ilanarubel.png

Demokrati: Tehotenstvo je ´darcovstvom orgánov´ a nenarodené dieťa je ´vnútornosťou´ ženy

467
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Eufemizmy sú medzi stúpencami potratov bežné, pretože realita potratov je príliš zlá a ohavná. Namiesto toho, aby potrat popísali ako popravu jedinečnej, živej ľudskej bytosti v lone matky, ktorou aj je, používajú pojmy ako "voľba" a "ukončenie tehotenstva" a prirovnávajú túto procedúru k vytrhnutiu zuba alebo k vybratiu mandlí.

Podľa The Lewiston Tribune prirovnala líderka demokratickej menšiny v parlamente štátu Idaho Ilana Rubelová, počas debaty o zákaze potratov v štáte, tehotenstvo k "darcovstvu orgánov"Zákon o zákaze potratov schválili a čaká už len na podpis guvernéra Brada Littlea. Tento zákon chráni nenarodené bábätká zákazom takmer všetkých druhov potratov. Keď ho Little podpíše a zákon začne platiť, štát má vo svojej právomoci chrániť nenarodené bábätká, a to odvolaním sa na zvrátenie rozsudku v prípade Roe vs. Wade alebo odvolaním sa na dodatok Ústavy USA. 

Rubelová bola jednou z niekoľkých demokratov, ktorí hlasovali proti schváleniu tohto zákona. Je zaujímavé, že pripustila aspoň to, že tehotenstvo zahŕňa okrem matky aj "druhú osobu", hoci ju nepomenovala ako nenarodené dieťa. Na druhej strane zasa prirovnala nenarodené dieťa k "vnútornostiam" ženy. Povedala: "Svoje orgány v skutočnosti darujete na ich využitie inou osobou. A ako darcovstvo hociktorého iného orgánu, ktorý chce darca darovať, ani toto by nemalo byť usmerňované a sledované vládou." Odvolávajúc sa na právo ženy rozhodovať o svojom tele Rubelová povedala, že "v zásade ide o to, že vláda si osobuje právomoc rozhodovať aj o vašich vnútornostiach".     

Tehotenstvo je jedinečným a nenahraditeľným stavom ženy a nedá sa prirovnať k ničomu inému. Filozofi a potratoví aktivisti sa snažia ospravedlniť potrat tým, že tehotenstvo prirovnávajú k nútenému darcovstvu orgánov, ale väčšina s týmito argumentmi nesúhlasí.

Nenarodené bábätko totiž nie je žiadnym orgánom, tkanivom, či dokonca iba "potenciálnou" ľudskou bytosťou. Vedecky je už viac než jasne dokázané, že jedinečná ľudská bytosť - človek - vzniká a začína žiť už v okamihu počatia. Táto ľudská bytosť je vlastným dieťaťom ženy. Vo väčšine prípadov sa dieťatko počne aktom, na ktorom sa rozhodli participovať obaja rodičia. 

Vláda žiada matky a otcov, aby prebrali zodpovednosť za starostlivosť o svoje deti. Najzávažnejšou a najsmutnejšou výnimkou z tohto pravidla je potrat. Tí, ktorí sa usilujú ospravedlniť jeho legálnosť, len zatvárajú oči pred hrôzostrašnou pravdou, že život nenarodeného bábätka sa pri potrate úplne zničí, častokrát krutým a barbarským spôsobom, napríklad roztrhaním drobného telíčka na kusy.

Nenarodené bábätká, rovnako ako aj narodené deti, si zaslúžia základnú ochranu, zaručenú zákonom. Načo je tu inak vláda, ak nie na to, aby chránila práva tých najbezbrannejších ľudí v spoločnosti?  

 

DISKUSIA k článku