Vojna globalistov s vlastencami?! Odignorovaný prejav prezidenta Trumpa v OSN

181
Kultúra života

Globalisti alebo vlastenci? Nová deliaca čiara v politike? Tradičná pravica, či ľavica strácajú na svojom význame? Kto vyhrá novú vojnu za srdcia a mysle ľudí? Globalisti alebo vlastenci? Zaujímavý pohľad predniesol na túto tému prezident Trump na pôde OSN v New Yorku.

Vysvetľujú jeho názory gradujúcu otvorenú vojnu v USA medzi Trumpom a jeho oponentami z demokratickej strany, maistreamových médii a časťou republikánov? Kto vyhrá v najsilnejšej krajine sveta? Establishment (vládnuca trieda v spoločnosti) alebo americkí vlastenci? Aký to bude mať dopad na budúcnosť sveta?

Americký prezident Trump predniesol 25. septembra prejav na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, ktorému globálne mainstreamové média skoro vôbec nevenovali pozornosť.  Okrem amerického pohľadu na rôzne svetové a americké záležitosti (ako napríklad politické alebo obchodné vzťahy USA s Čínou, Iránom, Mexikom, severnou Kóreou či situácia vo Venezuele, alebo hospodárske úspechy Trumpovej administratívy) značnú časť svojho vystúpenia venoval jeho pohľadu na súčasnosť a budúcnosť sveta a ako má byť moderný svet usporiadaný. Čo povedal prezident Trump na túto tému a čo mainstreamové média na celom svete prakticky odignorovali?

Prezident Trump uviedol, že základná priepasť v názoroch vo svete, ale aj v histórii sa znova vyhrotila. „Je to rozpor medzi tými, ktorých hlad po kontrole druhých vedie k tomu, že si namýšľajú, že sú predurčení aby vládli druhým a tými ľuďmi a národmi, ktorí chcú rozhodovať o sebe sami. Ako moja milovaná krajina (USA), každá iná krajina reprezentovaná v tejto sále uchováva a uctieva svoju históriu, kultúru a dedičstvo, ktoré treba chrániť a oslavovať, lebo nám dávajú jedinečný potenciál a silu. Slobodný svet si musí vziať za svoje národné základy. Nesmie sa snažiť ich vymazať, alebo nahradiť inými. Ak chcete slobodu, buďte hrdí na svoju krajinu. Ak chcete demokraciu, nevzdávajte sa svojej suverenity (nezávislosti). Ak chcete mier, milujte svoju krajinu“.

„Budúcnosť nepatrí globalistom. Budúcnosť patrí vlastencom. Budúcnosť patrí suverénnym a nezávislým štátom (národom), ktoré ochraňujú svojich občanov, vážia si susedov a ctia si rozdiely, ktoré robia každú krajinu jedinečnou a unikátnou. Práve preto sme sa v USA vydali na cestu národnej obrody a vo všetkom čo robíme, sa sústreďujeme na naplnenie snov a túžob amerických občanov“.

Čo sa týka regionálnej spolupráce, jednou z najkritickejších výziev je „ilegálna migrácia, ktorá podkopáva prosperitu, rozdeľuje spoločnosť a podporuje vznik bezohľadných kriminálnych kartelov. Masová migrácia je nespravodlivá, nebezpečná a neudržateľná. Migranti sú vykorisťovaní a zneužití. Rastúce množstvo radikálnych aktivistov a mimovládnych organizácii sa zaoberá pašovaním ľudí. Tieto skupiny podporujú ilegálnu migráciu a žiadajú vymazanie (odstránenie) štátnych hraníc“.

Prezident Trump ďalej uviedol, že má „posolstvo pre tých aktivistov, čo chcú otvorené hranice a schovávajú sa za rétoriku sociálnej spravodlivosti: Vaša politika je nespravodlivá.Vaša politika je krutá a diabolská. Vy podporujete kriminálne organizácie, ktoré zneužívajú nevinných mužov, ženy a deti. Vy uprednostňujete Váš falošný zmysel pre cnosť pred životmi a blahobytom nespočetných nevinných ľudí. Keď podkopávate bezpečnosť na hraniciach, podrývate ľudské práva a ľudskú dôstojnosť.  Množstvo krajín sa dnes borí s výzvami nekontrolovanej migrácie. Ale každá z nich má absolútne právo ochraňovať svoje hranice“.

