abortionclinic3.png

Chystali sa odobrať časti detského tela, ale dieťa proste vypadlo

642
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Organizácia Plánované rodičovstvo predvolala svojho tretieho a štvrtého svedka v súdnom procese, v ktorom podali žalobu voči Centru pre medicínsky progres (CMP). Ako už pravdepodobne viete, organizácia Plánované rodičovstvo (PP) žaluje CMP za zverejnenie videí, na ktorých lekári PP dohadujú cenu detských telíčok. 

Tretím svedkom bol Adrian Lopez, ktorý slúži v americkom námorníctve ako zdravotník na novorodeneckej JIP v nemocnici Balboa Naval v San Diegu. V rámci svojich povinností sa Lopez stará o deti narodené v 21. až 22. týždni tehotenstva - t.j. v rovnakom veku ako mnohé deti, ktorých orgány sa predávajú za účelom zisku. Právnici Plánovaného rodičovstva grilovali Lopeza kvôli jeho úlohe pri odhalených videách, hoci Lopez nemal takmer nič spoločné s plánovaním alebo vykonaním tejto tajnej operácie. 

Lopez vypovedal, že jeho zapojenie do projektu vyplynulo z informácií, ktoré dostal od Davida Daleidena, a prostredníctvom svojho vlastného vyšetrovania kauzy obchodovania s detskými orgánmi. 

Lopez bol šokovaný, keď sa dozvedel, že priekupníci si zaobstarávajú nedotknuté, bijúce srdcia od potratených detí - tzn. že deti sa najprv narodia živé a potom im odoberú orgány. Sudca Orrick, ktorý predsedá súdu, odmietol dovoliť Lopezovi vysvetliť povahu výskumu uskutočňovaného na týchto bijúcich detských srdciach.

V skutočnosti sudca Orrick sotva pripustil akékoľvek svedectvo, ktoré sa týka príšerných obchodných praktík Plánovaného rodičovstva, a povedal: "Či už k týmto veciam došlo, či už sú zlé alebo dobré ... my sa tomu venovať nebudeme." 

Porota si nemôže pozrieť ani videá, ktoré sú predmetom súdneho konania! 

Počas krížového výsluchu však Lopez mohol porozprávať o incidente, ktorého sa zúčastnil "technik obstarávania", ktorý odoberá orgány z potratených detí: "Hovorilo sa o žene, o pacientke, ktorá podstúpila takú širokú diletáciu, že keď sa dostali do strmeňov, plod vypadol von."

Obžalovaná Sandra Merritt svedčila o rovnakom incidente minulý týždeň: " ... stála na chodbe a čakala na odber častí ľudského tela a bolo to také rýchle, oveľa rýchlejšie. Myslím, že tri minúty - kde je pacientka pripútaná a pripravená na potrat, ale dieťa proste vypadlo. A keďže sa dieťa narodilo živé bez digoxínu ... nedostalo žiadne lieky skôr, ako sa narodilo živé ... "

Je nezákonné zabiť dieťa, ktoré sa narodilo živé počas potratu. 

Celý prepis tretieho súdneho dňa si môžete prečítať na tomto mieste. 

 

 

DISKUSIA k článku