teplomer

 

IMG_1752_810_500_75_s_c1.jpg

Čína nahrádza Desatoro citátmi svojho komunistického lídra

281
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Čínsky komunistický režim nariadil nahradiť Desatoro citátmi svojho komunistického lídra, prezidenta Si Ťin-Pchinga.

Desatoro Božích prikázaní predstavuje kresťanský morálny kódex a základ viery kresťanov celého sveta. Podľa Bitter Winter (Krutá zima), online magazínu, ktorý sa zameriava na náboženskú slobodu a ľudské práva v Číne, sú v ateistickej Číne z bohoslužobných miest tieto prikázania odstránené. Úrady vydali nariadenie odstrániť Desatoro zo všetkých štátom registrovaných kostolov, tzv. ´Three-self´. Tento krok je pokračovaním vládnej kampane s cieľom ´počínštiť´ kresťanstvo. ´Three-self´ patriotické hnutie je štátom schválená protestantská cirkev na území pevninskej Číny. Kostoly, ktoré odmietnu, budú zatvorené a členovia cirkvi sa ocitnú na ´čiernej listine´, čo znamená, že budú môcť cestovať, vzdelávať sa a zamestnávať iba pod dohľadom úradov. Úrady upozorňujú, že neuposlúchnutie tohto príkazu sa rovná protirečeniu komunistickej strane. 

Pastor tejto štátom registrovanej cirkvi sa vyjadril, že nahradenie Desatora výňatkami z prejavov Si Ťin-Pchinga je len ďalšou ukážkou nátlaku proti cirkvi; už ich totiž donútili nahradiť kríže národnými zástavami a do kostolov namontovať kontrolné kamery na monitorovanie veriacich a ich náboženských aktivít. V novembri minulého roku nariadili úrady registrovanej cirkvi v dedine Dongcun, v provincii Henan, aby vymazala prvé prikázanie " ... nebudeš mať iných bohov, okrem mňa" z Desatora, ktoré je umiestnené pred kazateľnicou, pretože údajne ide o otázku "národnej politiky". Funkcionár z "inšpekčného tímu" povedal cirkevným lídrom, že proti tomuto výroku sa postavil sám prezident Si Ťin-Pching. Kto sa odváži nespolupracovať? A ak s tým niekto nesúhlasí, má nepriateľský postoj voči krajine. "Ide o otázku "národnej politiky", varoval veriacich inšpektor. "Situáciu musíte jasne pochopiť. Nestavajte sa proti vláde."

"V auguste nám vláda nasilu odstránila kríž z kostola. Teraz už máme iba deväť prikázaní. V Číne sa veľmi ťažko praktizuje viera", hovorí anonymný veriaci kresťan. Ďalší dodáva: "Snažia sa nám sprotiviť vieru a donútiť zradiť Boha". Z klasického románu ´Robinson Crusoe´, ktorý sa uvádza v nových čínskych učebniciach, nariadili odstrániť slová Boh, Biblia a Kristus.

Prieskum The Pew Center v roku 2011 odhadoval počet katolíkov na území pevninskej Číny na 9 miliónov, z ktorých 5,7 milióna sú členmi CCPA (Čínska patriotická katolícka asociácia). V Číne, ktorá má 1,3 miliardy obyvateľov, žije od 93 do 115 miliónov protestantov. Niektoré prieskumy odhadujú, že do roku 2030 bude Čína krajinou s najväčším počtom kresťanov na svete.      

Zatiaľ sa však v Číne násilím nahrádza Desatoro výrokmi Ťin-Pchinga, a to je len ďalšia z vecí, ktorá prispieva k útlaku kresťanov  v tejto komunistickej krajine. Deťom do 18 rokov je zakázané zúčastňovať sa omší a režim vydal zákaz predávania Biblie onlineKatolíckych biskupov a kňazov, ktorí nepodpíšu súhlas s vládnou CCPA, môžu uväzniť, vypočúvať a ´preškoliť´. Minuloročná vatikánsko-čínska dohoda sa dá zhruba hodnotiť ako zradenie čínskych katolíkov, ktorí už roky trpia pod komunistickou nadvládou, pretože došlo k vymenovaniu biskupov čínskou vládou, pričom si pápež iba ponechal právo veta a Vatikán odsúhlasil pripustiť k sv. prijímaniu a vysvätiť sedem ´biskupov´ z radov Čínskej komunistickej strany.

Nespočetné množstvo čínskych katolíkov praktizuje svoju vieru v tajnosti, v súčinnosti s pravou Katolíckou cirkvou, známou ako podzemná Katolícka cirkev, na čele ktorej sú biskupi, vymenovaní priamo Svätou stolicou.

Socialistické hodnoty a čínska kultúra pomáhajú potopiť rozličné náboženstvá Číny. ´Podporujú´ náboženské spoločenstvá v interpretovaní náboženských názorov, doktrín a náuky tak, aby to korešpondovalo s potrebami pokroku. Rezolútne odmietajú infiltrovanie západnou ideológiou a vedome odolávajú vplyvu extrémistických náuk.

Čínsky štát vydal novú verziu Biblie, revidovanú Čínskou komunistickou stranou a požaduje, aby sa ´pravé socialistické hodnoty´ vyučovali vo všetkých cirkvách ako dogmy. Desatoro má byť v kostoloch nahradené aj portrétmi zakladateľa a predsedu Čínskej komunistickej strany Mao Ce-tunga a Si Ťin-Pchinga, spolu s komunistickou propagandou v iných oblastiach krajiny. 

 

 

 

DISKUSIA k článku