web3-marriage-couple-love-church-shutterstock.jpg

Štúdia: Pravidlá stredovekého katolicizmu voči incestu formovali západnú kultúru

221
Milko Kostovič
Kultúra života

Cirkevný zákaz sobášov medzi príbuznými bol zlomový. 

Vo svete, ktorý sa zdá byť čoraz viac jednoliaty, naďalej pretrvávajú mnohé rozdiely medzi ľuďmi a spôsobmi, ktorými jednotlivé kultúry pristupujú k životu. Tím amerických vedcov rozvinul teóriu, podľa ktorej bola Katolícka cirkev ústredným hráčom pri určovaní niektorých z týchto rozdielov.

Podľa článku uverejneného minulý týždeň v časopise Science, Západná civilizácia v skutočnosti prešla odlišnou cestou než zvyšok sveta v dôsledku vplyvu Rímskeho katolicizmu. Výskum bol realizovaný ekonómami Jonathanom Schulzom a Jonathanom Beauchampom z George Mason University a evolučnými biológmi Josephom Henricom a Dumanom Bahrami-Radom z Harvardskej univerzity. 

"Tento príbeh začína príbuzenskými sieťami - kmeňmi a intenzívne prepojenými klanmi, obmedzenými skupinami príbuzných, ktoré tvorili väčšinu ľudských spoločností pred obdobím stredoveku," uvádza sa v sumári výskumu, podľa the Washington Post. "Učenie Katolíckej cirkvi narušilo tieto siete, z veľkej časti prostredníctvom zákazu manželstiev medzi príbuznými (ktoré boli tolerované), a napokon vyvolali rozsiahlu premenu spoločenstiev, čím sa zmenila norma veľkých klanov na malé monogamné nukleárne rodiny.

"Vedci tvrdia, že táto kultúrna prestavba vyvolala obrovské zmeny v ľudskej psychológii," uviedol Post. "Vedecký tím analyzoval vatikánske záznamy, aby zdokumentoval vystavenie krajiny alebo regiónu voči Katolicizmu pred rokom 1500, a zistil, že dlhšia expozícia súvisela s nízkymi mierami príbuzenskej intenzity v modernej dobe, vrátane nízkych mier sobášov medzi bratrancami. Obe hodnotenia korelovali s psychológiou. Vedci to zistili pri pohľade na 24 rôznych psychologických čŕt ľudí v rôznych kultúrach: Krajiny vystavené Katolicizmu v skoršom období dnes majú občanov, ktorí sú viac individualistickejší a nezávislejší a viac dôverujú cudzím ľuďom." 

Jeden z vedcov, Duman Bahrami-Rad, pochádza z Iránu, kde sú manželstvá medzi bratrancami podľa neho normálne. Priznal, že keď prvýkrát prišiel do Spojených štátov, pomyslel si, že je "čudné (weird), že sa Západniari nezamilujú do svojich bratrancov."

Slovo "Weird" (čudné, pozn. prekladateľa), sa v skutočnosti stalo skratkou, ktorú predstavil Heinrich, jeden z vedcov. V jeho teórii sú "WEIRD" - "Western, educated, industrialized, rich and democratic"  krajiny (Západné, vzdelané, industrializované, bohaté a demokratické, pozn. prekladateľa)Zdieľajú súbor psychologických čŕt, vrátane vysokej úrovne individualizmu a dôvery v cudzincov, ktoré ich odlišujú od iných kultúr, dokonca aj od kresťanských (najmä krajín, v ktorých prevládali východné pravoslávne cirkvi).

Účinky - a rozdiely - sa mohli prejaviť aj na miestach, ktoré boli kolonizované európskymi mocnosťami. Napríklad, keďže Latinská Amerika bola kolonizovaná Španielskom, ktoré je katolíckou kultúrou, človek by očakával, že fenomén "Weird" bude prenikať aj do Latinskej Ameriky. Je však potrebné si uvedomiť, že v Španielsku bol pred rokom 1492 po dlhšiu dobu dominantný islam. Takže "Weird" efekt sa dá lepšie postrehnúť na mieste ako je Nové Anglicko, ktoré bolo kolonizované Angličanmi. Aj keď máme tendenciu pokladať britských prieskumníkov a kolonistov za protestantov, vplyv Katolíckej cirkvi na Anglicko prevažuje, keďže Anglicko bolo katolíckou krajinou až do reformácie.

"Vedci tvrdia, že dokážu vystopovať všetky najrôznejšie súčasné rozdiely medzi kultúrami - od darcovstva krvi po platenie za parkovacie lístky - až po vplyv stredovekého katolicizmu." uvádza the Post. 

"Dlhšie obdobie pod Cirkvou predpovedá väčší individualizmus, menšiu konformitu a poslušnosť a väčšiu spoluprácu a dôveru s cudzími ľuďmi," uviedol Henrich. "Naše zistenie majú značné dôsledky." 

 

 

DISKUSIA k článku