Paliative care

Katolícka lek. asociácia: financovať paliatívnu starostlivosť, nie asistovanú samovraždu

68
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Katolícka lekárska asociácia (CMA), spolu s Konferenciou katolíckych biskupov USA a Katolíckou zdravotníckou asociáciou, vyjadrujú podporu návrhu zákona v Kongrese na financovanie zaškolovania, výskumu a vzdelávania pracovníkov v oblasti paliatívnej starostlivosti. Táto starostlivosť zahŕňa lekársku starostlivosť a monitoring bolesti a symptómov u tých, čo trpia vážnymi chorobami a odmietanie aktivít, priamo pripravujúcich pacientov o život - to všetko ako protiklad k praktizovaniu asistovanej samovraždy a eutanázie. 

Prezident CMA, Dr. John Schirger vo vyjadrení z 23. septembra 2019 povedal: "Našou úlohou ako lekárov je starať sa o pacientov na všetkých úrovniach ich života, a snažiť sa o to empatickým spôsobom, ukazujúc im tak láskavosť a milosrdnú lásku - každému, podľa jeho špecifických potrieb a okolností, v ktorých sa nachádzajú. Aj keď už nemôžeme urobiť nič na zmenu priebehu ich choroby, môžeme s nimi zostať, ukazujúc im tak láskavosť, pochopenie a spolupatričnosť. Naši kolegovia, ktorí praktizujú paliatívnu starostlivosť, majú jedinečnú príležitosť starať sa o pacientov počas tohto najdôležitejšieho obdobia ich života."

Senátorka Tammy Baldwinová (za štáty Delaware-Wisconsin) v júli predstavila S.2080, čo je návrh Zákona o paliatívnej starostlivosti a o vzdelávaní a praxi v hospicoch. Tento zákon by mal podľa CMA zabezpečovať granty na zaškolovanie viacerých zdravotníckych profesionálov s odbornosťou v paliatívnej starostlivosti, aby ju mohli zaradiť do vlastnej praxe; ďalej by mal zaistiť financovanie výskumu zlepšenia metód, používaných v paliatívnej medicíne, ako aj podporiť programy na informovanie pacientov a zdravotníckych pracovníkov o benefitoch takejto starostlivosti. 

CMA registruje prípady pacientov, ktorým bola podaná vysoká dávka liekov proti bolesti s cieľom privodiť im smrť, ako aj prípady niektorých lekárov a štátnych zákonodarcov, ktorí sa pokúšajú zadefinovať asistovanú samovraždu ako formu paliatívnej starostlivosti. Napriek tomu CMA konštatuje, že súčasný návrh zákona nevnímajú ako "súčasť problému, ale ako súčasť riešenia". S.2080 podľa tejto organizácie zahŕňa aj politiku Zákona o zákaze financovania asistovaných samovrážd, ktorý od roku 1997 vylučuje asistovanú samovraždu a eutanáziu zo všetkých federálnych zdravotníckych programov. Paliatívna starostlivosť a starostlivosť v hospicoch by sa nemala zneužívať za účelom privodenia, alebo za účelom asistencie pri privodení smrti pacienta z akýchkoľvek dôvodov. CMA zdôrazňuje svoje stanovisko, že "cieľom paliatívnej starostlivosti je zabezpečiť účinnú úľavu od bolesti a utrpenia, nie odstrániť človeka, ktorý trpí".

Krajiny s legálnou eutanáziou: Holandsko, Belgicko, Kolumbia, Luxembursko a Kanada. Asistovaná samovražda je legálna v krajinách: Holandsko, Švajčiarsko a Nemecko. V USA je asistovaná samovražda legálna v štátoch: Kalifornia, Colorado, Hawaii, New Jersey, Oregon, Vermont, Washington a District of Columbia. V Montane je to podľa rozhodnutia súdu v danom prípade. V Maine začne legalizácia platiť od 1. januára 2020.

Kanadskí biskupi hlasujú za podporu paliatívnej starostlivosti aj keď vláda sa usiluje čoraz viac presadzovať asistovanú samovraždu a eutanáziu, ktoré sú v tejto krajine legálne už od roku 2016. Zároveň upozorňujú, že asistovaná samovražda a eutanázia sa nemôžu pokladať za súčasť programu paliatívnej starostlivosti. Biskupi nedávno podpísali vyhlásenie, ktoré definuje paliatívnu starostlivosť ako "komplexný prístup k problematike konca života, ktorého úlohou je snaha o uspokojenie psychologických, emocionálnych, sociálnych a duchovných potrieb pacienta, ako aj podpora zo strany poskytovateľa tejto starostlivosti ... výkon paliatívnej starostlivosti nezahŕňa zásahy, ktoré majú zámerne viesť k smrti pacienta".                                                                                                                                                                                                        

DISKUSIA k článku