St_Peters_Cathedral_in_Belfast_Credit__Dignity_100___Shutterstock_.jpeg

Biskupi Severného Írska: Politici musia niesť zodpovednosť za potratové zákony

134
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Voliči musia vyvodiť zodpovednosť od politikov za to, keď nedokázali zastaviť radikálnu expanziu legálnych potratov na pôde Severného Írska, uviedli katolícki biskupi z tohto regiónu. 

"Toto je tragický deň pre nenarodené deti,ktoré už nikdy nepožehnajú náš svet svojimi jedinečnými a vzácnymi životmi. Je to tiež smutný deň pre našu lokálnu demokraciu," uviedli katolícki biskupi Severného Írska 22. októbra. 

"Je neodvratnou pravdou, že naši miestne zvolení zástupcovia mali čas a moc zabrániť zavedeniu tejto drakonickej potratovej legislatívy padajúcej na hlavy našich občanov, no rozhodli sa tak neurobiť. Je povinnosťou občanov vyvodiť zodpovednosť voči svojim voleným zástupcom za rozhodnutia, ktoré učinili."

"Potrat je brutálnym porušením vzácneho daru života," pokračovali biskupi. 

"Právo na život nám nie je poskytované žiadnym zákonom ani vládou. Akýkoľvek ľudský zákon, ktorý odníma právo na život, je nespravodlivý a musí sa mu postaviť každý človek, každý volič, každý politický zástupca. Pre katolíckych politikov nejde iba o ochranu ľudského práva na život, ale aj o základnú otázku katolíckej viery." 

Mimoriadne zhovievavá potratová legislatíva a legálne uznanie homosexuálnych "manželstiev" sa stávajú zákonnými v Severnom Írsku od 21. októbra v rámci legislatívy, ktorú britský parlament schválil ešte v júli. Právne zmeny nadobudnú účinnosť budúci rok.

Katolícki biskupi tiež vyjadrili znepokojenie nad redefiníciou manželstva. Vyhlásili, že sa tým "účinne stavia na rovnakú úroveň zväzok dvoch mužov alebo dvoch žien s manželským vzťahom medzi manželom a manželkou, ktorý je otvorený k plodeniu detí". 

Právny poriadok Severného Írska pred zmenou umožňoval potraty iba v prípadoch, keď bol ohrozený život ženy alebo ak existovalo trvalé alebo vážne riziko pre jej duševné alebo fyzické zdravie. Podporovatelia tohto zákona tvrdili, že zákon zachránil viac než 100 000 životov tým, keď sa vyhlo prijatiu zhovievavého zákona, ktorý platil v ostatných častiach Spojeného kráľovstva od roku 1967. 

Nový zákon nepredstavuje žiadnu explicitnú právnu ochranu pre nenarodené deti do 28. týždňa tehotenstva v porovnaní s legálnymi potratmi do 24. týždňa v ostatných častiach Spojeného Kráľovstva. Tlak na legalizáciu potratov v Severnom Írsku sa zvýšil po referende z roku 2018, ktoré zlegalizovalo potraty v Írskej republike. 

Kritici zákona z dielne britského parlamentu sa venovali otázkam špeciálneho významu pre tento región. Uviedli, že tento zákon porušil dohody o prenesení dôležitých rozhodnutí na Severné Írsko, dohody zakotvené v Dohode o Veľkom piatku, ktorá pomohla priniesť mier medzi znepriatelené strany nacionalistov a unionistov. 

Strany Zhromaždenia Severného Írska mali možnosť zablokovať zákon, nedosiahli však žiadnu dohodu z dôvodu sporu medzi dvoma vedúcimi vládnymi stranami, Demokratickou unionistickou stranou (DUP) a druhou najväčšou stranou, Sinn Fein. 

Strana DUP je tradične silne protestantská a anti-katolícka, ale zároveň sa stavia proti potratom a manželstvám osôb rovnakého pohlavia. Nacionalistické strany vrátane Sinn Fein a Sociálnodemokratickej labouristickej strany tradične čerpajú podporu od Katolíkov zo Severného Írska. 

