A_wooden_cross_in_the_rainforest_Stock_photo_via_Shutterstock_CNA_Size.jpeg

Záver Amazonskej synody - Cirkev sa musí odvrátiť od kultúrnych a ekologických hriechov

317
Zuzana Smatanová
Neutral

Záverečný dokument Amazonskej synody, publikovaný 26. októbra, vyzdvihol nutnosť definovať "ekologické hriechy", pričom vyzýva Cirkev aby sa vydala po novej ceste "integrálnej konverzie".  

"Navrhujeme definovať ekologické hriechy proti Bohu, alebo zanedbanie dobrého v tejto súvislosti tiež voči Bohu, blížnemu, spoločnosti a životnému prostrediu", hovorí sa v §82 záverečného dokumentu. "Ide o hriechy proti budúcim generáciám a prejavujú sa znečisťovaním životného prostredia a ničením jeho harmónie.

"Žiadny veriaci, žiadny katolík nemôže prežívať svoj život viery bez toho, aby načúval hlasu zeme", vysvetľuje biskup David Martínez de Aguirre Guinea, apoštolský vikár z Puerta Maldonada v Peru, počas tlačovej konferencie pri príležitosti prezentácie záverečného dokumentu Synody. "Ak máme čeliť tomuto problému, musíme sa aj zmeniť", dodáva kardinál Michael Czerny, mimoriadny sekretár pre túto synodu. Czerny, ktorý slúži aj ako podsekretár sekcie pre migrantov a utečencov pri Dikastériu pre podporu integrálneho rozvoja človeka, upozorňuje, že "dobrá novina" ani napokon nemusí prísť až k ľuďom Amazónie, ak "budeme pokračovať v tom, čo robíme tak ako doteraz".

Záverečný dokument Synody biskupov pre oblasť Amazónie Požaduje vyjadrenie "integrálnej konverzie" Cirkvi v Amazónii, a to v štyroch sférach: pastoračnej, kultúrnej, synodálnej a ekologickej. V jednotlivých kapitolách sú potom označené spoločným pojmom "nové cesty konverzie". "Nová cesta, čiže zmena", hovorí Czerny. "Bez konverzie len opakujeme, čo sme robili predtým ... a v tom nie je žiadna reálna zmena. Pusťme k slovu aj tradíciu a nájdeme cestu vpred." Pre pápeža sú nevyhnutné pastoračné zmeny. 

33-stranový dokument bol článok po článku odsúhlasený dvojtretinovou väčšinou 26. októbra 2019. Je to výsledok trojtýždňového stretnutia v Ríme, počas ktorého 181 hlasujúcich členov, spolu s predstaviteľmi pôvodných komunít, rehoľných rádov, laických skupín a charity diskutovali o celej škále problémov, týkajúcich sa deviatich krajín amazonského regiónu. Na obyčajné stretnutia Biskupských synod sa delegáti volia na vlastných biskupských konferenciách, no na túto špecifickú synodu Amazónie boli pozvaní všetci z regiónu. Záverečný synodálny dokument nemá sám o sebe záväznú právomoc, ani charakter náuky Cirkvi. Pápež František na záver Synody poznamenal, že napíše postsynodálnu exhortáciu, ktorá by mala vyjsť do konca roka.

 

Ekologická konverzia

Okrem návrhu na zmenu v Cirkvi v súvislosti s kňazským celibátom a vytvorení viac nových úloh pre ženy obsahuje záverečný dokument aj silnú výzvu na riešenie ekologických problémov a na práva pôvodných obyvateľov. K téme integrálnej ekológie dokument poukazuje na hrozbu zneužívania oblasti Amazónie a jej obyvateľstva. Kritizuje aj "škandalóznu" kriminalitu amazonských etnických komunít, ktorých práva sú ohrozené ´verejnou politikou, preferujúcou zneužívanie prírodných zdrojov.´ Vytvára sa tak mimoriadny tlak na pôvodné teritóriá, ktorý je sprevádzaný šíriacim sa násilným porušovaním ľudských práv. Dokument pripomína náuku Cirkvi o nedotknuteľnosti človeka, ktorý je stvorený na Boží obraz a podobu.   

