teplomer

 

Cardinal_Schonborn_at_Vienna_benefit_concert_2019_810_500_s_c1.png

Abp. Viganò odsudzuje pro-LGBT koncert vo viedenskej katedrále sv. Štefana ako ´rúhačský´

536
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Arcibiskup Carlo Maria Viganò verejne odsúdil pro-LGBT koncert, ktorý sa konal začiatkom decembra v katedrále sv. Štefana vo Viedni a nazval ho "ďalšia homoerotická a rúhačská provokácia".

V odkaze rakúskemu rodákovi Alexandrovi Tschugguelovi, ktorý zorganizoval modlitbu ruženca pred katedrálou v čase, keď sa vo vnútri konal koncert, abp. Viganò uviedol, že táto udalosť reprezentuje "zlovestnú a temnú víziu cirkvi, ktorá sa chce zjavne prebudovať proti viere a proti pravde o ľudskej osobe." 26-ročný Alexander Tschugguel pritiahol v októbri počas Amazonskej synody na seba pozornosť tým, že vzal niekoľko sôch "Pachamamy" z kostola v Ríme a hodil ich do rieky Tiber. Arcibiskup Viganò vo svojom posolstve hovorí:

"Gay aktivisti, transvestiti a transsexuáli sa predvádzajú v katedrále sv. Štefana, namiesto čoho by mali radšej od Katolíckej cirkvi prijať vyhlásenie o Kristovej oslobodzujúcej Pravde a dar jeho spásonosnej Lásky, ktorú zadarmo ponúka všetkým, ktorí sa z hĺbky svojich zranení a pokánia odvážia uznať, že potrebujú spásu."

V spojení v duchu s tými, čo sa modlia ruženec ako odčinenie za túto udalosť, im taliansky arcibiskup pripomína, že "ohavné zločiny, pohoršenie, ani škandály nikdy nezmenšia Pánovu moc a silu. Nemáme dôvod strácať odvahu a dôveru." 

Benefičný koncert z 30. novembra, nazvaný "Uverme spolu", hosťoval už tretí rok po sebe na pozvanie asociácie LIFE+ a bol označený ako Svetový deň AIDS. Medzi účinkujúcimi bol aj Thomas Neuwirth (známy ako drag queen ´Conchita Wurst´), spevák, ktorý ako bradatá ´speváčka´, oblečená do večerných šiat, reprezentovala Rakúsko na Eurovízii 2014. Neuwirth vystupoval v sanktuáriu katedrály zo 14. storočia s tínedžermi a tínedžerkami ako zborom.                                                              

Wurst

 

Homosexuálny aktivista Gery Keszler, ktorý organizoval koncert 30. novembra, poďakoval kardinálovi Schönbornovi za jeho účasť a povolenie použiť na túto udalosť katedrálu: "Sme veľmi vďační za dôveru, ktorú do nás vložil kardinál." Podľa Kathpress Kardinál Schönborn "poďakoval každému za veľkorysé srdce a za to, že nezabúdajú na ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc". Kardinál zdôraznil, že nevíta len účastníkov a návštevníkov charitatívneho večera ako "hostí": "Mali by ste vedieť, že v tejto katedrále sme všetci doma. Je to prístrešie pre dušu, ktoré predstavujú tieto kamene a ktoré tak veľmi potrebujeme".

Témou hudobného večera bola "túžba po anjeloch". Keszler povedal, že v jednaní s postihnutými HIV/Aids, môže byť každý anjelom. Dodal, že anjeli sú aj "Otváračmi dverí pre všetkých, čo sú ďaleko od Cirkvi, pretože anjeli nepoznajú strach z kontaktu. Neposudzujú podľa životnej situácie, ani podľa náboženstva. Sú symbolom solidarity." 

Video z koncertu 2019 naznačuje, že ide o niečo miernejšie než minulý rok, čo nebolo až také ťažké, pretože hviezdou tohto benefičného koncertu z roku 2018 bol herec, známy tým, že hráva homosexuálov; stál bez trička pred oltárom a predvádzal hlučný rock spolu s elektronickou hudbou, a to všetko medzi inými hercami, v kostýmoch démonov.

Tu je oficiálny prepis posolstva veriacim, modliacim sa ruženec, ktoré napísal abp. Viganò pri príležitosti tohtoročného koncertu:

***

Drahý Alexander (Tschugguel) a všetci veriaci, zhromaždení pri modlitbe ruženca pred Katedrálou sv. Štefana vo Viedni - nech je s vami Pán Ježiš, aj Panna Mária!

