lennart916weeksb.png

Potratári PP otáčajú bábätká do pozície, v ktorej získavajú viac častí telíčka na predaj

208
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

V našom súdnom procese proti Planned Parenthood vyšlo najavo veľa znepokojujúcich informácií počas svedectiev obžalovaných, ako aj potratára Planned Parenthood (PP).

Jedného z obžalovaných požiadali, aby prečítal email, ktorý dostal od investigatívneho novinára čoskoro potom, ako sa stretol s nadriadenými funkcionármi PP. Email bol pripustený medzi dôkazy súdneho konania a čítali ho priamo pred porotou. Obsah emailu, týkajúci sa praktík PP, je obzvlášť alarmujúci. Hovorí sa v ňom:

"Ona ... pripustila, že PP pozná potencionálnu nezákonnosť/neetickosť, ale vo svojej politike nepýtaj sa/neodpovedaj idú až tak ďaleko, že sa rozhodli NIČ nezaznamenať v písomnej forme o tkanivách plodu, pretože je to príliš nebezpečné. Ak sa niečo stane, chcú, aby zodpovednosť prebrali pobočky. Pripúšťa, že obracia plody do pozície ´zadočkom´, len aby získala celistvejšie a lepšie tkanivo, no je presvedčená, že ide o zmenu procedúry, pri ktorej sa nevyžaduje ďalší súhlas pacienta. Toto je prvý zo 4 krokov potratu ´po častiach´ a popísala prekrútené pochopenie Zákona, zakazujúceho PBA (Partial-birth abortion/potrat po častiach)."

Inými slovami svedok vysvetlil, že ak sa niečo stane: "radšej obvinia iba miestnu potratovú kliniku, než by pripisovali záležitosti celonárodný význam, ako od PP Federation of America. To je celkom jasné."  

Znovu opakujem, toto je Planned Parenthood – organizácia, ktorá každý rok dostáva pol miliardy dolárov z vašich daní, vykazuje rekordné zisky a zabíja stovky tisíc nevinných bábätiek. To je jednoducho nehanebnosť.

Počas svedectva ďalšieho svedka - tentoraz potratára PP- sa objavilo iné video, ktoré ešte nebolo zverejnené, no prehrávalo sa v súdnej sieni priamo pred porotou. Potratár Thomas Moran, ktorý pracuje pre PP už 17 rokov, dosvedčil v súvislosti s videom, že počas  jeho práce pre spoločnosť, zásobujúcu tkanivami, naozaj existovalo množstvo požiadaviek na špecifické orgány od bábätiek, vrátane pečene. Moran dosvedčil, že táto spoločnosť "sústavne a priebežne spolupracuje s PP".

Pri krížovom výsluchu dostal Moran otázku: "Prišla aj počas potratov, ktoré ste vy robili, požiadavka na nejaké špeciálne orgány?"

Moranova odpoveď: "Áno, takto som tomu rozumel aj ja. Či to bola pečeň alebo ... Povedal som pečeň. Ale či to tak bolo naozaj ... chceli pečeň, obličku, alebo, neviem, črevá, neviem určite ... zoznam požiadaviek bol tajný."

Jeden z vlastných potratárov PP pod prísahou pripustil, že skutočne existujú objednávky na špecifické orgány a odkazuje na istý druh diabolského nákupného zoznamu.

 

Otázka: "Ďakujem doktor. Spomínali ste záujem Biomaxu o odber bioodpadu, ktorým sú všetky ostatné časti telíčok potratených bábätiek. Myslím, že ste hovorili o sudoch, či vedrách, plných týchto častí, ktorých ste sa potrebovali zbaviť, je tak?"

Odpoveď Morana: "To, čo som spomínal, je biomedicínsky odpad." 

 

Otázka: "Ok, biomedicínsky odpad. Boli to zbytky po potratoch?"

Odpoveď Morana: "PP sa zaoberá najmä antikoncepciou, skríningom rakoviny a prevenciou rakoviny. Máme obrovské množstvo pacientov - štvrť milióna ročne. Sme poskytovateľom lekárskej starostlivosti a vytvárame veľký objem biomedicínskeho odpadu. Len malá časť z neho sú embryonálne tkanivá."

Otázka: "Chápem. Takže vytvárate množstvo odpadu, súvisiaceho s antikoncepčnými procedúrami?" 

Odpoveď: "Áno. Ak chcete, môžem menovať špecificky ..."

 "Nie, ďakujem. Podstatu sme pochopili. Ďakujem doktor." 

 

Diskutovali sme o tom, ako sa Planned Parenthood usiluje bagatelizovať stav vecí; koľko z ich biznisu predstavujú mnohopočetné potraty. Ďalším bodom krížového výsluchu Morana bola otázka:

"Doktor, v priamom výsluchu ste svedčili o tom, že potraty predstavujú len malé percento náplne práce PP. Uvedomujete si, že Planned Parenthood robí viac ako 300.000 potratov ročne?

Moran: "Áno, tohto približného počtu som si vedomý."

Niet sa teda čo čudovať, že PP podáva žalobu na pro-life aktivistov, ktorí odhalili priam hororovú pravdu o tom, čo sa u nich robí. Preto musíme za práva pro-life žurnalistov a slobodu prejavu neustále bojovať a brániť ich, aby mohli odhaľovať činnosť PP a aby sa prestalo podporovať financovaním z peňazí daňových poplatníkov.   

 

DISKUSIA k článku