teplomer

 

Podpredseda českej Aliancie za rodinu: Učiť batoľatá gender?

90
Kultúra života

Podpredseda českej Aliancie za rodinu Ján Gregor v rozhovore pre portál Info.cz porozprával o dôležitosti vzniku aliancie. Ale aj o rizikách, ktoré so sebou prináša skorá inštitucionálna starostlivosť pre deti.

Na otázku moderátora, či v istom zmysle svadba a nasledujúce záväzky nie sú veľmi zväzujúce, odpovedal, že ide o určitý záväzok a ako to už v živote chodí, ak chceme dosiahnuť niečo dobré, tak musíme aj niečo obetovať.

“Pokiaľ chcem mať dobrý vzťah, musím na tom pracovať. Je to to isté ako keď chce byť niekto dobrý športovec,” vysvetlil Gregor.

Na prvý pohľad sa preto môže zdať, že celosvetovým trendom je individualizmus, ale posledné štatistiky ukazujú, že počet sobášov od roku 2013 stúpa.

Vznik Aliancie za rodinu a hnutí, ktoré rodinu podporujú, vidí ako potrebný a to z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože rodina založená na manželstve je najväčšou záujmovou skupinovou nielen v Českej republike. “Je jej venovaná pozornosť aj na politickej scéne, ale z nášho pohľadu nie dostatočne. Pretože na manželov a rodiny si spomenie pred voľbami hocikto, ale potom pod ťarchou iných povinností sa na tú rodinu zabudne,” upozorňuje Gregor a dodáva, že rodiny nemajú čas bojovať za svoje práva v uliciach, keďže sa väčšinou starajú o svoje deti.

Ďalším dôvodom, prečo je dobré bojovať za tradičnú rodinu je aj fakt, že dnešný trend progresivizmu tvrdí, že rodina je jednou z foriem útlaku.

Gregor v rozhovore kritizoval aj inštitút “mikrojaslí”, kde deti chodia od 6 mesiacov a to z toho dôvodu, že takéto jasle vznikajú aj napriek tomu, že si matky vo väčšine želajú zveriť deti do podobnej opatery až po 3 roku života dieťaťa.

Dôvod, prečo aj napriek nezáujmu niečo také vzniká, je jednoduchý. “Niektorí politici si skutočne myslia, že je správne, aby dieťa od jeho prvých krokov vychovával štát a mal na neho a jeho výchovu zásadný vplyv.” S čím oni ako Aliancia za rodinu nemôžu súhlasiť, pretože zodpovednosť za výchovu dieťaťa majú mať primárne rodičia.

V rozhovore sa rozprávali aj o téme manželstiev párov rovnakého pohlavia a o možnosti adoptovania detí pre takéto páry. Gregor považuje tradičnú rodinu za najvhodnejší priestor na výchovu dieťaťa. “Nehovoríme, že ak dieťa žije niekde inde, štát by ho nemal rešpektovať. Ale na druhej strane manželstvo ako zväzok muža a ženy je najvhodnejšie prostredie na výchovu detí.” Čo potvrdzujú aj rôzne sociologické výskumy.

So surogátnmi materstvom nesúhlasia v žiadnom prípade, pretože ide o upieranie práva dieťaťa.”Dieťa má ešte pred narodením naplánované, že príde o svojho biologického rodiča.” A možnosť poznať svojich skutočný rodičov sa nedá ničím vynahradiť.

Gregor upozornil aj na to, že médiá adopcie homosexuálmi vykresľujú iba pozitívne, ale pri tradičnej rodine väčšinou poukazujú na rozpadajúce sa vzťahy a domáce násilie. “Spoločnosť a médiá sú pod tlakom politickej korektnosti. A o niektorých témach sa môže hovoriť ostrejším spôsobom a pri niektorých témach už menej.”

Za najdôležitejšie pri všetkých týchto témach aliancia považujú brať ohľad hlavne na deti.

Na záver sa v rozhovore vrátil opäť k výchove deti v jasliach. Gregorovi v tomto prípade prekáža, že sa boj proti stereotypom odohráva v prostredí, kde sa nachádzajú deti od 6 mesiacov do 4 rokov. “To už mi príde tak za hranou všetkého. Je to čistá ideológia.”

Preto je dôležité položiť si otázku, či je správne, že dieťa počuje v rannom veku niečo iné doma a niečo iného ho potom učia v jasliach alebo škôlke. “Podkopáva to vlastne rolu rodiča a ich pohľad na výchovu, kde si myslíme, že je v prvom rade zodpovedný za výchovu svojho dieťaťa rodič.”

Problém gender ideológie vidí v tom, že zväzok medzi mužom a ženou berú ako mocenský. Namiesto toho aby deťom ukazovali, že si žena a muž navzájom pomáhajú a rozdeľujú si úlohy tak, aby to zvládli a nejde pri tom o žiaden boj o moc.

 

DISKUSIA k článku