teplomer

 

PAKISTAN_-_1107_-_Chiesa.jpg

Zberba moslimských radikálov zdemolovala katolícky kostol v pakistanskom Pandžábe

94
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Polícia bola svedkom demolovania kostola a nezasiahla. Miesto pre kresťanské bohoslužby bolo vybudované v roku 2007 na pozemku, ktorý za týmto účelom daroval jeden katolík. Moslimovia však tvrdia, že im chýbajú potrebné povolenia. Katechéta konštatuje: "Nechcú, aby tu bol nejaký kostol."

Zberba moslimských radikálov zdemolovala múr a hlavný vchod do katolíckeho kostola v dedine Waqya Chak, ktorá sa nachádza v dištrikte Arifwala, v pakistanskom Pandžábe. K útoku došlo 4. novembra pred zrakom polície.

Oficiálnym dôvodom demolácie je, že kresťanské spoločenstvo nemá potrebné povolenia. Podľa AsiaNews sa však katolíci sťažujú, že ide o "nenávisť" voči kresťanom. Katechéta Naseer Masih prehlasuje: "Moslimovia nechcú v dedine kostol, pretože voči kresťanom prechovávajú zlé pocity." V dedine žije 4 tisíc ľudí, z toho 70 katolíckych rodín, ktoré teraz prežívajú veľkú bolesť a hnev. Naseer tu vedie modlitby už od roku 2007. Nejde o kostol v pravom zmysle slova, pretože naň katolícke spoločenstvo nemalo prostriedky, ale o oplotený pozemok, na ktorom stojí neveľký dom, v ktorom sa slávia sv. omše a v ktorom kňazi z neďalekých farností predsedajú liturgii počas hlavných kresťanských sviatkov.

Moslimom prekáža existencia múru. 4. novembra prišlo pred vchod do tohto objektu 50 policajtov a opýtali sa, či katolíci mali niekedy problémy s modlením sa v kostole. Kresťania odvetili, že nikdy neboli žiadne ťažkosti. Medzitým sa zhromaždil zástup asi 60 ľudí, ktorí priviezli traktor, baranidlá a kladivá. Traktorom strhli vchodové dvere a moslimovia potom dokonali skazu baranidlami a kladivami. 

Nasledujúci deň policajní úradníci - vrátane asistenta komisára, zástupcu superintendanta a miestnej polície - zvolali stretnutie kresťanov a moslimov. Pri tejto príležitosti oznámili policajti kresťanom, že si nebudú môcť postaviť vlastný kostol, pokiaľ nebudú mať povolenie oblastného koordinátora. Potom dodali, že kostol bol zbúraný, lebo bol ilegálny. Podľa Naseera je "zdemolovanie cirkevného majetku protizákonné. Okrem toho nás miestni policajti pred hroziacim incidentom nevarovali. Moslimovia ničili a polícia proti nim nič nepodnikla. To znamená, že je na ich strane. Pripravili sme všetky dokumenty a budeme apelovať na oblastný úrad, aby sme si konečne mohli postaviť kostol a že je registrovaný aj vládou. Moslimovia robia proti nám čo môžu a polícia je s nimi jedna ruka. Dúfame, že nás biskupi a kňazi podporia pri predkladaní dokumentov. Ak oblastný úrad odmietne registráciu kostola, nezostane nám nič iné, len dať vec na súd. Budeme žiadať aj o potrestanie vinníkov, čo nám zničili kostol." 

 

DISKUSIA k článku