prayers_outside_stormont.png

Parlament Sev. Írska mohol zabrániť legalizácii potratov a ´gay´ manželstvám, no zlyhal

110
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Potraty a gay ´manželstvá´ dostali v Severnom Írsku zelenú.

Popri večnom politickom boji írskych nacionalistov s pro-britskými unionistickými stranami skolabovalo v pondelok, 21.10. 2019, úsilie, ktorým sa pro-liferi snažili do poslednej minúty zabrániť prijatiu potratového zákona. Tento začal platiť od polnoci z pondelka na utorok 22.10. Na základe zákona, prijatého v Londýne začiatkom tohto roku, má Belfast do 31. marca ustanoviť nové pravidlá pre potraty a do 13. januára má zaistiť možnosť uzatvárať ´manželstvá´ osobám rovnakého pohlavia. 

Kritici tento krok Parlamentu verejne odsudzujú ako uzurpáciu politickej moci a zároveň poukazujú na fakt, že Zákonodárne zhromaždenie Severného Írska so sídlom v Stormonte má právomoc legislatívne ošetriť záležitosti, nepodliehajúce rozhodnutiu Londýna, medzi ktoré patrí aj otázka potratov a manželská politika. 

Legalizácia potratov a gay ´manželstiev´ predstavuje významné víťazstvo pre britskú ľavicu, ktorá v posledných rokoch viedla agresívnu kampaň proti belfastskému pro-life hnutiu a zástancom prorodinnej politiky. Týmto činom pripája Severné Írsko k liberálnemu politickému režimu Anglicka, Škótska a Walesu. Na konto tohto rozhodnutia hneď v utorok, 22.10. vydali katolícki biskupi Severného Írska vyhlásenie, v ktorom ostro odsudzujú tieto politické zmeny:

"Je to tragický deň pre nenarodené deti, ktoré už nikdy nepotešia náš svet svojím jedinečným, vzácnym a neopakovateľným životom. Severoírski politici zapredali morálne dobro národa

Smutnou pravdou totiž je, že naši miestni volení politickí predstavitelia mali čas aj právomoc zabrániť prijatiu tohto krvilačného westministerského potratového zákona a zaťažiť ním život miestnych obyvateľov, no rozhodli sa neurobiť tak. Povinnosťou a zároveň právom všetkých občanov teraz je vziať svojich volených predstaviteľov v plnej miere na zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré urobili.

Potrat je spáchaním brutálneho násilia na vzácnom dare života. Právo na život nám nebolo dané žiadnym zákonom, ani vládou. Akýkoľvek ľudský zákon, ktorý odmieta právo na život, je zákonom nespravodlivým, a musí sa proti nemu postaviť každý človek, každý volič, každý politický predstaviteľ. A pre katolíckych politikov to navyše nie je iba otázka ochrany ľudského života, ale aj zásadná otázka ich katolíckej viery.

Veľmi sa nás dotklo aj predefinovanie pojmu manželstva, ktoré teraz kladie znamienko "rovná sa" medzi zväzky dvoch mužov, či žien, a normálne manželstvá muža a ženy, ktoré sú otvorené plodeniu detí."

Opozícia voči ´manželstvám´ osôb rovnakého pohlavia má v Severnom Írsku už niekoľko rokov pozíciu menšiny. Po legalizácii takéhoto ´manželstva´ v Anglicku, Škótsku a Walese v roku 2014 hlasovalo Zákonodárne zhromaždenie Severného Írska o tejto záležitosti päťkrát. Posledné z týchto tajných hlasovaní, v novembri 2015, vyústilo po prvýkrát v Severnom Írsku v prospech ´manželstiev´ osôb rovnakého pohlavia. Probritská demokratická unionistická strana však vtedy použila právo veta a zablokovala ich legalizáciu.  

Keďže sa Stormont stále ešte neprebral a nezasiahol, dostal Parlament za úlohu ustanoviť nový kódex pre uzatváranie manželstiev. Prvé gay "svatby" sa očakávajú najmä okolo dňa sv. Valentína.

 

DISKUSIA k článku