Synodálni otcovia navrhujú podporovať projekty "fair", hoci nemenujú konkrétne iniciatívy. V správe sa ďalej uvádza: "Amazónia je v rukách nás všetkých. V tejto chvíli však záleží najmä na tom, aby sme zanechali súčasný model správania, ktorý ničí lesy, neprináša blaho ľudu a ohrozuje nesmierne prírodné bohatstvo tejto oblasti. Správa ďalej priamo "ukladá" zodpovednosť chrániť Amazóniu Cirkvi, ktorá má byť preto "spojencom" miestnych komunít, ktoré "vedia ako sa o Amazóniu starať, ako ju milovať a chrániť. Pôvodní obyvatelia žiadajú, aby Cirkev bola ich spojencom a Cirkev hovorí ´áno´. Ekologická kríza je podľa slov Czerného tak veľká, že ak nezmeníme prístup, nezvládneme to. Kanadský kardinál uviedol, že ľudia by chceli iba "plastické riešenie", akúsi kozmetickú úpravu, ktorá by nijako neovplyvnila ich život a nevyžadovala od nich zmenu, no také riešenie jednoducho neexistuje. 

Synodálny dokument odsudzuje aj "krádež tradičnej múdrosti" amazonského ľudu a označuje ho za biopirátstvo a určitú formu násilia. Cirkev sa rozhodla chrániť život, krajinu a pôvodnú amazonskú kultúru. Cirkev sa musí sama chrániť proti "silám neokolonializmu"; odnaučiť sa tendencii ku "kolonizačným modelom". Synoda ďalej ubezpečuje o "záväzku brániť život od počatia až po prirodzenú smrť a ku každému človeku pristupovať s rovnakou dôstojnosťou". V pastoračných smerniciach pre pôvodné obyvateľstvo sa uvádza, že majú "povinnosť ohlasovať Ježiša Krista a dobrú novinu o Božom kráľovstve".   

Vo svojej záverečnej reči na synode pápež František oznámil, že vytvorí novú sekciu v Dikastériu pre podporu integrálneho rozvoja človeka, ktorá sa bude zaoberať iba Cirkvou v Amazónii. Vyzýva aj na vytvorenie "spoločensko-environmentálneho a pastoračného úradu" na spoluprácu s latinskoamerickými cirkevnými organizáciami REPAM, CELAM, CLAR a inými mimocirkevnými aktérmi, reprezentujúcimi pôvodné obyvateľstvo. 

 

Kultúrna konverzia

Synodálny dokument tvrdí, že "inkulturácia je vlastne stelesnením evanjelia v pôvodných kultúrach ... a zároveň zavedením týchto kultúr do života Cirkvi. Amazonská kultúra a spiritualita už má "bohatú pôvodnú teológiu, amazonské chápanie teológie a ľudovú zbožnosť" a odmieta "koloniálny štýl evanjelizácie".

"Evanjelizácia, ktorú dnes navrhujeme pre Amazóniu je inkultúrovaným prehlásením, ktoré generuje procesy interkulturality; procesy, ktoré podporujú život Cirkvi s identitou a tvárou Amazónie." Czerny zároveň uviedol, že je veľmi dôležité, aby "sa Cirkev učila rešpektovať interkulturalitu" a nepredpokladala, že to, akí sme, je definitívne, že je to norma, že to tak má byť ... zmeny sa musia prijímať". Cirkev nie je neohybná štruktúra, v ktorej si tvoja tradícia a kultúra nenájde miesto ... práve naopak.

V záverečnom dokumente sa uvádza, že Cirkev v Amazónii potrebuje aby jej spoločenstvá presiakli synodálnym duchom, aby podporovali organizačné štruktúry tohto dynamického, autentického organizmu. Cirkevné prieskumné a pastoračné centrá by mali v spojení s pôvodným obyvateľstvom študovať, kompilovať a systematizovať tradície amazonských etnických skupín, ktoré sa odvíjajú od ich identity a kultúry ..."

 

Synodálna konverzia

Synodálny dokument vyzýva aj na "nové cesty v synodálnej konverzii". Podľa kardinála Czerného tento proces zahŕňa "bezprecedentný proces počúvania" ešte pred Amazonskou synodou. "Viete, synodalita funguje, keď zistíte, že odrazu hlasujete za niečo, s čím ste pred synodou nesúhlasili". Nie som si istý, či to vedia všetci vysvetliť, no podľa mňa na tom ani nezáleží. 

Synoda je zhromaždenie konzultujúcich ľudí, ktorých zvolal pápež alebo biskup, aby sa radili o špecifickej téme, ktorá zaujíma miestnu, regionálnu a celosvetovú Cirkev. Synoda biskupov Amazónie sa zavŕšila 27. októbra slávením záverečnej svätej omše v Bazilike sv. Petra.        

 

DISKUSIA k článku