teplomer

 

Nicolini1.jpg

V Amazónii už slúžia ´omše´ ženatí diakoni. Pápež o tom vie.

213
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Na internete sa nedávno objavilo video, na ktorom taliansky kňaz z najvyšších kruhov, blízkych Jorge Mario Bergogliovi uviedol, že to, že v Amazónii už slúžia ´omše´ ženatí diakoni je de facto realitou, schválenou miestnymi biskupmi. Keď sa to dozvedel pápež František, údajne povedal: "Pokračujte v tom aj naďalej!"

Týmto kňazom nie je len tak hocikto; je to 79-ročný Giovanni Nicolini , vážený kňaz bolognskej arcidiecézy, v ktorej bol až donedávna arcibiskupom Matteo Zuppi, ktorého pred pár dňami pápež František vymenoval za kardinála. Páter Nicolini je v súčasnosti národným cirkevným asistentom Katolíckej asociácie talianskych robotníkov (ACLI). Predtým pôsobil ako riaditeľ Bolognskej charity. Slúži ako kňaz vo farnosti, ktorá sa nachádza v susedstve väznice. Je kňazom chudobných, väznených a migrantov. Ešte predtým bol duchovným synom Giuseppe Dossettiho (1913-1996), politického lídra povojnového Talianska, potom mníchom a kňazom, protagonistom Druhého Vatikánskeho koncilu, spolu s kardinálom Giacomo Lercarom. Páter Nicolini založil v roku 1970 The Family of the Visitation (Rodina Navštívenia), spoločenstvo, v ktorom je teraz 30 mníchov, mníšok a manželských párov, pôsobiacich na bolognskom vidieku a na misiách v Tanzánii a Jeruzaleme. Je prepojený aj s vplyvným pokrokovým katolíckym think tankom (zásobáreň myšlienok a nápadov), známym ako ´bolognská škola´, ktorej zakladateľom bol tiež Dossetti, a ktorá má hlavnú oporu v cirkevnom historikovi Albertovi Mellonim a v zakladateľovi kláštora Bose Enzovi Bianchim, pričom obaja sú ultra-Bergogliovci. 

Link na šokujúce Nicoliniho video: > “Sento l’opportunità di ricordare…”, ktoré bolo súčasťou jeho prednášky počas letnej školy kultúrno-politickej katolíckej asociácie La Rosa Bianca, ktorá sa konala v Terzolas, Trentino, od 21. do 25. augusta. Nasledujúci príspevok je presným prepisom jeho slov, týkajúcich sa celibátu duchovenstva, ako aj "omší", ktoré slúžia ženatí diakoni v Amazónii, s povolením miestnych biskupov a s podporou pápeža Františka. 

*

A pápež povedal: "Pokračujte v tom aj naďalej!"

"Podľa mňa je vhodné pripomenúť si spolu s vami, že Cirkev, čo sa týka kňazov, speje ku koncu. Je to proroctvo? Nie, to je realita. Musí sa to brať do úvahy, pretože ide o kompletnú zmenu. Dosahujeme vrchol bláznovstva, každý kňaz má na starosti šesť farností, no takto to končieva. V každom prípade kríza kňazstva neúprosne narastá, až kým vážne okolnosti "nedonútia" Cirkev zrušiť celibát. 

Pokiaľ celibát zostáva, úpadok je nezastaviteľný; čiastočne preto, lebo veľmi často sa nereaguje na fakt, že napríklad ja som kňaz, no predtým ešte ako som kňazom, som mníchom. Brat Francesco, ktorý tu je, je tiež mníchom a aj keď sme malé mníšske spoločenstvo modlitby, darovali sme Cirkvi v Bologni už päť kňazov. Dokázali sme to však preto, lebo patríme k odlišnému typu. Ak však bude pokračovať situácia, podľa ktorej dodržanie celibátu bude čisto iba otázkou disciplíny a práva, a nie sľubom, nebude sa brať ako Boží dar, nebude podporovaný životom v spoločenstve ... čiže ak celibát nebude o dobrovoľnom sľube, o obete, ale bude zákonom, ktorý bude prikazovať, že kňaz sa nemôže oženiť, pôjde to dolu vodou. Je jasné, že ak tridsaťročného kňaza preložíte dnes do rozľahlej vidieckej oblasti, a ponecháte na seba, do 6 mesiacov má milenku. Teraz bude ten úpadok veľmi rýchly. Ktosi to prerátaval a vyšlo mu, že v roku 2030 bude mať Bologna 30 kňazov. Teraz ich má 450, a to už je veľký pokles. Táto štruktúra Cirkvi už dlho nebude.

Bude sa konať synoda biskupov Amazónie. Zistilo sa, že jedného večera zavolal zo vzdialenej misijnej farnosti istý ženatý šesťdesiatročný diakon svojmu biskupovi a povedal mu: "Príďte sem a odslúžte svätú omšu." Takže išlo o ženatého diakona s dospelými deťmi; tam ich nazývajú ´staršími´, ktorému dali biskupi právomoc predsedať liturgii. Povedali o tom aj pápežovi a pápež povedal: "Nateraz už nemusíme písať nič; pokračujte v tom aj naďalej!" Som zvedavý, či na stretnutí biskupov Amazónie bude môcť alebo chcieť povedať niečo iné. V každom prípade však Cirkev, vo svojej konkrétnej právnej štruktúre, v akej existuje teraz, končí."    

*

Slová pátra Giovanniho Nicolini vedú k otázkam, na ktoré by bolo treba odpovedať ešte pred začiatkom synody Amazónie:

Je pravda, čo hovorí o "omšiach", už teraz slúžených v Amazónii ženatými diakonmi, alebo nie?

Je pravda, že o tom pápež František vie a dovoľuje im v tom pokračovať ďalej, alebo nie?

 

DISKUSIA k článku