Sme svedkami toho, ako do Božieho chrámu preniklo modlárstvo, ktoré si nárokuje úctu, prináležiacu iba jedinému živému a pravému Bohu. V procesii sa nieslo niekoľko malých sošiek, identifikovaných ako Pachamama modly. Drahý Alexander, pamätaj na varovanie žiarlivého Boha; žiarlivého preto, lebo On je "Priateľom človeka", ktorý žiarlivo stráži svoju večnú pravdu a slávne predurčenie.

Toto varovanie potvrdzujú aj stránky zjaveného Písma, ktoré nás majú napĺňať posvätnou bázňou a chvením: "porúcajte ich oltáre, polámte ich modly, povytínajte ich háje a ich sošky popáľte na ohni!" (Dt 7, 5). Potopte ich do vôd Tiberu, pretože "je to ohavnosť pred Pánom, tvojím Bohom. Nedonesieš do svojho domu nijakú ohavnosť" (Dt 7, 25-26).

Svätý Pavol nás učí, že človek upadá do modloslužby, keď sa stáva neveriacim a odpadlíkom, opovrhuje poznaním Boha a vytrvalo Ho odmieta oslavovať: "Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba i zeme ... On dáva všetkým život, dych a všetko ... v Ňom žijeme, hýbeme sa a sme" (Sk 17, 24. 28). Modlárstvo udúša pravdu v bezpráví, zatemňuje myseľ a kazí úsudok. Človek je vydaný na milosť tyranii vlastných zhubných vášní a svojich chvíľkových túžob. Zrieka sa samého seba a prepožičiava sa skazenosti a nečistote. Títo ľudia "hanobia svoje vlastné telá, tí čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen." (Rim 1, 24).

Opäť raz Viedeň, slávna metropola, ktorá dokázala odolávať otomanským hordám zbraňami svetla a viery, trpí - zdesená a pohoršená - ďalšou homoerotickou a rúhačskou provokáciou. Gay aktivisti, transvestiti a transsexuáli sa predvádzajú v katedrále sv. Štefana, namiesto čoho by mali radšej od Katolíckej cirkvi prijať vyhlásenie o Kristovej oslobodzujúcej Pravde a dar jeho spásonosnej Lásky, ktorú zadarmo ponúka všetkým, ktorí sa z hĺbky svojich zranení a pokánia odvážia uznať, že potrebujú spásu. Celým svojím srdcom sa pripájam k tebe, malé stádočko, ktoré teraz síce možno bez pastiera, ale predsa povolané zhromaždiť sa v Srdci Nepoškvrnenej a vyprosiť prostredníctvom odprosujúcej modlitby posvätného ruženca odpustenie od Boha za urážky a zneuctenie, ktorých sa voči Nemu dopúšťame. 

"Ohavné zločiny, pohoršenie, ani škandály nikdy nezmenšia Pánovu moc a silu. Nemáme dôvod strácať odvahu a dôveru. Zoči-voči zlovestnej a temnej vízii cirkvi, ktorá sa chce zjavne prebudovať proti viere a proti pravde o ľudskej osobe; ktorá podporuje a propaguje to, čo degraduje život a spôsobuje stratu duší, my chceme posilniť svoju vieru a neúnavne prosiť o pomoc Nepoškvrnenú Božiu Matku, ktorá je aj našou pravou Matkou: Vitam praesta puram, iter para tutum, ut videntes Iesum semper colletemur. Aby sme stále žili v čistote a bezpečne kráčali životom, kým nespočinieme navždy v Ježišovi, našej radosti (Ave Maris Stella). Panna Mária nás učí hľadieť na Ježiša a zároveň nás tým uschopňuje vytrvať vo viere ako Acies ordinata", pohotovostná bojová jednotka, trpiace a triumfujúce duše, zjednotené aby potvrdili úctu a dôstojnosť Cirkvi, slávu Boha a dobro duší. Zahajuje sa verbovanie" (Roberto de Mattei).

Svätý Bernard nám pri príprave na vstup do nového liturgického roka vkladá do srdca a na pery slová neochvejnej nádeje a našej spoľahlivej viery, keď naše srdcia otvára vrúcnosti Kristovej milosrdnej lásky, jedinému lieku proti rastu neprávosti:

"Oslavujme celým svojím srdcom príchod nášho Pána Ježiša Krista ... Neprichádza iba k nám, ale aj kvôli nám ... Veľkosť milosti, ktorú nám dáva, nám dokazuje úbohosť našich požiadaviek. Ťažkosť choroby posudzujeme podľa toho, koľko nás stojí jej liečba ... Príchod Spasiteľa je preto nevyhnutný. Človek je v takom stave, že Jeho prítomnosť je nepostrádateľná. Kiežby Spasiteľ prišiel už čoskoro!" 

+ Carlo Maria Viganò

titulárny arcibiskup Ulpiany (dnešné Kosovo)

DISKUSIA k článku