Katolícki biskupi a vedúci predstavitelia Írskej cirkvi, Metodistickej cirkvi v Írsku, Presbyteriánskej cirkvi v Írsku a Írskej cirkevnej rady už v minulosti vyzývali poslancov Zhromaždenia Severného Írska, aby sa znovu zaviazali k zablokovaniu spomínanej legislatívy. 

Zhromaždenie Severného Írska bolo v posledných dvoch rokoch pozastavené z dôvodu sporu medzi dvoma hlavnými vládnymi stranami. Nebolo uznášaniaschopné až do 21. októbra. Nacionalistická Sociálnodemokratická labouristická strana odišla z posledného dôležitého stretnutia. Sinn Fein sa nezúčastnila na tomto rokovaní, rovnako ani Strana zelených či strana People Before Profit. 

Sinn Fein, ktorá tiež podporuje potratové práva a homosexuálne "manželstvá", uviedla, že sa nezúčastní na skladaní vlády bez Zákona o írskom jazyku, ktorý by v regióne zrovnoprávnil írčinu s angličtinou. 

Ostatné nacionalistické strany tento zákon podporujú, zatiaľ čo unionistické strany sa stavajú proti nemu. 

Jim Wells, poslanec DUP, vyzval na zorganizovanie referenda o nových zmenách. 

"Ja a mnohí ďalší ľudia sme pevne presvedčení, že obidve otázky by mali byť predmetom referenda, ktoré by poskytlo občanom Severného Írska príležitosť vyjadriť svoj názor," uviedol Wells pre denník Belfast Telegraph. 

"V spoločnosti panujú veľké obavy z úplnej absencie diskusie pred prijatím týchto zmien a tiež tu panuje zlosť, že názor verejnosti nebol vypočutý," pokračoval. "Zmeny boli pretlačené neskoro v noci ostatnými, ktorí mali malé alebo žiadne porozumenie pre hodnoty tejto časti Spojeného kráľovstva."

Strana DUP je súčasťou konzervatívnej koaličnej vlády Spojeného kráľovstva, ktorej v súčasnosti predsedá premiér Boris Johnson. V čase prijatia legislatívy bola premiérkou Theresa May. 

Pripomienky Wellsa si vyslúžili kritiku pro-potratových bojovníkov ako Naomi Connor, ktorá je spoluzakladateľkou Aliancie pre výber. Connor uviedla, že referendum by nebolo právne záväzné z dôvodu, že neexistuje spísaná ústava a že by to predstavovalo plebiscit. 

Connor tvrdila, že legálne potraty sú otázkou ľudských práv. 

"Ľudské práva nie sú jedálnym lístkom, z ktorého si môže pán Wells vyberať, a o týchto veciach by sa nemalo rozhodovať v referende," uviedla Connor podľa denníka Belfast Telegraph. 

Connor sa ďalej vyjadrila, že za sebou idúce vlády Severného Írska "opakovane sklamali ženy a tehotné osoby, keď odmietali prijať legislatívu zabezpečujúcu potraty." To malo podľa Connor za následok, že ženy museli kvôli potratom odcestovať "zahanbené a stigmatizované" do Spojeného kráľovstva. 

Connor sa vyjadrila, že bolo "veľmi necitlivé", keď sa Wells na túto tému vyjadril pri príležitosti výročia smrti Savity Halappanavar z októbra 2012, ktorá zomrela na infekciu, keď údajne opakovane žiadala o potrat v univerzitnej nemocnici Galway. Lekári odmietli vykonať potrat, pretože dieťa malo stále tlkot srdca. Halappanavar neskôr zomrela na vážnu infekciu. 

Bojovníci za potratové práva prišli s obvinením, že jej bol neoprávnene zamietnutý potrat, ktorý by jej podľa nich zachránil život. 

Pri vyšetrovaní sa zistilo, že počas liečby došlo k viacerým zlyhaniam v komunikácii. Zároveň došlo k odporúčaniam zmeniť pokyny pre lekárov pri zachraňovaní života matky. 

 

 

DISKUSIA k článku