teplomer

 

Priest

Katolíci podporili kňaza, ktorý neodporučil sväté prijímanie "ženatej" sudkyni - lesbe

1,463
Milko Kostovič
Kultúra života

Stovky Katolíkov z diecézy Grand Rapids sa včera o pol siedmej večer zúčastnili omše v kostole sv. Štefana, aby prejavili podporu o. Scottovi Nolanovi. Nolan sa stal terčom kritiky po tom, čo povedal jednej lesbickej "ženatej" sudkyni, že by nemala chodiť na Sväté prijímanie. 

33-ročný Nolan sa dostal pod paľbu médií po tom, čo nespokojná farníčka, Sara Smolenski, hlavná sudkyňa okresného súdu Kent v západnom Michigane, sa pre spravodajstvo NBC vyjadrila, že jej odmietol poskytnúť sväté prijímanie, pretože je "vydatá" za ženu. 

Veľmi predpojatá reportáž, ktorú Rod Dreher z časopisu The American Conservative označil za "novinársku spreneveru", tiež obsahovala svedectvo ženy, ktorá chce, aby o. Nolan opustil kostol sv. Štefana. 

O. Nolan povedal sudkyni Smolenski počas súkromného telefonického rozhovoru, aby sa nezúčastňovala na prijímaní. Stalo sa to po tom, čo ona a iní farníci začali nosiť do kostola brošne gay pride.  

Niekoľko ľudí zo včerajšej omše hovorilo s redakciou LifeSite, ale pod podmienkou, že ich totožnosť zostane v anonymite. 

"Myslím si, že otec sa nachádzal v náročnej a chúlostivej situácii, ale pevne sa postavil za to, čomu veríme my, ako Katolíci," uviedla jedna päťdesiatnička. "Preukázal veľkú pokoru a pochopenie pre danú situáciu." 

"Toto je totálny prevrat. Je to hanebné, čo sa tu deje," zvolal ženatý muž, ktorý vysiela politický podcast. 

"Naozaj sa mi páčilo, ako biskup reagoval na túto situáciu," poznamenal mladý muž, ktorý ukončil štúdium na Kolégiu Tomáša Akvinského. "Jeho vyjadrenie nebolo jednostranné a útočné. Sudkyňa Smolenski sa jednoznačne cítila urazená. Domnievam sa, že Jeho Excelencia preukázala vyváženú rovnováhu úcty a súcitu s ňou a s pravdami našej viery. Neodsúdil ju plošne. Chcel pomôcť." 

Biskup Walkowiak včera vydal stanovisko na podporu rozhodnutia o. Nolana keď poznamenal, že začlenenie a akceptácia sú charakteristickými znakmi Katolíckej cirkvi, ale že "žiadne spoločenstvo viery nemôže udržiavať verejné rozpory svojho presvedčenia prostredníctvom svojich vlastných členov"

Diakon z Kostola Nepoškvrneného srdca Panny Márie asistoval o. Nolanovi pri omši, rovnako ako ďalší dvaja mladí kňazi z tejto oblasti. Diakon sa pre LifeSite vyjadril, že podporuje Nolanovu "obranu učenia našej viery"

Nolan vo včerajšom rozhovore s miestnym reportérom Bartonom Deitersom vysvetlil, že nechce, aby boli diskusie o tom, kto dostane alebo nedostane prijímanie, verejné, ale že si stojí za svojimi činmi. 

Evanjelium čítané na omši bolo dostatočne výstižné, keď Kristus hovoril apoštolom, že ich vydajú synagógam a budú uväznení pred kráľmi a vladármi. Farníci sa usmievali, keď otec začal svoju krátku, kvázi-vtipnú štvorminútovú kázeň o tom, ako čo najlepšie kázať o textoch. Jeho poznámky sa zameriavali na Máriu a na to, ako "stále hovorila áno" Bohu. "Boh nás nepovoláva, aby sme boli úspešní, ale aby sme boli verní," uviedol. "Čokoľvek sa stane", Katolíci musia konať vôľu Božiu. 

 

 

DISKUSIA k článku