doctors8.jpg

Sudca ´škrtol´ Trumpov pro-life zákon, chrániaci lekárov a sestry pred nútením k potratom

263
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Ďalší federálny sudca odmietol uplatniť pro-life zákony, zavedené prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré chránia zdravotníckych profesionálov, ako sú lekári a sestry, pred donucovaním k zabíjaniu bábätiek pri potrate, alebo k vyplneniu žiadosti o potrat.

Začiatkom minulého roka prezident Donald Trump vydal nový zákon, ktorý aj naďalej chráni lekárov, sestry a zdravotníckych profesionálov, ktorí nechcú byť nútení vykonávať potrat, alebo žiadať oň. Trump prostredníctvom DHHS (odbor zdravia a služieb ľuďom) oznámil tieto nové úpravy, ktoré budú efektívnejšie presadzovať už existujúce federálne zákony, ktoré chránia výhradu vo svedomí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aj napriek existujúcemu zákonu, chrániacemu výhradu vo svedomí už viac ako 30 rokov, vyústil nedostatok regulačných opatrení v chaos a nedostatok adekvátnych informácií v oblasti zdravotníckej starostlivosti, pričom zdravotnícky personál ostal nechránený voči diskriminácii a núteniu opustiť svoju špecializáciu aj v čase nedostatku personálu. 20 štátov však už zaregistrovalo súdne spory, žiadajúce zvrátiť túto ochranu výhrady vo svedomí pre zdravotníckych profesionálov, postaviac tak lekárov a sestry do rizika, že ich budú nútiť robiť potraty.

Začiatkom novembra oblastný sudca Paul Engelmayer "škrtol" tento zákon z viacerých dôvodov, vrátane zistenia, že sa porušuje stať Ústavy o míňaní peňazí tým, že sa dovolí úradom, aby krátili fondy, schválené Kongresom tým poskytovateľom, ktorí nekonajú v zhode so zákonom a to tak, že nútia zamestnancov poskytovať služby, ktorým sa bránia.

Ďalší federálny sudca v liberálnom San Franciscu "škrtol" Trumpov pro-life zákon. Oblastný sudca William Alsup skonštatoval, že Trumpov pro-life zákon je neplatný, pretože dovoľuje vodičom sanitiek odmietnuť vziať ženu na urgentný potrat - aj keď lekári potvrdzujú, že zabitie bábätka potratom nie je nikdy medicínsky nevyhnutné. Alsup napísal, že "na základe tohto nového zákona by sa vodič sanitky mohol slobodne rozhodnúť, či už z náboženských alebo morálnych dôvodov, na ceste do nemocnice vyhodiť pacientku z auta von keď sa dozvie, že potrebuje urgentný potrat." Alsup je tretím federálnym sudcom v krajine, ktorý "škrtol" tento zákon. Podobné rozhodnutie vydali aj sudcovia v New York City a vo washingtonskom Spokane, a to 6. a 7. novembra. Alsup takto rozhodol v troch súdnych procesoch mesta San Francisco, v štáte Kalifornia a v Santa Clara County (okres), spolu so skupinou lekárov a niekoľkých kliník. Ak sa rozhodnutie nezablokovalo, malo nadobudnúť platnosť 22. novembra.

Ako informovalo LifeNews440 stránok nových usmernení, vydaných tajomníkom HHS Alexom Alazarom, poskytuje regulárnu oporu časti Prvého dodatku Ústavy USA, pojednávajúcej o práve na výhradu vo svedomí Američanov, pracujúcich v zdravotníckych profesiách a pomáha zabezpečiť, že žiadny lekár, ani sestra nebudú nútení pri svojej službe pacientom porušiť zásady svojho svedomia.

Hoci Ústava a množstvo federálnych zákonov poskytuje veľkú ochranu na základe práva výhrady vo svedomí, tieto zákony sú porušované, nakoľko lekári, sestry a študenti medicíny sú nútení k účasti na potratoch. Spomínaná regulácia objasňuje na akú pomoc majú nárok obete diskriminácie podľa tohto zákona a aké pokuty môže DHHS úrad Občianskych práv za jeho porušenie vyžadovať. Trumpova administratíva tvrdí, že náboženská sloboda je najdôležitejším bodom ochrany týchto zdravotníckych profesionálov, ktorí nechcú aby od nich požadovali vykonávanie potratov v akomkoľvek rozsahu.

"Tento zákon zaisťuje, že zdravotnícke objekty a profesionáli nebudú nútení odísť z oblasti zdravotníctva len preto, lebo sa odmietnu podieľať na činnosti proti svojmu svedomiu, vrátane zabíjania človeka", hovorí OCR riaditeľ Roger Severino. "Ochrana výhrady vo svedomí a náboženská sloboda nielen podporujú väčšiu odlišnosť v zdravotníckej starostlivosti, ale je to aj zákon. Zákony, zakazujúce vládou financovanú diskrimináciu v oblasti výhrady vo svedomí a náboženskej slobody sa budú presadzovať ako všetky ostatné občiansko-právne zákony." 

 

DISKUSIA k článku