Klaus: “Dochádza k rozpadu sveta, v ktorom sme vyrástli a k ataku na národný štát”

247
Kultúra života

Exprezident Českej republiky Václav Klaus sa vyjadril k súčasnej politickej situácii v prejave na ustanovujúcom sneme strany Trikolóra, ktorú zakladá jeho syn Válcav Klaus ml.

Klaus ako jeden z autorov programových téz zahraničnej politiky hnutia Trikolóra uviedol, že on a podobne zmýšľajúci ľudia začínajú mať vážnu obavu z toho, čo sa v Česku, v Európe a vo svete deje.

„My starší si myslíme, že dochádza k rozpadu sveta, v ktorom sme vyrástli, že dochádza k útoku na slobodu jednotlivca, k útoku na rodinu ako základnú jednotku usporiadanie spoločnosti a k ​​útoku na národný štát, ktorý je predpokladom demokracie,“ uviedol.

„Túto triádu – človek, rodina, štát – považujeme za nedotknuteľnú a schádzame sa v Trikolóre preto, že sme presvedčení o tom, že to ostatné politické strany necítia tak ostro a tak jasne ako my. Trikolóra kladie dôraz na normálnosť, na zdravý rozum, na prirodzený poriadok sveta, na tradície a na osvedčené princípy ľudského správania a to je úžasný politický program,“ dodal.

„Napadlo by nás ešte pred nedávnou dobou, že dôjde k tak absurdnému ataku genderizmu na ľudskú podstatu? Že sa najrôznejšie gay-parades stanú súčasťou našich životov? Že západná civilizácia zaútočí na samu biologickú podstatu človeka a že miesto otec a matka bude používaný termín rodič 1 a rodič 2? Že naša krajina fakticky akceptuje také nezmysly, ako je pojem klimatická kríza? Že švédska školáčka bude podnecovať študentov ku štrajkom proti vzdelaniu, že bude pozývaná do parlamentov rôznych krajín sveta a pred niekoľkými dňami aj k prejavu na Valnom zhromaždení OSN? Že nám bude všetko možné aj nemožné zakazované pod heslom boja s tzv. ‘uhlíkovou stopou’?,“ pýta sa bývalý český prezident.

Klaus zároveň vysvetlil, že opisované myšlienky nevznikli v Českej republike. „Environmentalizmus, multikulturalizmus, genderismus a feminizmus nie sú českými fenoménmi. Tieto módne ideológie k nám nie sú dovážané z Východu, ale zo Západu.“

Bývalý prezident nášho západného suseda uvádza, že Českej republike dlhodobo chýba samostatná, suverénna a sebavedomá zahraničná politika, ktorá by vychádzala z vlastných národných záujmov. „V predchádzajúcich desaťročiach sme si – najprv v područí nedemokratického Sovietskeho zväzu, potom v bratskom objatí zdanlivo demokratickej Európskej únie – zvykli pasívne akceptovať riešenia a rozhodnutia, ktoré veľmi často boli v konflikte s naším národným záujmom. To by malo skončiť.“

My sme presvedčení o tom, že slovo národný záujem nie je žiadna prázdna fráza. Naším národným záujmom je niečo veľmi konkrétneho: je ním zachovanie Českej republiky ako nezávislého, suverénneho národného štátu a zaistenie jeho bezpečnosti, územnej integrity a prosperity pre súčasnosť aj pre budúce generácie. Za základ a prioritu zahraničnej politiky považujeme dobré vzťahy s našimi susedmi. Platí to ako pre nadštandardné bilaterálne vzťahy so Slovenskom, tak pre vzťahy so štátmi V4, s Poľskom a Maďarskom, s ktorými nás spája tragická skúsenosť komunizmu, a tým aj odpor k novým či staronovým spoločenským utópiám,“ vysvetlil.

Dodal, že nová strana chce pestovať dobré vzťahy aj k historicky a kultúrne blízkemu Rakúsku. „Chceme rozvíjať vzájomne výhodné vzťahy aj s ďalšími krajinami sveta, vrátane Ruska a Číny.“

„Súčasnú podobu Európskej únie považujeme za vysoko problematickú. Vieme, že je potrebné doterajšie metódy a mechanizmy európskej integrácie od základu zmeniť.“ Klaus tvrdí, že Trikolóra je za európsku spoluprácu, ktorá je predpokladom stability a prosperity na európskom kontinente.

„Zásadne však odmietame snahu vytvoriť za chrbtom európskych národov – cestou oslabenia a postupnej likvidácie európskych národných štátov – centralizovaný európsky superštát, novú globálnu veľmoc ovládanú západoeurópskymi elitami. Súčasná podoba EÚ, ktorej vyvrcholením bola Lisabonská zmluva, priviedla Európsku úniu do hlbokej štrukturálnej a politickej krízy,“ upozornil.

Václav Klaus v prejave tiež skonštatoval, že demokracia v Európe je vážne ohrozená. „Väčšinu stratených právomocí členských krajín je potrebné týmto krajinám vrátiť. Čím menej ich zostane v Bruseli, tým lepšie bude pre Európu. Zásadnú revíziu zasluhujú všetky hlavné piliere európskej integrácie, predovšetkým euro a Schengen.“

„Prostredníctvom masovej migrácie – podporovanej európskymi elitami a Schengenom umožnenej – dochádza k nezvratným zmenám v zložení pôvodných národov Európy. Ani to si neželáme, pre Európu ako celok, ale hlavne pre nás i pre krajiny v našom okolí,“ upozornil na záver Klaus.

 

DISKUSIA k článku