belgium_euthanasia_810_500_75_s_c1.jpg

Provinčná vláda nariaďuje kanadskému hospicu, aby začal zabíjať chorých pacientov

195
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Nezisková organizácie z Britskej Kolumbie čelí možnosti zastavenia svojho verejného financovania, pokiaľ sa nepodriadi 

Vláda Britskej Kolumbie nariaďuje hospicu s paliatívnou starostlivosťou, aby umožnil svojim pacientom zomrieť prostredníctvom "lekársky-asistovanej smrti" alebo eutanázie. 

Zdravotný úrad Fraser (FHA) vydal na konci decembra organizácií Delta Hospice Society deadline, no nekonkretizoval následky, ktorým bude čeliť, ak sa neporiadi, informovalo spravodajstvo Delta Optimist

Toto sú najnovšie správy týkajúce sa dlhodobého boja organizácie, ktorá sa snaží zabrániť eutanáziíi pacientov v 10-lôžkovom hospici Irene Thomas, ktorý sa nachádza na predmestí mesta Delta južne od Vancouveru. 

Hovorkyňa FHA Tasleem Juna v e-maily potvrdila, že zdravotný úrad sa 5. decembra stretol s predstaviteľmi hospicu, aby "prediskutovali obavy, ktoré máme v súvislosti s dodržiavaním ich zmluvy" a že odvtedy "sme im poslali úradné oznámenie o obavách a predstavili naše očakávania, že budú dodržiavať povolenú lekárku pomoc pri umieraní do februára 2020."

Juma nerozviedla, aké sankcie budú hospicu hroziť za nedodržanie predpisov. 

Minister zdravotníctva Novej demokratickej strany (NDP) Adrian Dix však už vo všeobecnosti naznačil, že vláda obmedzí verejné financovanie neziskovej spoločnosti. 

"Samozrejme, my žijeme v slobodnej spoločnosti," povedal Dix minulý mesiac pre redakciu Globe a Mail

"Organizácia Delta Hospice Society sa môže rozhodnúť, že pri svojom poslaní už nechce dostávať podporu zo Zdravotného úradu Fraser. Môžu sa tak rozhodnúť. Môžu si zvoliť vlastnú cestu. Ale nemôžete mať oboje." 

Dix nereagoval na žiadosť redakcie LifeSiteNews o vyjadrenie. 

Zdravotný úrad trvá na tom, že hospic nespĺňa podmienky pre výnimku, ktorú udeľuje náboženským organizáciám v rámci svojho programu eutanázie a že musí pacientom poskytovať smrtiace injekcie v súlade s podmienkami zmluvy.

FHA zverejnil svoj program eutanázie v septembri 2016, tri mesiace po tom, čo liberálna vláda Justina Trudeaua zlegalizovala túto prax v Kanade na žiadosť Najvyššieho súdu, ktorý vo februári 2015 zrušil zákon zakazujúci eutanáziu z dôvodu, že mal byť protiústavný. 

Zdravotný úrad financuje organizáciu Delta Hospice Society 1,3 miliónom dolárov ročne, čo predstavuje asi 47 percent jej rozpočtu - zvyšok pochádza zo súkromných darov - a vlastní pozemky, na ktorých hospic stojí, ktoré prenajíma organizácii, uvádza denník Vancouver Sun

Hospic, ktorý v súčasnosti presúva pacientov kvôli eutanázii, argumentuje, že podávanie smrteľných injekcií je v priamom rozpore s paliatívnou starostlivosťou a že umožnenie eutanázie znamená porušenie ich vlastných pravidiel, podľa ktorých sa nesmie urýchľovať smrť pacienta. 

Hospic podporuje Kanadská asociácia pre paliatívnu starostlivosť v hospici (CHPCA) a Kanadská spoločnosť lekárov paliatívnej starostlivosti (CSPCP). Tieto organizácie vydali spoločné stanovisko v novembri, v ktorom tvrdia, že paliatívna starostlivosť a eutanázia - ktorá sa nazýva "lekárskou pomocou pri umieraní" (MAiD) - sú "zo svojej podstaty úplne rozdielne postupy"

"Národné a medzinárodné organizácie hospicovej paliatívnej starostlivosti sú jednotné v postoji, že MAiD nie je praxou hospicovej paliatívnej starostlivosti," uvádza sa v stanovisku

"MAiD nie je súčasťou hospicovej paliatívnej starostlivosti; nie je to "rozšírením" paliatívnej starostlivosti, ani jedným z nástrojov "balíka paliatívnej starostlivosti"," zdôrazňuje sa. 

Túto pozíciu zastávala aj zakladateľka hospica a jeho výkonná riaditeľka Nancy Macey, ktorá bola prepustená predstavenstvom hospicu v septembri 2019 pri riešení danej situácie. Predstavenstvo vtedy schválilo eutanáziu vykonávanú v hospici. 

Macey uviedla, že v tom čase hľadala právne poradenstvo, informovala redakcia the Globe

Po rozšírení členskej základne organizácie na 200 členov však bolo zvolené nové predstavenstvo 28. novembra, kedy prebehlo "drsné zasadanie", uviedol denník the Globe.  

Nové predstavenstvo zvrátilo rozhodnutie umožniť eutanáziu. 

Nová predsedkyňa Angelina Ireland v liste informovala zamestnancov, dobrovoľníkov a členov, že rozhodnutie bolo založené na dvoch nezávislých právnych názoroch, podľa ktorých eutanázia nie je zlučiteľná s cieľmi organizácie, ako sa uvádza v jej stanovách, uvádza the Delta Optimist. 

Nové predstavenstvo tiež hlasovalo za odvolanie vtedajšieho výkonného riaditeľa spoločnosti a vymenovanie dočasného. 

Výsledky sporu budú ďalekosiahle, hovorí Alex Schadenberg, výkonný riaditeľ Koalície na prevenciu eutanázie. 

"Toto je skutočný boj o Kanadu," vyjadril sa pre redakciu LifeSiteNews. 

"Keď vláda núti hospic sprostredkovať eutanáziu, hoci hospic má v stanovách zakotvené, že neurýchlia smrť, potom tým hovorí, že to bude musieť vykonávať každá lekárka asociácia." 

Schadenberg spustil na podporu organizácie petíciu, ktorá je adresovaná doktorke Victorii Lee, prezidentke FHA, a ministrovi Dixovi, a zároveň nalieha na všetkých znepokojených Kanaďanov, aby ju podpísali. 

 

 

DISKUSIA k článku