teplomer

 

ultrasound3d49.jpg

Ak si politici nevážia život malého bábätka, ako budú rešpektovať ten tvoj?

82
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Príhovor otca Franka Pavoneho desiatkam tisícom zástancom pro-life počas Walk for Life West Coast (Kráčaj za život Západné pobrežie):

"Ďakujem vám, Dolores a Eva! Chodím medzi vás už od začiatku a budem chodiť každý rok, až do konca; a koniec bude naším víťazstvom!

Prinášam pozdravy od Janet Moranovej, výkonnej riaditeľky hnutia ´Kňazi za život´ a spoluzakladateľky ´Dosť bolo mlčania´. Vídavate ju na EWTN. Pozdravujú vás tí, čo slúžia v tomto hnutí na plný úväzok - Bryan Kemper, Mary Smithová, Dr. Theresa a Kevin Burkeovci, zakladatelia Rachel´s Vineyard (Rachelina vinica), páter Denis Wilde, evanjelička Alveda Kingová a ďalších 45 členov nášho tímu, ktorí preň pracujú na plný úväzok!

Sme tu dnes, aby sme pozdvihli svoj hlas proti potratu!

Viete, keď o ňom hovoríme v Cirkvi, povedia, že sme príliš politickí,

keď o ňom hovoríme v politike, povedia, že sme príliš nábožní,

v médiách je to príliš rušivé,

v práci to príliš rozptyľuje pozornosť,

vo vzdelaní a pri výchove je to príliš kontroverzné,

na uliciach príliš prevratné.

Potrat je jednoznačne zlá a nesprávna vec, kam máme ísť, aby sme to vyjadrili? Ideme teda do Cirkvi, do politiky, do médií, do biznisu, do výchovy a vzdelávania, a do ulíc!

Dnes sa chcem sústrediť na vnášanie tohto problému do politiky. Je rok volieb a ak Boží ľud bude hlasovať za život, do roka a do dňa môže byť Planned Parenthood úplne zbavený financovania. Najvyšší súd bude solídnejšie než doteraz posudzovať všetky pro-life prípady. Bábätká v materskom lone budú plne chránené pred rozkúskovaním a ďalšími desivými procedúrami pri potrate v neskorom štádiu tehotenstva.

DO ROKA A DO DŇA.

Bude to však iba vtedy, ak si zvolíme verejných činiteľov, ktorí rozpoznajú rozdiel medzi službou ľuďom a zabíjaním ľudí. A tí, ktorí to nedokážu, NEPATRIA DO VEREJNÝCH FUNKCIÍ! 

V roku 2020 sme hybnou silou my a politická scéna ešte nikdy nebola rozpoltenejšia. 

Máme naj pro-life prezidenta v celých dejinách Ameriky.

A máme najextrémnejšiu pro-potratovú politickú opozíciu v celej našej histórii.

V 18. kapitole proroka Jeremiáša sa píše, že sme ako hlina v hrnčiarových rukách, no aj on nás bude formovať podľa toho, ako sa budeme správať. Ak budeme robiť dobro, zmierni svoj trest. Ak však zotrváme v zlom, zoslabne aj jeho požehnanie. Máme takých verejných činiteľov, akých si zaslúžime. Neexistuje podstatnejšia vec, ktorú by si mali uvedomiť, než to, že ´NIKDY nezabijem bábätko´. Ak si totiž politik nedokáže vážiť život malého bábätka, ako dokáže rešpektovať ten tvoj? NIČ nie je podstatnejšie, než toto; preto aj biskupi USA a pápež nedávno opätovne potvrdili, že spomedzi všetkých dôležitých problémov, je problém potratov ten najdôležitejší.  

V ničom inom totiž tak nejde o život, ako pri potrate. Žiadna iná obeť nie je bezbrannejšia, než bábätko pri potrate. Žiadne právo nie je podstatnejšie a dôležitejšie, než právo na život.

Diskusie pri týchto voľbách nebudú o osobnostiach ako takých, či sa nám niekto páči, alebo čo si myslíme o ich osobných čnostiach, či nerestiach. Nepôjde o to, čo sa páči nám osobne. Pôjde o SPOLOČNÉ DOBRO. Nepôjde o osobnú čnosť, ale o VEREJNÚ ČNOSŤ; o to, čo urobí dobré pre ľudí, pre spoločnosť. Aká čnosť, či neresť, sa prejaví v zákonoch, ktoré budú schvaľovať a podľa ktorých budú prebiehať súdy? Kam privedú ICH DNEŠNÉ SKUTKY našu krajinu zajtra; ako ich dnešné rozhodnutia ovplyvnia naše deti, vnukov, pravnukov?

Pozrite sa na Najvyšší súd. Je tam 5 konzervatívnych sudcov a 4 ľavičiarski extrémisti. Dvaja najstarší sú práve ľavičiari. Sudca Breyer ma 81 rokov a sudca Ginsburg dovŕši za pár týždňov 87. Keď ich pro-life prezident a Senát nahradia, mohli by sme v krátkej dobe mať Najvyšší súd s pro-life väčšinou v pomere 7:2! Bez úspešných volieb v roku 2020 to však nebude v žiadnom prípade možné. Prezident a Senát už ustanovil do úradu 185 federálnych a oblastných sudcov, ktorí majú definitívu!

