zrzut-ekranu-2019-11-11-o-19.05.14.png

Vražda katolíckeho kňaza v Sýrii

157
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

"Vojna v Sýrii ešte neskončila. Stále pociťujeme prítomnosť ISIS", povedal arménsky katolícky arcibiskup Boutros Marayati z Aleppa.

Uviedol to v telefonickom rozhovore s ACN (Aid to the Church in Need - Pomoc Cirkvi v núdzi) po zavraždení otca Hovsepa H. Bedoyana 11. novembra. Otec Bedoyan bol kňazom v arménskej katolíckej farnosti sv. Jozefa v Quamishli, na severovýchode Sýrie. Otec Bedoyan bol na ceste do Deir ez-Zor, aby dohliadol na rekonštrukčné práce na Kostole sv. mučeníkov. "Snažíme sa znovu vybudovať kostol a domy kresťanov, ktorí tu žili, aby sa mohli vrátiť do mesta", hovorí arcibiskup. Otec Bedoyan (43) išiel autom spolu so svojím otcom Ibrahimom, s jedným diakonom a jedným laikom. Arcibiskup pokračuje:

"Krátko predtým ako dorazili do Deir ez-Zor ich predbehli dvaja ozbrojení muži na motocykli a začali strieľať. Otec kňaza bol zabitý okamžite, otec Hovsep Hanna zomrel pri prevoze do nemocnice v Hasake." Diakon bol tiež zranený; laikovi sa podarilo utiecť bez zranenia. Incident sa stále vyšetruje. "Ešte stále nevieme kto ich zabil, hoci za útok je zjavne zodpovedný ISIS. Vieme, že otec Hovsep bol oblečený v kňazskej reverende, vďaka čomu ho identifikovali ako kňaza. Na dôvažok sa viezol v aute, jasne označenom veľkými písmenami ´Arménska katolícka cirkev´."

Je preto viac než isté, že otca Hovsepa zavraždili preto, lebo bol kňazom a usiloval sa obnoviť pôvodné postavenie kresťanov v Deir ez-Zor. "Toto mesto je pre nás veľmi dôležité", zdôrazňuje arcibiskup Marayati, "pretože v ňom bolo zabitých veľa našich mučeníkov, keď utekali pred genocídou, ktorú im v roku 1915 pripravili Turci. Dnes tu nie sú takmer žiadni arménski katolíci. Turci pochopiteľne nechcú, aby sme sa vrátili, pretože im pripomíname túto arménsku genocídu."

12. novembra sa v Quamishli slávila zádušná sv. omša za otca Hovsepa Hannu Bedoyana. Zúčastnilo sa jej celé miestne katolícke spoločenstvo, ako aj veľa moslimov, ktorí týmto chceli demonštrovať jednotu a solidaritu celého mesta. Kvôli konfliktom medzi Turkami a Kurdmi vládne v celom meste veľké napätie. Arcibiskup konštatuje: "Situácia je chaotická. Sú tu Turkovia, Kurdi, Američania, aj Rusi. Len včera mestom otriasli tri explózie. Kresťania sa boja - každý nový prejav násilia znamená, že ďalšie rodiny sa rozhodnú emigrovať." Pred vojnou bolo v oblasti zhruba 5.000 arménskych katolíkov a 5 kostolov. Dnes je tu 2.000 veriacich a iba 2 kostoly zostali otvorené. 

Arcibiskup apeluje na medzinárodné spoločenstvo: "Želáme si len to, aby táto vojna už skončila, no to nebude možné, ak ľudia budú aj naďalej pomáhať teroristom a posielať zbrane do Sýrie. Úpenlivo vás prosíme, modlite sa za nás a za náš národ, lebo žijeme v mimoriadne ťažkej a náročnej dobe." 

 

DISKUSIA k článku