Následne uviedol, že to isté robia aj USA. „Musíme byť odhodlaní pracovať spoločne na skončení nelegálneho pašeráctva a obchodovania s ľuďmi.  Musíme raz a navždy skončiť s činnosťou týchto kriminálnych  sietí. Vyzývam tých čo chcú nelegálne prekročiť naše hranice: Neplaťte pašerákom. Neohrozujte seba. Neohrozujte vaše deti.  Pretože, aj keby ste sa tu dostali (do USA), okamžite vás vrátime domov. Nebude vám umožnené zostať v našej krajine. Pokiaľ ja som prezidentom Spojených štátov, vynútime si presadzovanie našich zákonov a ochránime naše hranice“.

„Sloboda a demokracia musia byť neustále strážené a ochraňované. Musíme sa mať vždy na pozore pred tými, čo chcú nanútiť konformitu (jednotný názor) a chcú všetko kontrolovať. Dokonca aj v slobodných (demokratických) krajinách dnes vidíme znepokojujúce signály (znamenia) a nové výzvy pre slobodu. Niektoré sociálne média získali obrovskú moc nad tým čo môžeme vidieť a čo nám má byť dovolené hovoriť. Stála (permanentná)  politická vrstva (trieda) otvorene opovrhuje a vyzývavo neberie do úvahy vôľu ľudí. Anonymní byrokrati rozhodujú a riadia (spoločnosť) v tajnosti a oslabujú tým demokraciu. Média a školské inštitúcie nevyberane útočia na našu históriu, tradície a hodnoty. V Spojených štátoch (USA) moja administratíva (vláda) jasne povedala majiteľom (spoločnostiam) sociálnych médii, že presadíme dodržiavanie práva na slobodu prejavu. Slobodná spoločnosť nemôže dovoliť gigantom vlastniacim sociálne média aby umlčiavali (zakazovali) hlasy ľudu a slobodní ľudia nikdy nesmú umlčiavať, donucovať, odvolávať a dávať na čiernu listinu svojich susedov“.

Následne oznámil, že USA sa zaväzujú ochraňovať náboženskú slobodu a tiež nevinné životy (nenarodených detí). Je množstvo projektov Spojených národov (OSN), ktoré sa pokúšajú presadiť na požiadanie globálne (celosvetové) právo na potrat až do momentu pôrodu.  V tejto súvislosti zdôraznil, že globálni byrokrati nemajú žiadne právo útočiť na zvrchovanosť štátov, ktoré si želajú ochranu nevinného života (nenarodeného dieťaťa). „Každé dieťa, narodené aj nenarodené, je svätým darom od Boha“.

Ďalej pokračoval, že o skutočné blaho každej krajiny sa môžu usilovať iba tí, ktorí ju ľúbia. A to sú občania, ktorí sú pevne ukotvení v jej histórii a odchovaní na jej kultúre. Sú tiež oddaní jej hodnotám a národu. Vlastenci vidia národ a jeho osud spôsobom akým ho nikto iný nevie vidieť. „Sloboda je zachovaná, suverenita je zabezpečená, demokracia je udržiavaná a veľkosť (krajiny) je uskutočnená vôľou a láskou vlastencov“. „Láska k národu robí svet lepším pre všetky národy“.

Na záver prezident Trump vyzval svetových lídrov aby si uchovávali svoju kultúru, ctili svoju históriu a vážili si svojich občanov a ich dôstojnosť. Cesta k mieru a pokroku, slobode a spravodlivosti a k lepšiemu svetu pre celé ľudstvo sa začína doma.

Dezider Štefunko

DISKUSIA k článku