Nedajte si od nikoho nahovoriť, že nerobíme pokrok. Vaše pro-life hlasy z minulosti stále platia. Od potratového priemyslu sa odkláňajú už miliardy dolárov; výhradu vo svedomí využíva viac ľudí, než kedykoľvek predtým, veľa z výskumu, pri ktorom používajú potratené bábätká, sa už zastavilo; od Kongresu sa žiada, aby zakázal potraty v neskoršom štádiu tehotenstva a máme administratívu, ktorá spolu s prianím šťastných Vianoc jasne naznačila, že rozrezávanie a vytrhávanie bábätiek z maternice nie je OK.     

Potrebujeme pokročiť ešte viac, no nie preto, že ľudia, ktorých sme si zvolili, nerobia svoju prácu, ale preto, lebo takých ľudí potrebujeme ešte viac. Pamätajme na to, ako pracuje US Senát - nestačí iba väčšina pro-life hlasov, ale treba ich 60. Ak by sme ich mali len o 7 viac, Planned Parenthood by prestalo byť financované a schválilo by sa množstvo ďalších pro-life zákonov. Pokrok v pro-life zákonodárstve existuje, keďže máme pro-life prezidenta, pro-life parlament a 60 pro-life hlasov v Senáte. Také je to jednoduché. Svoju prácu sme začali v roku 2016; dokončime ju v roku 2020.

Ak však zvíťazia propotratové sily, nielenže budú potraty pokračovať, ale ich budeme nútení aj podporovať cez rôzne poplatky. A Planned Parenthood sa nielenže bude financovať, ale sa stane agentúrou federálnej vlády.

Nedovolíme aby sa to stalo - musíme to zastaviť, musíme voliť, a voliť za život.

Veľa volieb sa vyhralo len s niekoľkými percentami. Gallupov prieskum minulý rok zistil, že 29% voličov si vyberalo kandidátov podľa toho, aký zaujímajú postoj k potratu. Pro-life voliči v tejto skupine zvíťazili rozdielom 9 bodov! Pro-life je stávka na víťaza!

Voľby sú hrou s číslami; aj dnes tu máme priestor pre registráciu voličov. Zaregistrujte sa k voľbám. Nezabudnite obnoviť svoju registráciu ak sa medzitým presťahujete, alebo si zmeníte meno. Vytvorili sme špeciálnu stránku ProLifeVoterRegistration.com. Počas všetkých akcií pro-life hnutia v tomto roku bude možná aj registrácia k voľbám!

To, čo je v stávke v roku 2020 je väčšie, než čokoľvek, čo si dokážeme predstaviť.

Život nenarodených visí na vlásku; Amerika visí na vlásku; západná civilizácia visí na vlásku.

Už nemáme na výber; už sme vo vojne. A vo vojne vždy víťazí iba jedna strana. Buď skončíme tak, že nám bude vládnuť luza alebo zákon. Kolektivizmus alebo právo jednotlivca. Socializmus alebo kapitalizmus. Posilní sa byrokracia alebo rodina. Zvíťazí kultúra smrti alebo kultúra života. Naše pro-life hnutie a naša Cirkev musí odložiť nabok strach z politickej angažovanosti a prejavu. Naším záujmom by nemalo byť vyhnúť sa rozdeleniu, ale stáť na správnej strane tohto rozdelenia. Ani to, že naša Cirkev alebo naše hnutie sa stáva príliš politickým, ale to, že z našich politikov sa stávajú čoraz častejšie pohania. Musíme povstať, hovoriť a podporiť politikov, čo nie sú skorumpovaní, čo patria k We the People. 

Pomodlime sa teraz spolu a modlite sa túto modlitbu každý deň. Na ElectionPrayer.com ju nájdete v angličtine a v španielčine. Cirkevné spoločenstvá, organizácie, rodiny, modlite sa ju prosím a pripravme sa tak na voľby:

 

Ó, Bože, vyznávame, že si Pánom aj v tejto dobe,

nielen jednotlivcov, ale aj národov a ich vlád.

Ďakujeme Ti za privilégium, že sa dokážeme zorganizovať aj politicky,

a že si uvedomujeme, že politická lojalita nemusí znamenať nevernosť Tebe.

Ďakujeme Ti za tvoj zákon, ktorí poznali aj naši otcovia a uznávali ho za vyšší,

než ktorýkoľvek ľudský zákon.

 

Ďakujeme Ti za možnosti, ktoré nám tento volebný rok predkladá;

nielen si splniť povinnosť voliť, ale vplývať aj na druhých aby volili,

a aby sme všetci volili správne.

Pane, prosíme, prebuď svoj ľud, nech si uvedomí, že nie politici

sú ich záchranou, ale Ty a preto si musia správne zvoliť.

Prebuď svoj ľud, aby si uvedomil, že nie je povolaný byť sektou, odpútanou od sveta,

ale veriacim spoločenstvom, ktoré svet obnovuje.

 

Prebuď v nich vedomie, že ruky, ktoré spínajú k Tebe v modlitbe,

sú rukami, ktoré budú vhadzovať lístok do volebnej urny;

že oči, ktorými čítajú tvoje Slovo, sú očami, ktoré budú čítať aj mená na hlasovacom lístku,

A že neprestávajú byť kresťanmi, keď pristúpia k hlasovaniu.

Prebuď vo svojom ľude túžbu po spravodlivosti,

po zachovaní posvätnosti manželstva a rodiny,

po dôstojnosti každého ľudského života a pravdy o tom, že práva človeka

začínajú vtedy, keď začína jeho život, čiže pri počatí, a ani o sekundu neskôr.

Pane, radujeme sa dnes, že sme občanmi Tvojho kráľovstva.

Kiežby nás to viedlo k ešte väčšej oddanosti byť vernými občanmi vo viere aj na zemi.

 

O to Ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

DISKUSIA k článku