baby60.jpg

Potrat zvyšuje riziko predčasného pôrodu a nízkej pôrodnej váhy u ďalšieho dieťaťa

56
Zuzana Smatanová
Štúdia

Nový výskum naznačuje, že potraty negatívne ovplyvňujú oveľa viac, než len matku a nenarodené dieťa v danej situácii. Skúmané štúdie čoraz viac prepájajú potrat s rastúcim rizikom predčasného pôrodu, nízkej pôrodnej váhy a následnou možnosťou poškodenia každého ďalšieho dieťaťa dotyčnej matky v budúcnosti. 

Nová štúdia od Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (gynekológovia a pôrodníci) vo Fínsku potvrdila doterajšie štúdie, dokazujúce, že potrat vedie k zvýšenému riziku predčasného pôrodu u ďalšieho dieťaťa, ako ich predložila Americká asociácia pre rozvoj vedy. Konkrétne táto štúdia dokazovala, že spomínané riziko významne narastá medzi ženami, ktoré podstúpili potrat v neskorom štádiu tehotenstva. Neskoré štádium tehotenstva pre túto štúdiu predstavovala hranica 12 týždňov a viac gestačného veku dieťaťa. Výskumníci preštudovali zdravotné záznamy 418.690 prvorodičiek, ktoré porodili jedno dieťa v rozmedzí rokov 1996 až 2013. Ďalej spozorovali zvýšené riziko extrémne predčasného pôrodu a veľmi nízkej pôrodnej váhy ďalšieho dieťaťa u žien, ktoré podstúpili potrat v neskorom štádiu v porovnaní so ženami, ktoré podstúpili potrat na začiatku tehotenstva. U oboch týchto skupín je však spomínané riziko v každom prípade vysoké v porovnaní so ženami, ktoré nikdy nepodstúpili potrat. 

Podľa tejto štúdie ženy, ktoré išli na potrat po 12 týždni tehotenstva, riskujú 2,3-krát viac, že ich ďalšie dieťa sa extrémne predčasne narodí než ženy, ktoré išli na potrat v začiatkoch tehotenstva. Tento prieskum len potvrdil, čo mnohé iné štúdie už odhalili. Potrat so sebou prináša celkove veľa rizík, no predčasný pôrod u ďalšieho dieťaťa je už viac-menej pravidelným rizikom pre matku a jej ďalšie deti. 

V roku 2012 ďalšia štúdia, publikovaná v lekárskom magazíne Human Reproduction, odhalila, že ženy, ktoré majú za sebou tri a viac potratov, majú v ďalšom tehotenstve 35% nárast zdravotných komplikácií. Výskumníci zistili, že za týchto okolností sa zvyšuje aj riziko úmrtia dieťaťa pri pôrode. Výskum viedla Dr. Reija Klemettiová, ktorá pre The Scotsman Newspaper uviedla: "Tieto riziká v perspektíve znamenajú asi toľko, že na 1.000 žien boli tri, ktoré nemali ani jeden potrat a rodili pred dovŕšením 28. týždňa gestačného veku, čo sa zvyšovalo na štyri ženy, ktoré mali jeden potrat, šesť žien, čo mali dva potraty a jedenásť žien, čo mali tri a viac potratov."

Ďalší výskum z roku 2016 prináša podobné výsledky. National Right to Life informuje: "Dr. Pim Ankum z akademického medicínskeho centra University of Amsterdam analyzoval 21 skupinových štúdií, ktoré zahŕňali celkovo 2 milióny žien. Ankum zistil, že metóda D&C (dilatácia a kyretáž) pri umelom aj spontánnom potrate zvyšuje riziko predčasného pôrodu u ďalšieho dieťaťa (gestačný vek pod 37 týždňov) o 29% a veľmi predčasného pôrodu (pod 32 týždňov) o 69%. Kontrolnou skupinou boli podobné ženy, ktoré však pred tehotenstvom nepodstúpili D&C.

Centrum pre kontrolu chorôb USA popisuje na svojej webstránke, ako predčasný pôrod negatívne ovplyvňuje bábätko: "Predčasný pôrod bol príčinou smrti u 35% všetkých úmrtí detí v roku 2010, čo je viac než úmrtie z iných príčin ... Predčasný pôrod vedie aj k dlhodobým neurologickým postihnutiam u detí. Predčasné pôrody stáli US zdravotnícky systém v roku 2005 viac ako 26 miliárd US dolárov." 

 

DISKUSIA k článku