teplomer

 

donaldtrump16.jpg

Obama diskriminoval kresťanské adopčné agentúry, Trump tento trend zvrátil

102
Milko Kostovič
Kultúra života

Niekoľko náboženských adopčných agentúr bolo zaťahovaných do sporov týkajúcich sa údajnej "diskriminácie" potenciálnych rodičov. Našťastie nové pravidlo Trumpovej administratívy by mohlo zmierniť niektoré právne spory, ochrániť náboženskú slobodu a pomôcť deťom, ktoré potrebujú adopciu.

1. novembra 2019 navrhlo Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí nové pravidlo, ktoré by zvrátilo kľúčové časti pravidla z roku 2016, ktoré vydala Obamova vláda. 

Pravidlo z roku 2016 zakazovalo poskytovať granty organizáciám - ako adopčným agentúram - ktoré odmietli umiestňovať deti do rúk homosexuálnym párom. Nové pravidlo by zrušilo toto nariadenie a vyžadovalo by od ministerstva, aby sa vyhlo diskriminácií súkromných subjektov, ktoré konajú podľa svojej viery, uvádza sa vo federálnom zákone o nediskriminácii. 

Ministerstvo (HHS) zdôrazňuje, že "federálna vláda nezasahuje do náboženských slobôd pri fungovaní svojich grantových programov a zaoberá sa vplyvom regulačných opatrení na malé subjekty".

Aj keď sa v oznámení výslovne neuvádzali adopčné agentúry, mohlo by to veľmi výrazne ovplyvniť náboženské adopčné agentúry Tie totiž získavajú federálne granty a boli obvinené zo zneužívania viery kvôli bigotnosti, pretože sa domnievajú, že manželstvo by malo byť medzi mužom a ženou. 

Niektorí štátni predstavitelia, ako napr. generálna prokurátorka Dana Nessel z Michiganu, sa snažili tieto agentúry donútiť zmeniť svoje náboženské presvedčenia o manželstve, inak mali byť zavreté. 

Hlavným cieľom mala byť Katolícka charita sv. Vincenta. Hoci táto charita umožňovala adopciu homosexuálnymi pármi, štát šiel po nej, pretože neorganizovala adopčné domáce štúdie s homosexuálnymi pármi - čo štát vyžadoval od príjemcov grantu. 

Začiatkom tohto roka prokurátorka Nessel zverejnila svoje vlastné bigotné názory na Twitteri.

"Moja zmienka z roku 2015 o ´nenávistných monštrách´ bola namierená na tých, ktorí si myslia, že diskriminácia LGBTQ ľudí pri adopcii využívajúcej štátne financie je etická. Nevzťahuje sa na drvivú väčšinu Katolíkov, najväčších zástancov práv LGBTQ akéhokoľvek kresťanského vyznania."

Sudca Robert Jonker, ktorý rozhodoval v tomto prípade, poukázal na to, že štát sa nezameriaval iba na verejné konanie charity, ale aj na jej systém viery. Jonker uviedol: "skutočným cieľom štátu nebolo podporovať nediskriminačné umiestňovanie detí, ale potlačiť náboženské presvedčenie Charity sv. Vincenta a nahradiť ho svojim vlastným." 

V marci dosiahol štát Michigan spoločne s ACLU mimosúdnu dohodu voči Michiganskému ministerstvu zdravotníctva a sociálnych vecí, Katolíckej charite sv. Vincenta, adoptívnej rodine a bývalému zverenému dieťaťu, ktoré sa pridalo k žalobe. 

Dohoda potvrdila pravidlo z roku 2015, podľa ktorého skupiny, ktoré dostávajú štátne prostriedky a odmietajú poskytovať pestúnsku starostlivosť alebo adopčné služby, ktoré sú v rozpore s ich náboženským presvedčením, v skutočnosti porušujú federálne antidiskriminačné zákony.

Táto dohoda bola našťastie napadnutá a federálny sudca rozhodol v ich prospech v septembri, čím zastavil diskriminačnú kampaň generálnej prokurátorky. 

Jonker jednoznačne konštatoval, že skutočnú diskrimináciu nepredstavovala bigotnosť charity, ale štátne nepriateľstvo voči náboženským organizáciám. Toto nepriateľstvo sa prejavovalo dokonca aj voči tým, ktorých konkrétnym cieľom bolo pomôcť deťom nájsť svoje milujúce domovy. 

