teplomer

 

Progresívci útočia na slovenskú ľudovú kultúru

432
Kultúra smrti

Liberálno-extrémistická strana Progresívne Slovensko sa čoraz viac ukazuje ako veľké nebezpečenstvo pre slovenskú spoločnosť. Najnovšie im prekáža slovenský folklór, lebo sú v ňom vraj ponižované ženy.

Rôzni pseudoodborníci často kritizujú pronárodne a konzervatívne orientovaných politikov, že len strašia ľudí nástupom liberalizmu, ktorý má zničiť naše tradičné hodnoty a našu kultúru.

Nuž, tentokrát to liberáli otvorene hovoria. Ultraliberálna strana Progresívne Slovensko otvorene hlása boj proti slovenskej ľudovej kultúre a folklóru.

Ultraliberálny evanjelický teológ, z progresívneho Slovenska, Ondrej Prostredník sa pustil do tradičnej slovenskej kultúry:

„KEĎ FOLKLÓR DEHUMANIZUJE ŽENY, NIEČO NIE JE V PORIADKU,“ napísal na sociálnej sieti.

Svoj šokujúci názor následne rozvinul:

„Keď udrieš ženu, ako by si roľu pohnojil….“ – To vážne? Vy máte také príslovie? Tak sa ma s údivom pýtala kolegyňa zo Švédska, keď som jej hovoril o tom, ako je násilné správanie mužov voči ženám zakorenené a ospravedlňované v našej ľudovej slovesnosti.

No a obľúbená spievanka o chlapovi, čo sa chudák musí brániť pred ženou a preto si dal zhotoviť „tri veliké kyje“, jeden na manželku, jeden na deti a jeden na jeho milenecké výlety, je stále bežnou súčasťou spoločenských večerov.

Verím, že väčšina mužov sa nad týmito ľudovými múdrosťami pousmeje a zaradí ich niekam do kategórie nevinných žartov a zábavy. A predsa skutočnosť, že tieto myšlienky sú súčasťou našej ľudovej kultúry, potvrdzuje vyrovnávanie sa s prítomnosťou násilia vo vzťahoch mužov k ženám.

Žiaľ, toto vyrovnávanie sa s násilím na ženách v našej kultúre nie je úspešné. Svedectvá o násilnom správaní mužov voči ženám sú príliš častou realitou. A dozvedáme sa len o tých, ktoré preniknú na verejnosť. Veľká väčšina zostáva skrytá za dverami bytov a pracovísk našej krajiny.“

Prostredník má však na tento „problém“ riešenie. Slovensko vraj musí nutne prijať Istanbulský dohovor:

„Najväčší otáznik nad snahou našej spoločnosti účinne bojovať proti násiliu na ženách stavia odmietanie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Dokument známy ako Istanbulský dohovor je tŕňom v oku práve tým, ktorí odmietajú pripustiť, že násilie na ženách má korene v našej kultúre a v našich tradičných predstavách o podriadenosti žien mužom.

Dnes je Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Zamyslime sa nad tým, kde sú príčiny hrubého a násilného správania mužov voči ženám a urobme krok smerom k férovej spoločnosti, v ktorej násilní muži nebudú ospevovaní, ale potrestaní a v ktorej sa ženy – obete násilia nebudú musieť báť, že im nikto neuverí, keď označia násilníkov vo svojom prostredí,“ napísal Progresívec.

V istanbulskom dohovore, ktorý súčasný parlament už druhýkrát odmietol sa skutočne píše o tom , že je potrebné potierať zvyklosti a tradície postavené na „rodových stereotypoch“, čo by v praxi mohlo znamenať, že všetky ľudové piesne a poviedky, ktoré by obsahovali tieto „stereotypy“ by boli zakázané.

Je aj na voličoch, či dovolia týmto liberálnym extrémistom przniť naše ľudové tradície, alebo ich pošlú na smetisko politických dejín.

DISKUSIA k článku