Giusepe

Arcidiecéza vo Florencii rokuje s moslimami o predaji pozemkov kvôli stavbe mešity

228
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Fakty sú nasledovné: arcidiecéza vo Florencii v súčasnosti rokuje o predaji 8 000 štvorcových metrov svojho majetku v Sesto Fiorentino miestnej islamskej komunite, ktorá plánuje postaviť mešitu a islamské kultúrne centrum. 

Kardinál-arcibiskup z Florencie, Giuseppe Betori, vyhlásil: "Podpísaním tohto protokolu poskytla Florentínska cirkev konkrétne vyjadrenie potvrdenia zásady náboženskej slobody, ktorá sa presadzuje predovšetkým od Druhého vatikánskeho koncilu a neustále ju obnovuje Pápežské magistérium.“ Kardinál dodal: "Premena západnej spoločnosti na multietnické, multikultúrne a multináboženské spoločnosti je daným faktom a nevyhnutnou budúcnosťou, ktorá nás čaká[.] … Jedinou alternatívou k civilizácii stretávania je neprístojnosť konfrontácie." 

Pýtame sa sami seba: je však kardinál Betori presvedčený, že existuje iba jedno pravé náboženstvo, katolícke náboženstvo, alebo namiesto toho zastáva názor, že rôzne náboženstvá a kultúrne identity sú na rovnakej úrovni a zasluhujú si také isté hodnotenie? A že príchod multináboženskej a multikulturálnej spoločnosti je skutočne nevyhnutný? A ak áno, prečo kardinál Betori neodsudzuje jej príchod? 

Je kardinál presvedčený, že multináboženská spoločnosť je lepšia ako katolícka spoločnosť? Je presvedčený, že všetky náboženstvá majú rovnakú hodnotu? Že kresťan, ktorý verí v Najsvätejšiu Trojicu, je na rovnakej úrovni ako moslim, ktorý to popiera? Že Žid, ktorý považuje Ježiša Krista za podvodníka, je na rovnakej úrovni ako kresťan, ktorý Ho uctieva ako Syna Boha rovnakej podstaty ako Otca? Že panteista, ktorý absorbuje Boha do prírody, je na tej istej úrovni ako teista veriaci v Boha, ktorý presahuje prírodu? Toto však nie je katolicizmus; je to relativizmus.

Náboženstvo nemožno nikomu vnútiť násilím, pretože sa nedá vynútiť, aby bol niekto veriaci, ale neexistuje žiadne právo vyznávať akékoľvek náboženstvo, ktoré sa dotyčnému páči. Existuje len právo vyznávať pravé náboženstvo, pretože omyl nemá žiadne práva. Pravda určite existuje a tiež existujú omyly, rovnako ako existuje dobro a existuje zlo. Ale iba to, čo je pravda, je správne, a tak iba to, čo je pravda, má právo, nie to, čo je nepravdivé. Ak neexistuje dobro i zlo, tak aj pravda a omyl majú rovnaké práva. Znamená to, že pravda neexistuje, všetko je subjektívnym názorom a relativizmus víťazí.

Kardinál Betori svojimi slovami nevyznáva katolícku vieru, ale relativizmus. Ak chce byť koherentný, mal by kardinál Betori nielen predať, ale tiež odovzdať všetok svoj majetok ako dar islamu, a nielen islamu, ale i budhistom a polyteistom. Kardinál by sa na to nemal obmedzovať; mal by sa tiež zúčastňovať na ich oslavách, ako to urobil pápež František, keď asistoval pri akte zbožňovania pohanských božstiev vo Vatikánskych záhradách. A možno by kardinál mal navrhnúť pápežovi Františkovi, aby postavili mešitu vo vnútri Vatikánu peniazmi z predaja pozemkov - aby tak vzdali hold princípom náboženskej slobody, ktoré schválil Druhý vatikánsky koncil.

 

 

DISKUSIA k článku