Eva Smolíková si stojí za novelou o potratoch

125
Kultúra života

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Eva Smolíková (SNS) si stojí za návrhom zákona, ktorý má zakázať reklamu na potraty a zvýšiť informovanosť žien pred podstúpením interrupcie. Uviedla to v reakcii na kritiku návrhu zo strany komisárky Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunje Mijatovičovej. Komisárku vyzvala, aby sa postavila za obranu práva na život.

Mijatovičová v liste vyzýva NR SR, aby odmietla tento i všetky ďalšie legislatívne návrhy, ktoré by mohli obmedziť prístup žien k uplatňovaniu svojich práv v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Požiadavky by podľa Mijatovičovej neboli v súlade s medzinárodnými štandardami dodržiavania ľudských práv Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.

„Vyzývame komisárku Rady Európy pre ľudské práva, aby sa postavila na obranu najzákladnejšieho ľudského práva, a to práva na život bez diskriminácie na základe veku. Bez práva na život nebudú mať ženy žiadne ďalšie práva,“ uviedla Smolíková pre TASR.

Podobné právne normy, ako navrhuje Smolíková, boli podľa nej prijaté vo vyspelých demokraciách západného typu. Spomenula napríklad viaceré štáty Spojených štátov amerických. „Preto túto výzvu vnímame ako radikálne nepochopenie návrhu zákona a presadzovanie ideológie namiesto ľudských práv,“ uviedla Smolíková v reakcii na komisárku.

„Neexistuje ľudské právo na reklamu na potrat, ale existuje právo ženy na všetky informácie o jej nenarodenom dieťati a potrate, ktoré je lekár povinný jej poskytnúť na skutočne zodpovedné rozhodnutie v takej vážnej chvíli života,“ skonštatovala slovenská poslankyňa s tým, že práve toto je cieľom jej návrhu zákona.

Komisárka tiež NR SR vyzvala, aby zabezpečila, nech sú všetky zákony a opatrenia týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia žien a ich práv v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi a štandardmi EÚ.

Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti predložili poslankyne za SNS. Ženám a dievčatám, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, by ukladala povinnosť absolvovať sonografické vyšetrenie, prevziať si sonografický záznam dieťaťka a vypočuť si tlkot srdca dieťatka.

Návrh by mal takisto zaviesť zákaz reklamy na umelé ukončenie tehotenstva a za jeho porušenie by hrozila pokuta do výšky 66.400 eur. Zmeny by v prípade schválenia novely mali byť účinné od 1. marca 2020.

DISKUSIA k článku