Porteous.jpg

Arcibiskup Tasmánie: Kňazi nemôžu dodržiavať zákony, ktoré porušujú spovednú pečať

106
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Líder Katolíckej cirkvi Tasmánie uviedol, že kňazi v jeho arcidiecéze nebudú dodržiavať zákony, ktoré by od nich vyžadovali porušenie spovednej pečate, aby nahlasovali podozrenia zo zneužívania detí.

Zákon, ktorý bol schválený začiatkom tohto týždňa, zaväzuje náboženských služobníkov, aby nahlasovali sexuálne zneužívanie detí. Taktiež vyžaduje od všetkých občanov Tasmánie, ktorí majú vedomosť o zneužívaní, aby nahlásili takúto informáciu polícii, v opačnom prípade budú čeliť väzeniu. 

Porteous povedal, že kňazi "nemôžu" porušiť spovednú pečať za žiadnych okolností, uvádza spravodajstvo austrálskej stanice ABC News. 

Arcibiskup dodal: "Domnievam sa, že zákon neposilní ochranu detí a zraniteľných ľudí, ale bude mať opačný efekt - páchatelia budú chodiť menej často, aby sa vyznali z vážnych hriechov kvôli strachu z nahlásenia."

"Tým pádom budú mať kňazi menej príležitostí nabádať páchateľov prihlásiť sa na polícii."

V júli, keď sa legislatíva stále posudzovala, Porteous napísal, že "pápež objasnil, že nemôže existovať žiadna výnimka v prípade nedotknuteľnosti spovednej pečate." 

"Kňazi a všetci, ktorí pracujú pre Cirkev, rozumejú svojim povinnostiam pred zákonom informovať o prípadoch sexuálneho zneužívania detí. Kňazi však nemôžu dodržiavať zákon, ktorý by od nich vyžadoval, aby porušili svoj záväzok k cirkevnej náuke o nedotknuteľnosti sviatostnej pečate. Je mojou biskupskou povinnosťou podporovať katolícke učenie v tejto veci."

"Vlády môžu poskytnúť najrôznejšie dôvody, prečo chcú vedieť, čo sa kňaz dozvie na spovedi, od tých najušľachtilejších (ochrana nevinného ľudského života) po tie najbežnejšie (zachovanie politickej moci)," dodal arcibiskup. 

"Realitou však ostáva, že svätci, ako sv. Mateo Correa Magallanes či sv. Ján Nepomucký, ktorí položili svoj život obhajujúc pečať spovede, vedeli, že bez ohľadu na zdôvodnenie vlády, bez ohľadu na ušľachtilosť ich zámerov, porušenie spovednej pečate by predstavovalo koniec sviatosti. Ak by ju porušil čo i len jeden kňaz, veriaci by stratili dôveru, že to, čo vyznávajú, by mohlo byť zverejnené alebo použité proti nim."

Arcibiskup vo svojich poznámkach zdôraznil, že hoci kňazi neporušia spovednú pečať, aj keď by mali čeliť väzeniu, tak v ostatných prípadoch budú dodržiavať zákon o povinnom nahlasovaní. 

"Katolícka cirkev v Tasmánii sa zaväzuje chrániť deti a zraniteľné skupiny. Neustále sa snaží zabezpečiť, aby kňazi a všetci, ktorí pracujú pre Cirkev, pochopili svoje povinnosti pred zákonom informovať o prípadoch sexuálneho zneužívania detí," uviedol. 

"Katolícka cirkev plne podporuje úlohu polície a súdov pri predvedení páchateľov zneužívania pred súd."

 

 

DISKUSIA k článku