Pope_Francis_blesses_a_child_on_Jan_12_2020_Credit_Daniel_Ibanez_CNA.jpg

Pápež František: "Svet potrebuje katolíkov, ktorí idú von a ohlasujú Ježiša"

145
Zuzana Smatanová
Kultúra života

V nedeľu, 2. februára, hovoril pápež František o tom, že katolíci by mali aktívne chodiť von a ohlasovať svetu vieru v Ježiša Krista.

"Svet potrebuje kresťanov, ktorých nikdy neunaví chodiť ulicami života, aby každému priniesli utešujúce Ježišove slová", povedal pápež počas príhovoru na Anjel Pána. "Každý pokrstený človek prijal zároveň aj povolanie ohlasovať Ježiša; povolanie k evanjelizačnej misii: ohlasovať Ježiša!"

Na sviatok Obetovania Pána v chráme sa pápež František zamýšľal nad evanjeliom z tohto sviatku, v ktorom sa hovorí o Márii a Jozefovi, ktorí prinášajú dieťa Ježiša na zasvätenie do chrámu, kde stretávajú staručkého Simeona a prorokyňu Annu. Títo dvaja muži a dve ženy "predstavujú vzor prijímania a odovzdávania svojho života Bohu. Neboli rovnakí, líšili sa od seba, každý z nich však túžil po Bohu a dovolil, aby ich Pán viedol." Evanjelium ich opisuje ako aktívnych a zároveň žasnúcich ľudí. Podľa pápeža nám "štyria protagonisti tejto pasáže z evanjelia týmto spôsobom dokazujú, že život kresťana si vyžaduje dynamiku, ochotu a vôľu kráčať a nechať sa pri tom viesť Duchom Svätým. Paralyzovanie svedectvu kresťana a poslaniu Cirkvi nepristane."

Farnostiam a cirkevným spoločenstvám pápež radí, aby "povzbudzovali k angažovanosti mladých ľudí, rodiny a starších, aby tak každý získal skúsenosť kresťana a mohol prežívať poslanie Cirkvi ako jeho protagonista." Pápež vo svojom príhovore hovoril aj o úžase. Povedal, že "schopnosť žasnúť nad vecami okolo nás v nás podporuje náboženskú skúsenosť a robí stretnutie s Pánom plodnejším. A naopak, neschopnosť žasnúť robí ľudí ľahostajnými a nevšímavými. 

"Nech nám Panna Mária pomáha každý deň kontemplovať Boží dar, ktorým je pre nás Ježiš, aktívne a s radosťou sa s Ním v úžase stretávať, aby bol celý náš život Bohu na slávu a bratom službou."

Po Anjel Pána pápež pripomenul, že v Taliansku sa slávi Deň života, tento rok s tematikou "otvorte dvere životu". Povedal, že sa pripája k talianskym biskupom v presvedčení, že tento deň bude príležitosťou pripomenúť si, že "ľudský život treba strážiť a ochraňovať od počatia až po jeho prirodzený koniec". Dodal, že je "nevyhnutné bojovať proti akejkoľvek forme násilia, páchanom na dôstojnosti človeka, aj keď je v stávke technológia alebo ekonomika; treba otvárať dvere novým formám zodpovedného otcovstva".

Keďže sa 2. februára slávi aj Deň zasväteného života, vyzval pápež ľudí na Svätopeterskom námestí k modlitbe Zdravas´ Mária za zasvätených mužov a ženy, ktorí "robia toho veľmi veľa a častokrát v skrytosti". V tento deň si "pripomíname veľký poklad, ktorý má Cirkev v tých, ktorí verne nasledujú Pána vyznávaním evanjeliových rád a ich prežívaním vo vlastnom živote".

 

DISKUSIA k článku