teplomer

 

Bishop_Fulton_J._Sheen_1956_(1)_810_500_75_s_c1.jpg

Americký arcibiskup Fulton Sheen bude v decembri blahorečený

123
Milko Kostovič
Kultúra života

Ctihodný Fulton Sheen, známy biskup, autor kníh a mediálna osobnosť, bude 21. decembra blahorečený v katedrále mesta Peoria v americkom štáte Illinois.

Diecéza v Peorii vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že blahorečenie sa uskutoční v Katedrále Panny Márie Nepoškvrneného počatia, kde bol Sheen 20. septembra 1919 vysvätený za kňaza. 

V stanovisku sa píše: "Zdá sa úplné vhodné, že blahorečenie sa uskutoční na konci 100. výročia jeho vysviacky." 

"Katedrála je tiež súčasným miestom odpočinku Sheena, ktorý je pochovaný v mramorovej hrobke vedľa oltáru, kde bol vysvätený," dodáva sa vo vyhlásení. 

Na blahorečenie a prípadnú kanonizáciu Sheena bol potrebný overený zázrak: uznanie, že je svätec. Sheenovi bol pripísaný zásah pri nevysvetlenom zotavení Jamesa Fultona Engstroma, ktorý sa v roku 2010 narodil ako evidentne mŕtvy. Keď neprejavil žiadne známky života, napriek poskytnutej starostlivosti zo strany zdravotníckeho personálu, jeho rodičia sa začali modliť k arcibiskupovi a ich syn sa uzdravil. 

Bola to práve diecéza v Peorii, ktorá otvorila prípad jeho kanonizácie v roku 2002. Pápež Benedikt XVI. uznal Sheenove hrdinské cnosti a v roku 2012 mu udelil titul "ctihodný". Nadchádzajúce blahorečenie bolo možné po tom, ako sa urovnal občiansky spor medzi biskupmi New Yorku a Peorii o tom, kde by mali byť pochované Sheenove ostatky. 

Podľa Sheenovej vôle si prial byť pochovaný na cintoríne arcidiecézy v New Yorku. Po jeho smrti sa kardinál Terence Cooke z New Yorku opýtal Sheenovej najbližšej príbuznej, neteri Joan Sheen Cunnigham, či by mohol byť Sheen umiestnený v krypte pod hlavným oltárom Katedrály sv. Patrika v New Yorku. Neter súhlasila. 

V septembri 2014 však biskup Daniel Jenky z Peorie pozastavil tento presun s argumentom, že Vatikán očakával, že Sheenove ostatky zostanú v diecéze Peoria. Napriek jej predchádzajúcemu súhlasu, Cunningham uviedla, že jej strýko by si želal uloženie v Peorii, ak by vedel, že bude zvažovaná jeho kanonizácia. Cunningham podala v roku 2016 právnu sťažnosť, ktorou sa snažila o presun ostatkov do katedrály v Peorii. V júni tohto roku sa tri roky súdnych sporov skončili, keď odvolací súd v New Yorku, najvyšší súd v štáte, zamietol odvolanie podané arcidiecézou v New Yorku. 

Podľa vyjadrenia biskupa Jenkyho sa Cunningham pripojila k Patricii Gibson, kancelárke a právničke diecézy Peoria, a k ďalším zamestnancom katedrály sv. Patrika, aby exhumovali ostatky arcibiskupa Sheena. Tie boli následne okamžite prevezené na letisko a letecky prepravené do katedrály v Peorii. Tam budú odpočívať v mramorovej hrobke pri hlavnom oltári.

John Fulton Sheen sa narodil v roku 1895 v El Paso, štát Illinois. Mal 24 rokov, keď bol vysvätený za kňaza. Po získaní doktorátu filozofie na Katolíckej univerzite v belgickom Leuvene dostal pastoračné pridelenie, ale stal sa tiež populárnym profesorom v Anglicku a na Katolíckej univerzite v Amerike. V roku 1951 bol menovaný za pomocného biskupa v New Yorku. Po vymenovaní za biskupa v Rochesteri odišiel Sheen na dôchodok v roku 1969 a bol menovaný arcibiskupom titulárnej diecézy Newport. Neskôr sa vrátil do New Yorku, kde v roku 1979 zomrel. V tom roku, len dva mesiace pred smrťou, ho prijal pápež Ján Pavol II. na omši slávenej v katedrále sv. Patrika. 

Na základe povesti učiteľa a hostiteľa rozhlasových relácií sa Sheen stal populárnou televíznou osobnosťou v 50. a 60. rokoch v Spojených štátoch. Jeho televízna show "Život stojí za to žiť" oslovila milióny divákov všetkých vier. Bol tiež autorom viac než 50 kníh. 

V roku 1947 arcibiskup Sheen v pamätnej rozhlasovej kázni načrtol tucet trikov, ktoré využije antikrist na zničenie kresťanov. 

Ako diabol, ktorého ochrannou známkou je prekrúcanie pravdy na rozsievanie hriechu, rovnako aj ancikrist bude podľa Sheena ovládať mysle ľudí, aby ich presvedčil, že je "Veľkým humanistom", ktorý bude "hovoriť o mieri, prosperite a hojnosti"

Podľa Sheena sa ancikrist zamaskuje za Veľkého humanistu; bude hovoriť o mieri, prosperite a hojnosti nie ako o prostriedkoch, ktoré nás privedú k Bohu, ale napokon k sebe.

"Bude písať knihy o novej myšlienke Boha, aby ulahodil spôsobu života ľudí. Bude vzývať náboženstvo, aby zničil náboženstvo. Dokonca bude rozprávať o Kristovi a bude hovoriť, že bol najväčším človekom, ktorý kedy žil," povedal. 

"Uprostred všetkej svojej zdanlivej lásky k ľudstvu a jeho rečiach o slobode a rovnosti, bude mať jedno tajomstvo, ktoré nikomu nepovie; nebude veriť v Boha. A pretože jeho náboženstvom bude bratstvo bez Božieho otcovstva, bude klamať aj vyvolených," pokračoval. 

"Založí anti-Cirkev, ktorá bude ´Cirkevnou opicou´, pretože on, diabol, je Božou opicou. Pôjde o mystické telo antikrista, ktoré sa bude po vonkajšej stránke vo všetkom podobať Cirkvi, ako mystickému Telu Kristovmu. V zúfalej túžbe po Bohu donúti diabol moderného človeka, aby vo svojej osamelosti a frustrácii, čoraz väčšmi prahol po jeho spoločnosti, v ktorej mu umožní rozširovanie vlastných zámerov a cieľov, bez akejkoľvek nutnosti meniť sa a zlepšovať, ako aj bez pripúšťania si osobnej viny. Toto sú dni, v ktorých bude diablovi povolená obzvlášť dlhá reťaz," dodal. 

Sheen, kritik nacizmu a komunizmu, bol tiež účinným zástancom rasovej harmónie. Počas Druhej svetovej vojny napísal: "Aby bol Katolík anti-Semitom, musí byť ne-Katolíkom." Odsúdil jadrové zbrane ako nemorálne a isté časové obdobie obhajoval americké stiahnutie sa z vietnamského konfliktu. 

 

 

DISKUSIA k článku