Mary_Lou_McDonald_Leader_of_Sinn_Fein_L_and_Michelle_ONeill_Vice_President_of_Sinn_Fein_R_speak_after_a_meeting_of_the_Stormont_Assembly_Oct_21_2019_Credit_Charles_McQuillan_Getty_Ima.jpg

Írsky kňaz nalieha na pro-choice politikov, aby nechodili na Sväté prijímanie

133
Milko Kostovič
Kultúra života

Kňaz v Severnom Írsku vyzval pro-choice politikov, aby nechodili na Sväté prijímanie. Zároveň žiada katolíckych voličov, aby nehlasovali za pro-choice kandidátov, či strany po tom, ako vstúpila do platnosti legislatíva rozširujúca prístup k potratom. 

"Byť verejne v prospech potratov je nezlučiteľné s tým, ak je niekto svedomitý Katolík. Preto by sa tieto osoby nemali priblížiť k Svätej Eucharistii. Ak tak urobia, dopúšťajú sa smrteľného hriechu svätokrádeže," uviedol o. Patrick McCafferty z farnosti Corpus Christi v Belfaste vo svojom príspevku na Facebooku 21. októbra.

"Božie slovo vyzýva všetkých, aby boli v stave milosti, keď sa priblížia k Pánovmu stolu," dodal kňaz diecézy Down and Connor.

Prenesený zákonodarný zbor Severného Írska nedokázal zablokovať zmenu zákona nariadenú britským parlamentom, prostredníctvom ktorej sa rozširuje prístup k potratom. V minulosti boli potraty v Severnom Írsku legálne povolené, iba ak bol ohrozený život matky alebo ak existovalo riziko trvalého, vážneho poškodenia jej duševného alebo fyzického zdravia.

Britský parlament schválil Zákon o Severnom Írsku (Sformovanie exekutívy atď.) v júni. Zákon nadobudol účinnosť 22. októbra, pretože Zhromaždenie Severného Írska, ktoré bolo pozastavené ostatné dva roky z dôvodu sporov medzi dvoma hlavnými vládnymi stranami, nebolo uznášaniaschopné až do 21. októbra. 

Pro-life členovia Zhromaždenia Severného Írska, ktorých prevažne tvoria členovia Demokratickej unionistickej strany (DUP), zvolali zhromaždenie po prvýkrát od januára 2017, aby zablokovali uvoľnenie potratových obmedzení. 

Na to, aby zhromaždenie prijalo akékoľvek záväzné zmeny, však bolo potrebné zvoliť predsedu zhromaždenia s podporou naprieč politickým spektrom. To sa ukázalo ako nemožné, keďže Sociálnodemokratická labouristická strana opustila schôdzu 21. októbra. 

Členovia zhromaždenia zo strany Sinn Fein, Strany zelených a People Before Profit sa 21. októbra nezúčastnili zasadnutia. 

"Dnes sme boli zradení v Stormonte," napísal 21. októbra o. McCafferty v ďalšom príspevku na Facebooku. "Žiadam všetkých verných Katolíkov, verných kresťanov a všetkých dobrých ľudí, ktorí si vážia ľudský život a skutočné (nie falošné) ľudské práva, aby stiahli všetku podporu pro-potratovým a pro-choice politikom a takýmto politickým stranám." 

"Najmä Katolíkov a nacionalistov / republikánov nás Sinn Fein a SDLP zradili tým najodpornejším spôsobom," povedal. 

Sinn Fein podporuje potratové práva, zatiaľ čo SDLP umožňuje svojim poslancom hlasovať podľa svedomia pri tejto otázke. O. McCafferty poznamenal, že "Sinn Fein je zjavne pro-potratová," a vzniesol obvinenie, že "SDLP je infikovaná vplyvnými pro-potratármi." 

A otec McCafferty napísal 22. októbra na Facebook: "Boli sme nešťastne sklamaní politikmi - všetkými." 

McCafferty poznamenal, že Zhromaždenie Severného Írska sa zrútilo v dôsledku škandálu s Iniciatívou zdrojov obnoveného tepla (RHI). Podľa kňaza sú niektorí politici a predstavitelia DUP "v stredobode tohto škandálu". 

"Kolaps Zhromaždenia Severného Írska v dôsledku škandálu RHI otvoril dvere falange odhodlaných a fanatických pro-potratových poslancov vo Westminsteri, vedených Stellou Creasy - nezvolenou ľudom Severného Írska - ale pomáhali im a podporovali ich pro-potratoví politici zo Sinn Fein, SDLP, Aliancie, PBP, a Zelenej strany - aby včera o polnoci presadili jeden z najextrémnejších potratových režimov na svete," lamentoval kňaz. 

O. McCafferty napísal, že "SDLP, strana, ktorej kedysi Katolíci mohli dôverovať a s dôverou za ňu hlasovať, už nie je takou stranou. V súčasnosti je tam významný a vplyvný počet členov parlamentu a poradcov, ktorí sú pro-potratoví, pro-choice. Katolíci, ktorí v budúcnosti budú hlasovať za SDLP kandidátov, musia starostlivo zvážiť ich postoj k potratom, než im odovzdajú hlas." 

Dolores Kelly, poslankyňa za SDLP, ktorá sa pre redakciu Belfast Telegraph vyjadrila, že je "pro-life politička", uviedla, že "mnohí ľudia, ktorí sú pro-life a praktizujúcimi kresťanmi, budú tiež veľmi znepokojení a nahnevaní ohľadne poznámok o. McCafferytho," týkajúcich sa Svätého prijímania. 

"Neviem veľa o kanonickom práve, ale viem, že také rozhodnutie by muselo prísť z Ríma," uviedla Kelly. 

Kánon 916 Kódexu kánonického práva uvádza, že "Kto si je vedomý ťažkého hriechu, bez predchádzajúcej sviatostnej spovede nesmie sláviť omšu ani prijímať Pánovo telo"; a predchádzajúci kánon poznamenáva, že tí, "ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu, sa nesmú pripustiť na Sväté prijímanie." 

O. McCafferty poznamenal: "Prechovávam najvyššiu úctu k tým osobám, ktoré vedia, že žijú v neusporiadaných situáciách a sú prítomné na omšiach počas Svätého prijímania, na požehnaní," a dodáva, "že takéto osoby sú skutočnými mužmi a ženami viery." 

McCafferty opätovne zdôraznil, že pro-choice politici "by nemali dostať Sväté prijímanie ... pokiaľ neučinia úprimné pokánie, nebudú usilovať o zmierenie s Pánom a nevzdajú sa svojich pro-choice postojov." 

 

 

DISKUSIA k článku