teplomer

 

st-clare-of-assisi2-700x438.jpg

Mníška z 13. storočia, ktorá nebojácne porazila armádu s Eucharistiou

403
Milko Kostovič
Kultúra života

Počuli ste už niekedy príbeh o Eucharistickom zázraku sv. Kláry? Je to vskutku úžasné! 

Sv. Klára z Assisi je najznámejšia ako spoluzakladateľka rádu Chudobných sestier sv. Kláry alebo Druhého rádu sv. Františka po tom, ako sa spriatelila so Sv. Františkom z Assisi. 

Táto svätá z 13. storočia je známa predovšetkým svojou oddanosťou Eucharistii a svojim životom pokory, chudoby, obetí a modlitieb. 

Počas jej života sa udialo veľa zdokumentovaných zázrakov, vrátane jedného konkrétneho príbehu, kde silou Najsvätejšej sviatosti zachránila svoj kláštor San Damiano, ako aj mesto Assisi. 

V diele História sv. Kláry, panny, Tomaso da Celano píše

"Na základe ríšskeho rozkazu tu boli umiestnené pluky saracénskych vojakov a lukostrelcov (kláštor San Damiano v talianskom Assisi), zhromaždení ako včely, pripravení zničiť tábory a zmocniť sa miest.

"Raz, počas nepriateľského útoku na Assisi, na mesto milované Pánom, a zatiaľ čo sa armáda blížila k bránam, divokí saracéni napadli San Damiano, vstúpili na pôdu kláštora a dokonca aj do samotného kláštora panien. 

"Ženy omdlievali hrôzou, ich hlasy sa triasli strachom, keď plakali k svojej Matke, sv. Kláre. 

"Svätá Klára, s nebojácnym srdcom, im prikázala, aby ju chorú odviedli k nepriateľovi, nesúc skrinku zo slonoviny a striebra, v ktorej bola umiestnená svätá Hostia s vrúcnou oddanosťou. 

"Padajúc na zem pred Pánom, vrúcne prehovorila ku Kristovi:

"Prosím ťa, Pane, nech sa ti zažiada vziať pod ochranu tieto bezbranné služobníčky zverené pod moju opateru, aby neboli vytrhnuté z mojich rúk a neupadli do rúk strašných nevercov a pohanov. Prosím ťa, môj Pane, aby si ich ochránil, pretože bez teba ich neochránim."

"Zo skrinky sa náhle ozval hlas pripomínajúci dieťa: "Ja ťa vždy ochránim!" 

"Môj Pane," dodala, "Ak je to Tvoja vôľa, ochráň tiež toto mesto, ktoré žije vďaka Tvojej láske."

"Kristus odpovedal: "Bude musieť podstúpiť skúšky, bude ho však chrániť Moja ochrana."

"Potom panna zdvihla tvár premočenú slzami a utešila sestry: "Uisťujem vás, dcéry, že nebudete znášať žiadne zlo; majte iba vieru v Krista."

"Keď saracéni uvideli odvahu sestier, rozutekali sa a preskočili hradby, ktoré predtým prekonali, znepokojení silou tej, ktorá sa modlila."

"A Klára okamžite upozornila tie, ktoré počuli hlas, o ktorom som hovoril vyššie, keď im prísne povedala: 

"Dávajte pozor, aby ste nikomu nehovorili o tomto hlase, kým som stále nažive, najdrahšie dcéry."

Sv. Klára z Assisi, prosím, posilni našu oddanosť Eucharistii!

Vypočujte si viac nižšie:

 

 

 

DISKUSIA k článku