Pope_Francis_celebrates_Ash_Wednesday_Mass_in_2017_Credit_Vatican_Media_CNA.jpg

'Nikdy nekomunikujte s diablom' varuje pápež František

445
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Pápež František vo svojom príhovore v nedeľu 1. marca zdôraznil, aby sme v boji proti pokušeniu k hriechu nasledovali Kristov príklad: aby sme poslali diabla preč, alebo mu odpovedali Božím slovom; no nikdy sa s ním nepúšťali do rozhovoru. 

"S diablom, ktorý ho pokúšal na púšti, sa Ježiš vôbec nezhováral. Odpovedal mu Božím slovom, nie vlastnými slovami. Človeka totiž môže pokúšať pozhovárať sa s diablom o hriechu. Nikdy s ním však nehovorte. Ježiš robieval s diablom dve veci - zaháňal ho preč, alebo ako v tomto prípade (na púšti) mu odpovedal Božím slovom. Opakujem, buďte opatrní, nikdy sa nezahrávajte s pokušením, nikdy nekomunikujte s diablom."

Pred nedeľňajším Anjel Pána hovoril pápež František o 40 dňoch na púšti, kam sa utiahol Ježiš, aby sa po krste v Jordáne postil. Tu sa Ježiš "pripravuje na svoje poslanie", hovorí pápež a pokračuje: "Na konci pôstu prichádza diabol a trikrát Ježiša pokúša. Aj dnes zvykne do života ľudí vpadnúť diabol a pokúšať ich rôznymi lákavými návrhmi a ponukami. Prichádzajú z rozličných smerov a vábia nás prežívať zimomriavky z robenia niečoho zakázaného, z priestupku, z hriechu. Pokušenie sa snaží vystupovať ako alternatíva k Božej ceste, navráva nám, že v tom nie je žiadny problém, že Boh nám odpustí alebo že to, na čo nás navádza, nie je hriechom. Vyvoláva v nás pocit sebestačnosti a to, že zmyslom života je užívať si ho s pôžitkom. Všetko toto je však len ilúzia; čoskoro si uvedomíme, že čím viac sa vzďaľujeme od Boha, tým viac bezbrannosti a bezmocnosti prežívame zoči-voči veľkým životným problémom."

 

Pápež František sa modlil a prosil Pannu Máriu, ktorá rozdrvila hlavu hadovi, aby počas tohto Pôstu pomohla ľuďom "bdieť a byť ostražití tvárou v tvár pokušeniu, nepoddávať sa modlám tohto sveta a nasledovať Ježiša v boji proti zlu." Po modlitbe Anjel Pána požiadal pápež, aby sa ľudia modlili za množstvo migrantov, ktorí hľadajú bezpečie pred vojnou: "Som znepokojený správami, že prichádza veľa vysídlencov, mužov, žien a detí kvôli vojne; veľa migrantov, ktorí hľadajú útočisko a pomoc vo svete. Najmä v týchto dňoch je to mimoriadne náročné. Modlime sa za nich." Pápež poprosil o modlitby aj za členov Rímskej kúrie, ktorí sú od 1. do 6. marca na duchovných cvičeniach v Ariccia. Pápež František má už niekoľko dní nádchu a preto sa k nim nepripojil ako plánoval. Sleduje meditácie zo svojho domova vo Vatikáne.

 

DISKUSIA k článku