teplomer

 

Feministické organizácie spustili lobing proti zákonu na ochranu najzraniteľnejších

100
Kultúra smrti

Feministické mimovládne organizácie Možnosť voľby, Aspekt a iniciatíva Povstanie pokračuje žiadajú parlamentný výbor pre zdravotníctvo, aby neodporučil schválenie – ako ho nazvali – „embryového“ návrhu novely zákona od SNS. Podľa tohto návrhu by ženám plánujúcim potrat mali umožniť počuť tlkot srdca embrya. Možnosť voľby o tom informuje na sociálnej sieti Facebook.

Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti predložili poslankyne Eva Smolíková, Magdaléna Kuciaňová a Eva Antošová zo Slovenskej národnej strany (SNS). Výbor bude o novele diskutovať dnes dopoludnia.

Mimovládky v stanovisku pre výbor tvrdia, že návrh stavia na neodborných základoch, že jeho vykonávanie môže viesť k zvýšenému riziku poškodenia tkanív plodu a je v príkrom rozpore s požiadavkou poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu pacientky.

„Vytvára priestor pre emocionálne vydieranie žien v zraniteľnej situácii, môže viesť k obmedzovaniu prístupu k medicínsky správnym informáciám o umelom prerušení tehotenstva, obmedzuje možnosti lekárov vykonávať svoju profesiu odborne a eticky a je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky,“ uviedli v stanovisku.

Rozpor návrhu s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami vidia mimovládky v tom, že podľa nich výrazne sťažuje prístup žien k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. „Dňa 18.októbra Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vydal záverečné zistenia, v ktorých hodnotí, ako Slovenská republika napĺňa svoje záväzky vyplývajúce z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. V prípade napĺňania záväzkov vyplývajúcich z práva na zdravie výbor vyslovil hlboké znepokojenie nad tým, že ženy v Slovenskej republike čelia mnohým prekážkam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane prekážok v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva a k antikoncepcii. Výbor zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad ďalším obmedzovaním reprodukčných práv žien, ktoré by vyplynulo z prijatia legislatívnych návrhov predložených na októbrovú schôdzu parlamentu,“ vyhlasujú mimovládky a dodávajú, že sa to týka aj uvedeného návrhu poslankýň SNS.

Kritičky zákona opomínajú, resp. prehliadajú mnohé závažné skutočnosti.

„Návrh na povinné zhliadnutie tlkotu srdiečka vyšetreného Dopplerovým ultrazvukom totiž významne prispieva k pochopeniu toho, čím umelý potrat je,“ vysvetli pre Hlavné správy bývalý minister vnútra Vladimír Palko.

„Podpora ‘práva na potratx’ je definujúcim znakom súčasného svetového liberalizmus, a to ešte silnejšie, ako bola definujúcim znakom sovietskeho komunizmu. Liberáli to vedia o sebe a konzervatívci to vedia o liberáloch. Preto každý pokus o umenšenie potratov okamžite vyvoláva odpor liberálov. To, čo ma však ešte stále vie zaraziť, je miera falošnosti v argumentácii, ku ktorej sú podporovatelia abortov ochotní prikročiť. Bolo by to smiešne, keby nešlo o vážnu vec,“ dodal Palko (viac TU).

DISKUSIA k článku