veľkú noc alebo iné zvláštne príležitosti. 

Pápež vyzval všetkých Katolíkov, aby sa duchovne zapojili prostredníctvom médií. Zároveň poznamenal, že všetci, ktorí sa pripoja k tejto modlitbe, budú mať možnosť získania plnomocných odpustkov, ak splnia záväzky stanovené v dekréte z 20. marca

Vatikánska Apoštolská penitenciária udelí plnomocné odpustky ľuďom, ktorí sa modlia za ukončenie pandémie, uzdravenie chorých a večný odpočinok pre mŕtvych. Plnomocné odpustky, ktoré odpúšťajú všetky dočasné tresty za hriech, musia byť sprevádzané úplným oddelením sa od hriechu.

V tomto prípade musí osoba tiež splniť podmienky získania odpustkov, ktorými sú Svätá spoveď, Sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca s odhodlaním splniť tieto podmienky čo najskôr. 

Odpustky je možné získať pri adorácii, ktorá trvá aspoň pol hodinu pred Najsvätejšou sviatosťou alebo pol hodinou modlitby s Písmom, modlitbou ruženca či korunky božieho milosrdenstva "prosiac všemohúceho Boha o ukončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o večnú spásu tých, ktorých si povolal k sebe."

"Chceme odpovedať na pandémiu vírusu univerzálnosťou modlitby, súcitu, nežnosti. Zostaňme jednotní," povedal pápež František pri vysielaní modlitby Anjela Pána 22. marca. 

Pripomínajúc ľuďom, aby sa modlili za osamelých, starých ľudí, lekárov, sestry a zdravotných pracovníkov, pápež povedal, že je tiež dôležité modliť sa za vládnych predstaviteľov a políciu, ktorí sa snažia zachovať poriadok. 

Pápež František povedal, že by si želal, aby si všetci Katolíci dnes našli čas na rozjímanie o deviatej kapitole z Jánovho evanjelia. 

"V srdci liturgie tejto štvrtej Pôstnej nedele je téma svetla. Evanjelium hovorí o epizóde človeka slepého od narodenia, ktorému Ježiš dáva zrak. Toto zázračné znamenie je potvrdením Ježišovho tvrdenia o sebe: 'Ja som svetlo sveta,' svetlo, ktoré osvetľuje našu temnotu," povedal pápež František. 

Uzdravenie žobráka je metaforou pre oslobodenie od hriechu, ktoré Kristus ponúka, objasnil pápež. 

"Hriech je ako temný závoj, ktorý zakrýva našu tvár a bráni nám vidieť seba a svet jasne. Odpúšťanie Pána odstraňuje tento závoj šera a temnoty a dáva nám nové svetlo. Pôstne obdobie, ktoré práve prežívame, je príležitosťou a vzácnym časom na priblíženie sa k Pánovi, prosiac ho o jeho milosrdenstvo, v rôznych formách, ktoré nám Matka Cirkev ponúka," povedal František. 

"Presvätá Panna Mária, pomáhaj nám napodobňovať tohto slepého muža evanjelia, aby nás mohlo zaliať svetlo Kristovo a vykročili sme spolu s ním na cestu spásy," modlil sa pápež František. 

 

 

DISKUSIA k článku