Návšteva amerického kardinála Raymonda Leo Burkeho v Trnave vyvolala odozvu u slovenských katolíkov a aj ich rozdelila

426
Kultúra života

V dňoch 15. 11. – 18. 11. 2019 zavítal na návštevu Trnavy americký kardinál Raymond Leo Burke, považovaný za jedného z najvýznamnejších amerických i svetových teológov, ktorí sa netají svojím pozitívnym postojom ku katolíckej tradícii a konzervatívnym predstavám.

Raymond Leo Burke je kňazom od roku 1975, neskôr študoval kánonické právo v Ríme, za biskupa bol vysvätený v roku 1995, vysvätil ho sv. Otec Ján Pavol II. Kardinál Raymond Leo Burke založil svätyňu Panny Márie z Guadalupe, neskôr štyri roky pôsobil ako arcibiskup v meste St. Louis. Od roku 2010 (pontifikát Benedikta XVI.) pôsobil ako kardinál a prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry. V roku 2014 ho pápež František vymenoval za patróna suverénneho rádu Maltézskych rytierov. Je členom Kongregácie pre kauzy svätých a členom Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry.

Program kardinála Raymunda Lea Burkeho bol určený samozrejme už v predstihu. Dňa 15. 11. 2019 sa stretol na pôde Arcibiskupského úradu v Trnave s kňazmi, tohto stretnutia sa zúčastnila drvivá väčšina kňazov trnavskej arcidiecézy. Dňa 16. 11. 2019 kardinál Raymund Leo Burke celebroval o 9:30 pontifikálnu svätú omšu podľa misálu sv. Jána XXIII. v Bazilike sv. Mikuláša.

Pontifikálna sv. Omša označuje v Rímskokatolíckej cirkvi slávenie sv. omše zvláštnym, slávnostným spôsobom. Slávenia sv. omše sa zúčastňuje viacero kňazov – koncelebrantov. Liturgické texty sa spievajú, hlavným celebrantom omše je biskup, v Trnave to bol práve kardinál Raymund Leo Burke, pontifikálna sv. omša má bohatý hudobný sprievod, čoho svedkami sme boli aj pri oboch pontifikálnych sv. omšiach v Trnave (druhú pontifikálnu sv. omšu slúžil kardinál Raymund Leo Burke) v nedeľu takisto o 09:30.

V sobotu poobede sa o 15:30 uskutočnilo aj predstavenie dvoch kníh v budove Marianum vedľa Arcibiskupského úradu v Trnave. Predstavila sa kniha kardinála Raymonda Lea Burkeho „Intronizácia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: Obrad zasvätenia sa Božskému Srdcu“ a kniha talianskeho historika Roberta de Mattei Druhý vatikánsky koncil: Doposiaľ nenapísané dejiny. Profesor Mattei avizoval na piatok prednášku s názvom Bola (a je) Európska únia kresťanským projektom?

Svoju návštevu zakončí arcibiskup Raymond Leo Burke v pondelok 18. 11. 2019 o 08:00 recitovanou svätou omšou v Kaplnke Panny Márie Fatimskej na Arcibiskupskom úrade v Trnave.

Návšteva kardinála Burkeho v Trnave vyvolala odozvu medzi katolíckymi konzervatívcami i liberálmi. Práve z liberálneho krídla zazneli voči návšteve arcibiskupa Raymonda Leo Burkeho a proti trnavskému arcibiskupovi Oroschovi kritické hlasy. Dňa 13. 11. 2019 reagoval na portáli Postoj Ján Krupa v článku „Ach ten slovenský Rím!“, v ktorom uviedol svoje kritické výhrady k návšteve kardinála Burkeho.

Kardinála Burkeho zvyknú označovať za jedného z najprominentnejších kritikov pápeža Františka, čo však kardinál Burke odmieta. Kardinál Burke vníma pápeža Františka za legitímne zvoleného pápeža a podčiarkuje, že schizma nikdy nemôže byť Kristovou vôľou a on sám nikdy nebude súčasťou rozkolu v Cirkvi.

