teplomer

 

margaretsanger9.jpg

Eugenička M.Sangerová pretláčala kontrolu pôrodnosti, aby "nevyhovujúci" nemohli mať deti

157
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Keď som si medzičasom čítal list súčasnej prezidentky Planned Parenthood Alexis McGill Johnsonovej vydavateľovi The Wall Street Journal, okamžite som si spomenul na korešpondenciu jej predchodkyne (tej, ktorú PPFA - PP Federation of America vyhodila pre jej nedostatočnú zanietenosť pre potraty), v ktorej písala o štandardne voľnom ponímaní faktov v rámci tejto organizácie.

Zrejme si ešte spomínate ako začiatkom minulého roku vedúci kontrolór pravdivosti faktov The Washinton Post-u Glen Kessler otĺkol Dr. Leane Wenovej o hlavu jej opätovné skresľovanie skutočného počtu žien, ktoré zomreli pred súdnym procesom Roe v. Wade. Wenová pustila do éteru nepravdivé tvrdenie, že "tisícky" žien zomreli predtým, ako prišiel všetky ostatné zachrániť sudca Harry Blackmun svojím rozsudkom v prípade Roe v. Wade a Doe v. Bolton

Kessler dal Wenovej "štyroch pinocchiov" (ocenenie najnehoráznejšej lži) za trojnásobne opakované a ničím nepodložené tvrdenie, že pred rokom 1973 zomreli v tejto súvislosti "tisícky" žien. (propotratoví často uvádzajú číslo 5.000, no Wenová sa svojho nezmyselného tvrdenia zaťato pridŕžala.) 

Alexis McGill Johnsonová má nezávideniahodnú úlohu zvrátiť lži, ktoré PPFA tvrdí o smrti potratom: rehabilitovať legitímnosť zakladateľky Planned Parenthood Margaret Sangerovej, ktorá nielenže sama bola eugeničkou, ale hlásila sa ku kruhom, v ktorých všetci "správni ľudia" cítili to isté. (eugenika - riadená reprodukcia; ´zušľachťovanie´ genofondu ľudskej rasy; pozn. prekl.) 

Uvediem vás do kontextu: Johnsonová odpovedala na poštu Williamovi McGurnovi (rep.), ktorý zlikvidoval idiotskú poznámku, že pro-liferi "sa vyspali" s bielymi nacionalistami. Pod titulkom "Obhajoba Margaret Sangerovej a jej eugeniky" obvinila Johnsonová McGurna, že "jeho opis ´Negro projektu´ zakladateľky PP Margaret Sangerovej je bezcitný a nesprávny". Vyčerpávajúca odpoveď na tento špecifický prípad (Negro project) by zabral celé stránky. Odporúčame vám prečítať si knižku Ryan Bomberger: dôkladné vyvrátenie dôkazov Johnsonovej. Dovoľte mi ešte ponúknuť vám na dôvažok dve veci:

Prvá: Angela Franksová vo svojej analýze pre NRL News Today píše:

"Sangerová bola natoľko oddaná eugenike, že celý život bola členkou Americkej eugenickej spoločnosti. Toto poukazuje na lož v ďalšom argumente Sangerovej stúpencov, ktorí tvrdili, že Sangerovej záujem a podpora eugeniky bola čiste pragmatická: ´Ona tomu v skutočnosti neverila; s eugenikmi sa dala dokopy len preto, aby získala ich podporu.´ Nikto však, kto si prečíta Sangerovej osobnú korešpondenciu, si nemôže myslieť, že nebola tým, čím tvrdila - eugeničkou. Uvediem aspoň jeden príklad: v roku 1955 písala svojej neteri list, v ktorom sa sťažovala na zmenu v rétorike - z "kontroly pôrodnosti" (tento termín preferovala Sangerová, pretože vystihoval kontrolu "nevyhovujúcich") na "plánovanie rodiny". Píše: "Tento pojem nie je širší než pojem kontroly, a čo sa týka obmedzení a zákazov, existujú na svete rodiny, ktoré jednoznačne indikujú, že obmedzenie a zákaz by sa mali stať zákonom na presadzovanie ideálu formou zdokonaľovania rodiny a rasy."

Druhá: Eugenika nie je zakódovaná iba v DNA Planned Parenthood, ale žije aj v "najlepších ľuďoch" dneška. Citujem zo stĺpca McGurna vo Wall Street journal: 

"Kto to bol, kto tak otvorene vyhlasoval, že Najvyšší súd zlegalizoval ´potrat po častiach´, pretože sa zaujímal o "rast populácie, ktorej však aj tak nechceme príliš veľa?"

Ruth Bader Ginsburgová sa snažila vziať späť svoju poznámku kvôli čisto eugenickej asociácii. Pointa je však práve v tom. Eugenika sa totiž už od začiatku používa na ospravedlnenie potratov. 

Dovoľte mi zakončiť zanieteným vyjadrením Mr. Bombergera:

"Johnsonovej popieranie základných historických faktov je patetickým a zúfalým pokusom prepísať históriu a projekt Planned Parenthood, ktorému je rasizmus vnútorne vlastný. Priemysel, ktorý sa nepochybne zrodil z eugenického rasizmu a elitárstva, chce akosi donútiť ľudí aby uverili, že hlavný zabijak čiernych životov v skutočnosti nepraktizuje systematický rasizmus, ale "reprodukčnú spravodlivosť".

 

 

DISKUSIA k článku