Rainer_Maria_Cardinal_Woelki_2014_810_500_75_s_c1.jpg

Kardinál obhajuje nemecký zákaz reklamy na potrat v dôraznej pro-life kázni

306
Milko Kostovič
Kultúra života

Kardinál Rainer Maria Woelki dôrazne obhajoval zákaz reklamy na potraty v Nemecku. Hoci je tento zákaz stále platný, nemecká vláda ho zmiernila. 

"Nie sme povolaní, aby sme robili reklamu zabíjaniu! Musíme propagovať život," uviedol kolínsky arcibiskup v kázni 28. decembra 2019. 

Woelki zároveň kritizoval nové normy, ktoré majú vstúpiť do platnosti v roku 2021. Od budúceho roku sú firmy poskytujúce zákonné zdravotné poistenie v niektorých prípadoch povinné platiť za prenatálne krvné testy, ktoré hľadajú u nenarodených detí genetické poruchy, ako je Downov syndróm. 

28. decembra Katolícka cirkev oslavuje sviatok Svätých neviniatok, ktorým sa vracajú k deťom zavraždeným kráľom Herodesom po narodení Ježiša Krista. V Evanjeliu podľa Matúša sa píše, že Herodes nechal zavraždiť všetky deti do dvoch rokov v Betleheme a jeho okolí, pretože cítil, že jeho moc ohrozuje Ježiš Kristus, "kráľ Židov". Kardinál Woelki venoval svoj koncoročnú kázeň pro-life otázkam. 

Kolínsky arcibiskup sa venoval súdnemu rozhodnutiu z decembra 2019, v ktorom sa uvádza, že zákaz reklamy na potraty, ktorý bol zmiernený v roku 2019, bol kontradiktórny. Nový zákon umožňuje "lekárom, nemocniciam a inštitúciám" verejne oznamovať, že vykonávajú potraty, ako aj upozorňovať svojich pacientov na informačné materiály o potratoch, ktoré schválila vláda. 

Kardinál Woelki vysvetlil, že teraz sú "informácie o ukončení tehotenstva legálne, ale nie informácie o metódach."

Woelki poukázal na to, že veľa ľudí v Nemecku nevie, že potraty sú v tejto krajine stále nezákonné. Zákon umožňuje iba určité výnimky, uviedol arcibiskup. V týchto prípadoch nie je potrat potrestaný zákonom. 

Paragraf č. 219 nemeckého trestného zákonníka totiž zakazuje nielen reklamu na potraty, ale zaväzuje tehotnú ženu, aby sa pred rozhodnutím podstúpiť potrat poradila s lekármi alebo poradcami. Táto konzultácia musí podľa zákona slúžiť "ochrane nenarodeného života". Paragraf č. 219 tiež uvádza, že "nenarodený má v každej fáze tehotenstva svoje vlastné právo na život"

Ďalšie zmierňovanie zákazu reklamy na potraty sa bude rovnať "ďalšiemu zľahčovaniu praxe ukončovania tehotenstva", povedal kardinál Woelki veriacim zhromaždeným v Kolínskej katedrále. Woelki vyhlásil: "Propagácia potratov, drahé sestry a bratia, je propagáciou zločinnosti! A to je trestné!"

Podľa Woelkiho bude zmierňovanie zákazu znamenať ďalšiu trhlinu v hrádzi: "Nie sme povolaní, aby sme robili reklamu zabíjaniu! Musíme propagovať život! Nikto, drahé sestry, drahí bratia, nikto nemá právo rozhodovať o ľudskom živote, ani počas prvých 12 týždňov." 

Obracajúc svoju pozornosť na tzv. neinvazívne prenatálne testovanie, kardinál Woelki vysvetlil, že v roku 2021 budú firmy poskytujúce zákonné zdravotné poistenie pokrývať náklady na krvné testy v špecifických prípadoch, konkrétne po konzultácii lekára s pacientom, ako aj "v súvislosti s konkrétnymi rizikami a na objasnenie abnormalít." Arcibiskup napriek tomu zdôraznil: "Všetci vieme, čo bude znamenať výsledok krvného testu: pozitívny výsledok bude znamenať nie životu vo väčšine prípadov u detí s Downovým syndrómom."

V Nemecku je väčšina ľudí poistená prostredníctvom zákonného systému zdravotného poistenia. Kým takmer 9 miliónov obyvateľov je súkromne poistených, veľká väčšina (viac než 73 miliónov) je poistených spoločnosťami, ktoré sú súčasťou zákonného zdravotného poistenia. Poistné za tento druh poistenia predstavuje niečo vyše 15 percent celkového príjmu osoby. Takmer polovicu z toho však pokrýva zamestnávateľ a zamestnanec si stále môže vybrať medzi mnohými spoločnosťami. Zákonné zdravotné poistenie v Nemecku vždy zahŕňa návštevu očného i lekára a na deti sa nevzťahujú žiadne príplatky. 

Woelki ďalej hovoril o tom, že prenatálne krvné testy majú zvyčajne jediný cieľ a to "zabraňovať životu s postihnutím". To podľa arcibiskupa platí nielen o nenarodenom živote. Rozširovanie neinvazívnych prenatálnych testov podľa neho skôr povedie k "neustále sa zvyšujúcej diskriminácii ľudí so zdravotným postihnutím - ako by pokrok v medicíne mohol určovať formu života hodného žitia a nehodného." 

Podľa kardinála Woelkiho sú kresťania povolaní bojovať proti potratom, ktoré sa v Nemecku považujú za "novú normu liberálnej, humánnej a osvietenej spoločnosti". Vysvetlil - hoci sa explicitne neodvolal na prirodzený zákon - že pozícia pro-liferov nie je konkrétnou katolíckou náukou, ale univerzálnou. 

Woelki poďakoval všetkým pro-liferov za ich prácu, či už je to modlitba a obetovanie sa alebo politické zapojenie, či niečo iné: "Boh je priateľ života. Buďme všetci spolu s ním, ako ľudská bytosť počas Vianoc, priateľmi života." 

Spomedzi nemeckých biskupov sa kardinál Woelki považuje za jedného z najvernejších. V marci 2018 poslal spolu s niekoľkými ďalšími biskupmi, najmä z Bavorska, list pápežovi Františkovi, v ktorom kritizoval a žiadal vysvetlenie dokumentu uverejneného Nemeckou biskupskou konferenciou, ktorý umožňoval protestantským manželom Katolíkov dostávať Sväté prijímanie v individuálnych prípadoch. Zdá sa však, že Woelki súhlasí s tým, aby farári rozhodovali o pripúšťaní protestantských manželov Katolíkov k Svätému prijímaniu. 

Rainer Maria Woelki sa narodil a vyrastal v kolínskej arcidiecéze. Za kňaza bol vysvätený v roku 1985. V roku 2003 sa stal pomocným biskupom vo svojej diecéze. Pápež Benedikt XVI. ho v roku 2011 povolal do Berlína. O rok neskôr ho vymenoval za kardinála. Vedúcim arcidiecézy bol však iba tri roky. V roku 2014 ho pápež František presunul do Kolína. Nahradil tam kardinála Joachima Meisnera, jedného zo štyroch kardinálov, ktorý podpísal dubiu v roku 2016 žiadajúc pápeža Františka o vysvetlenie sporov týkajúcich sa jeho post-synodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Dubia nebola nikdy zodpovedaná.

 

 

DISKUSIA k článku