Novo-navrhované pravidlo Trumpovej administratívy by potvrdilo takéto rozhodnutia.

Hoci mnohé mainstreamové spravodajstvá rámcujú tento nový návrh ako taký, ktorý teraz umožní náboženským adopčným agentúram "diskriminovať", presnejší spôsob jeho vnímania je ten, že ruší antidiskriminačné pravidlá, ktoré Obama implementoval počas svojho úradu. 

Tieto pravidlá boli zahaleným útokom na náboženskú slobodu a svedomie veriacich rodín a adopčných agentúr. 

Obama tvrdil, že bolo diskrimináciou, keď náboženské agentúry žili v súlade so svojim presvedčením, že manželstvo je medzi mužom a ženou, teda v súlade so štandardným učením mnohých tradičných náboženstiev v USA. 

V skutočnosti je oveľa viac diskriminačné, ak štát žiada od ľudí, organizácií či firiem, aby odložili svoje náboženské presvedčenia bokom alebo ich porušovali. 

Zvrátenie týchto protiústavných ustanovení zo strany Trumpovej administratívy je správnou vecou. Nie je však jasné, do akej miery to pomôže náboženským agentúram, ktoré v súčasnosti bojujú proti diskriminačným žalobám. 

Všetko záleží na tom, či štáty budú súhlasiť s novým pravidlom alebo budú naďalej bojovať na súdoch. Aj keď by toto navrhované pravidlo odstránilo hrozbu zásahu federálnej vlády na základe antidiskriminačného zákona, nevyhnutne by to nebránilo štátom zapojiť sa do týchto právnych sporov. 

Charita sv. Vincenta nie je jediným poskytovateľom adopcie, ktorý sa dostal do týchto právnych sporov. Organizácie Bethany Christian Services a Catholic Catholic Services sú angažované v podobnom boji s Ministerstvom ľudských zdrojov vo Filadelfii. 

Okrem toho Štátny úrad pre deti a rodinu v New Yorku žaloval náboženskú neziskovku Nová nádej, pretože uprednostňovala heterosexuálne páry v manželskom zväzku. 

Ide o štyri náboženské organizácie, ktoré by mohli naďalej žiť podľa svojho kresťanského presvedčenia, ak by konkrétne štáty ctili novo-navrhnuté pravidlo. Ale to samozrejme nie je zaručené.

Je takmer nemožné presne určiť, koľko detí by mohlo byť ovplyvnených týmto novým pravidlom. No môžeme získať predstavu pri pohľade na Michigan. 

Keď sudca Jonker rozhodol v prospech adopčných agentúr, zdôraznil, že "Michigan má chronický nedostatok pestúnskych a adopčných domovov" a že "v pestúnskej starostlivosti je približne 13 000 detí, z toho asi 2 000 má trvalý cieľ adopcie"

Štát spolupracuje s 57 agentúrami, z ktorých väčšina je súkromná.

"V posledných štyroch fiškálnych rokoch," uviedol, "Charita sv. Vincenta každoročne slúžila v priemere 74 deťom a jej pričinením sa dokončilo vyše 100 adopcií pestúnskych detí."

Nie je úplne novým trendom, keď federálne agentúry zavádzajú regulácie, ktoré odrážajú konkrétnu politickú agendu. Je to však zásadný problém, keď sa výkonné kroky administratívy stanú de facto prostriedkom tvorby práva. Ústava nevyžaduje, aby sa týmto spôsobom vytvárali zákony. 

V danom prípade prezident Donald Trump nevytvára nové normy. Trump ruší zlé normy s ďalekosiahlym presahom v čase, keď ich Obamova administratíva zavádzala. 

Neexistoval žiadny zákon, ktorý by nariaďoval HHS rozširovať antidiskriminačné zákony, ale bývalý prezident Barack Obama v tom aj tak pokračoval tesne pred koncom jeho posledného funkčného obdobia. 

Trump to jednoducho vyvracia - nielen pre lepšiu situáciu náboženských adopčných agentúr a detí v núdzi, ktorým pomáhajú, ale aj pre právny štát a regulačnú agentúru, ktorá by to vynucovala. 

 

 

DISKUSIA k článku