Ján Krupa sa kriticky stavia najmä proti knihe talianskeho historika Roberta de Mattei Druhý vatikánsky koncil: Doposiaľ nenapísané dejiny. Túto knihu vníma Ján Krupa negatívne a podozrieva prof. Matteiho z neakceptácie výsledkov Druhého vatikánskeho koncilu. Knihu profesora Roberta de Mattei, ktorá vyvolala vlnu kritiky u liberálov si môžno objednať na  vydavatelstvo@slovakiachristiana.sk. Určite je dobré si knihu prečítať a spraviť si tak vlastný názor, ako sa spoliehať na cudzie hodnotenie de Matteiho monografie.

V podobnom duchu ako Ján Krupa reagoval na portáli postoj aj Imgich Gazda, autor článku „Trnavský arcibiskup podporil knihu, ktorej autor označuje pápeža za heretika“. V úvode Imrich Gazda uvádza, že takisto predseda biskupskej konferencie, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský považuje vyjadrenia Roberta de Matteiho na adresu pápeža Františka za neprimerané.

Imrich Gazda upriamil svoju pozornosť aj na knihu kardinála Burkeho Intronizácia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Obrad zasvätenia sa Božskému Srdcu, pričom nezabudol zdôrazniť, že organizátormi prezentácii oboch kníh boli Inštitút svätého Františka Saleského a Nadácia Slovakia Christiana.

Imrich Gazda uvádza, že obe organizácie zorganizovali aj prednáškové turné kontroverzného amerického psychológa Paula Camerona a následne označil Inštitút sv. Františka Saleského a Nadáciu Slovakia Christiana za subjekty, ktoré pravidelne pranierujú pápeža Františka a poskytujú rozsiahly priestor jeho kritikom (biskup Schneider, kardináli Brandmüller, Müller, Burke). Odvoláva sa pritom aj na kritiku apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia či list Correctio Filialis de haerisibus propagatis, za ktorým stál profesor de Mattei a niekoľko desiatok kňazov, de Mattei a spol. Tí v kritike pápeža Františka vystupujú podstatne tvrdšie ako vyššie spomenutí biskupi a kardináli.

Knihu profesora Matteiho o Druhom vatikánskom koncile, ktorá vyšla aj s úvodným slovenským slovom trnavského arcibiskupa Jána Oroscha považuje Imrich Gazda minimálne za polemickú, pričom uviedol aj kritické hodnotenie zo strany českého kňaza Tomáša Petráčka (člen Komisie pre náuku viery Českej biskupskej konferencie).

Na hlavu arcibiskupa Oroscha sa takisto z liberálnych kruhov zniesla vlna kritiky, pretože arcibiskup Orosch odmietol odpovedať na otázky portálu Postoj. Imrich Gazda uviedol, že arcibiskupov sekretár Ľubomír Urbančok poslal len Oroschovo vyjadrenie, v ktorom trnavský arcibiskup uviedol, že s autorom článku nie je možná žiadna spolupráca.

Návšteva kardinála Burkeho tak umelo delí slovenskú katolícku scénu na dva tábory. Na tých, ktorí do Trnavy prišli a akciu tak podporili a na tých, ktorí konzervatívne názory nezdieľajú a dávajú prednosť liberálnym predstavám o Cirkvi. Pritom treba uviesť, že kardinál Burke nie je oficiálne hodnotený ako schizmatik, preto pokusy diskreditovať kardinála Burkeho medzi veriacimi katolíkmi na Slovensku nemajú opodstatnenie.

Podľa slov kňaza Radovana Rajčáka sa dnes podsúvajú do povedomia katolíkov snahy vykresliť súperenie medzi pápežom a „nehodnými biskupmi či kardinálmi“, to však zaváňa značnou demagógiou. Takisto je škoda, že katolícka televízia Lux neodvysielala naživo ani jednu z pontifikálnych omší, ktoré kardinál Burke v Trnave celebroval, išlo totiž o veľkolepý duchovný zážitok.

Branislav Krasnovský

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

DISKUSIA k článku