teplomer

 

euthanasia_needle_810_500_75_s_c1.jpg

Západná Austrália legalizuje zabíjanie chorých pacientov smrteľnou injekciou

164
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Štát Západná Austrália sa stal najnovšou jurisdikciou, ktorá legalizovala eutanáziu a asistovanú samovraždu. Tento austrálsky štát sa tak stal 19. vo svete, kde je umožnené dobrovoľné alebo asistované ukončenie ľudského života.

Zákon o dobrovoľnom asistovanom umieraní umožní chorým ľuďom, ktorí zažívajú "neznesiteľné utrpenie" a majú smrteľnú chorobu, ktorá môže viesť k smrti do šiestich mesiacov (alebo dvanástich v prípade neurodegeneratívnych ochorení), ukončiť svoj život smrteľnou látkou alebo im zdravotnícky pracovník podá smrteľné lieky. 

Premiér Mark McGown a minister zdravotníctva Roger Cook si pri prijatí legislatívy navzájom pogratulovali. Právny predpis nadobudne účinnosť v polovici roku 2021. 

Ako informovali austrálske média, McGowan opakoval argumenty, ktoré sa už dlho používajú pri obhajobe voliteľného potratu. McGowan uviedol, že asistovaná samovražda a eutanázia budú umožnené ľuďom, ktorí chcú mať prístup k smrti a dodal: "...tí ľudia, ktorí nechcú mať tento prístup, ho mať nebudú." 

McGowan ohlasoval pasáž zákona, podľa ktorej ľudia, ktorí "umierajú v agónii", si budú teraz môcť uplatniť svoje "vlastné rozhodnutie". McGowan odmietol obavy týkajúce sa zákona a označil ich za "poplašné správy". Napriek tomu sa Austrálska lekárska asociácia postavila voči asistovanej samovražde a tvrdí, že zlepšená paliatívna starostlivosť môže vyriešiť bolesti pacientov. 

"Tma eutanázie presiakla do Západnej Austrálie," komentoval americký právnik a autor Wesley J. Smith. 

"Neznesiteľné utrpenie" sa nedá objektívne testovať. Môže to byť čokoľvek, čo povie pacient - aj keby ochorenie nebolo dôvodom pre samovraždu / žiadosť o vraždu," uviedol. 

"Kam toto povedie? Medzičasom do tejto bezodnej morálnej jamy skočilo Holandsko, Belgicko a čím ďalej, tým viac aj Kanada. Nemôžem sa vyhnúť irónií, že ľuďom zrejme chýba viera v schopnosť lekárov postarať sa o pacientov správne a zmierniť ich utrpenie, no paradoxne umožnia tým istým lekárom ich zabiť. Je to bizarné," dodal. 

Západná Austrália (ZA), ktorá predstavuje takmer jednu tretinu Austrálie, sa pridáva k štátu Victoria ako druhá jurisdikcia v krajine protinožcov, ktorá umožňuje dobrovoľnú asistovanú samovraždu. Návrh zákona prijatý v Západnej Austrálii je liberálnejší než ten vo Victorii, ktorý umožňuje lekárovi podávať lieky iba vtedy, ak to pacient nemôže urobiť sám. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že štát Victoria umožňuje iba eutanáziu, ktorú vykoná samotný pacient bez pomoci. Zákon ZA umožňuje pacientovi zvoliť si lekára alebo zdravotnú sestru, aby mu podali lieky. 

Zatiaľ čo zákon ZA vyžaduje medicínske schválenie od dvoch lekárov, nezávisle od seba, pre tých, ktorí chcú ukončiť svoj vlastný život, nie je potrebná žiadna konzultácia psychiatra. Smrteľné látky môžu byť predpísané podľa ustanovení zákona bez dozoru. V štáte Victoria musia pacienti eutanáziu konzultovať s psychiatrom predtým, než si sami podajú smrtiaci kokteil. 

V ZA musia pacienti podať dve ústne žiadosti a jednu písomnú žiadosť o lieky na ukončenie života. Existuje zoznam schválených liekov, z ktorých si môžu vybrať. Aj keď je preferovaná možnosť vlastného dávkovania, pacienti môžu požiadať lekára, aby im podal smrteľnú dávku. V štáte Victoria môže lekár podať liek iba v tom prípade, ak je toho pacient fyzicky neschopný. 

V roku 2018 Katolícki biskupi Západnej Austrálie vydali vyhlásenie, v ktorom tvrdia, že neumožnia lekárom v katolíckych nemocniciach podávať smrteľné lieky. Podľa spravodajstva austrálskeho CBN News liberálny poslanec Nick Goiran varoval, že zákon je "najnebezpečnejšou legislatívou, aká kedy bola schválená." Zdravotnícki profesionál spochybnil to, či existuje objektívna definícia pojmu "neznesiteľné utrpenie", ktoré má dobrovoľná alebo asistovaná samovražda zmierniť. 

Otvorený odporca zákona Goiran poukázal na to, že seba-podávanie smrteľných liekov môže viesť k vracaniu, duseniu a iným komplikáciám. Predávkovanie barbiturátmi je často preferovaným spôsobom umierania, ktorý musí byť často sprevádzaný antiemetikami, aby sa zabránilo vyvráteniu smrteľných liekov. Goiran uviedol, že pod schémou ZA nie je potrebný žiadny lekársky dohľad. 

V denníku Sydney Morning Herald vyjadril profesor Xavier Symons z University of Notre Dame v Austrálii obavy, že nový zákon ohrozuje mentálne postihnutých ľudí. Symons uviedol, že nový zákon umožní lekárom a zdravotným sestrám iniciovať rozhovory o eutanázii. Napísal: "Je to problematické. Lekári môžu byť v pokušení navrhnúť najjednoduchšie (a najlacnejšie) riešenie. Čo ak neurológ navrhne eutanáziu ako "najlepšiu možnosť" pre pacienta s diagnostikovaným neoperovateľným mozgovým nádorom?"

Symons uviedol, že to pacientov vystaví pod "neprimeraný vplyv lekárov", a dodal, že domorodí Austrálčania a osoby s obmedzenými schopnosťami angličtiny môžu zle interpretovať poradenstvo, ktoré dostanú. Symons povedal, že zákon vystaví lekárov pod tlak zo strany členov rodiny, ktorí budú chcieť zhasnúť pacientov život. 

Zákon ZA, na rozdiel od toho v štáte Victoria, nebude vyžadovať posúdenie špecialistu, ktorý by zhodnotil pacientov stav. Praktickí lekári napr. budú môcť schváliť eutanáziu pacientovi, ktorý trpí rakovinou pankreasu, hoci nikdy v živote nemuseli liečiť toto ochorenie. Odporcovia zákona sa obávajú, že nepresné diagnózy a prognózy môžu viesť k neoprávneným úmrtiam. Zároveň platí, že zatiaľ čo lekári v štáte Victoria majú radiť pacientom, aby navštívili psychiatra, ak ich duševný stav môže ovplyvniť ich schopnosť rozhodovať sa, zákon ZA takéto ustanovenie nestanovuje.

Belgicko, Kanada, Holandsko, Kolumbia, Švajčiarsko a niektoré štáty USA umožňujú dobrovoľnú eutanáziu a / alebo lekársky asistovanú smrť.

 

 

DISKUSIA k článku