teplomer

 

Archbishop_Marek_Jedraszewski_810_500_75_s_c1.jpg

"LGBT ideológia je ´dúhový mor´, ktorý sa šíri krajinou" - odsudzuje poľský arcibiskup

1,565
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Krakovský arcibiskup sa vyjadril, že jeho krajina - Poľsko - je pod veľkým náporom ´dúhového moru´ LGBT agendy.

"Krajinu už síce nesužuje ´červený mor´ sovietskeho komunizmu, no teraz na ňu útočí ´dúhový mor´ LGBT ideológie, ktorá popiera dôstojnosť človeka a zameriava sa na ovládanie duší, sŕdc a myslí Poliakov. Korene má rovnaké ako marxizmus a boľševizmus, no ide o neo-marxizmus; a nie červený, ale dúhový", uvádza arcibiskup Marek Jedraszewski veci na pravú mieru. K tejto téme sa vyjadril v kázni počas sv. omše v bazilike sv. Márie, pri príležitosti 75. výročia Varšavského povstania, uvádzajú CNS News.

Jedraszewski vo svojej kázni pripomenul hrdinstvo poľskej vlasteneckej armády, ktorá bojovala proti nacistickej okupácii, utrpenie obyvateľov pod nadvládou fašizmu, ako aj následné desaťročia ´boľševickej´ vlády, ktorú krajina prežívala vo svojom postavení ako sovietsky satelitný štát, informujú Irish Times. Arcibiskup ďalej hovorí, že "propagovanie LGBT ideológie popiera dôstojnosť človeka, pretože ´dúhový mor´ je vo svojich absolutistických ambíciach typickým neo-marxizmom". Deň pred púťou poľských katolíkov do Czenstochowej vyzýval poľský arcibiskup katolíckych veriacich aby "bránili pravdu o stvorení ženy a muža so zámerom aby spolu žili a mali deti".

Jedraszewski si svojou homíliou o LGBT ideológii vyslúžil ostrú kritiku od amerického LGBT aktivistu, jezuitského pátra Jamesa Martina, ktorý označil arcibiskupov príhovor za buričský; pričom nezabudol pochopiteľne dodať, že ním šíri nenávisť a násilie voči ľuďom LGBT.

Katolícka cirkev učí, že homosexuálne vzťahy sú ´závažnou zvrátenosťou´ a že homosexuálne úkony sú ´vnútorne nezriadené´; sú proti prirodzenému zákonu a v nijakom prípade ich nemožno schvaľovať (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2357). Ľudia s homosexuálnymi sklonmi sú povolaní k zdržanlivosti rovnako, ako sú k nej povolaní podľa náuky Cirkvi aj všetci ostatní. 

V Poľsku sa homosexuálna aktivita nikdy nepovažovala za trestný čin a jej legalita sa znovu schvaľovala v roku 1932. V poľských zákonoch nie je homosexualita nijako zvlášť ošetrená a gay "manželstvá", ako aj adopcia detí homosexuálnymi pármi zostávajú v Poľsku aj naďalej mimo zákon. V prevažne katolíckej krajine existuje v súčasnosti trvalý nepokoj a napätie medzi aktivistami LGBT, ktorí si tvrdo idú za svojím, a tradičnými Poliakmi.

Marek Jedraszewski (70 ročný) bol v roku 1997 navrhnutý vtedajším pápežom, sv. Jánom Pavlom II,  za pomocného biskupa mesta Poznaň, a to tesne pred svojou biskupskou vysviackou. Obaja klerici boli blízkymi priateľmi, uvádza CNS. Pápež Benedikt XVI vymenoval v roku 2012 Jedraszewského za arcibiskupa mesta Lodž a v roku 2017 ho pápež František ustanovil za arcibiskupa mesta Krakow. 

Arcibiskup Jedraszewski už v roku 2013 jasne varoval, že "gender ideológia je mimoriadne nebezpečnou ideológiou a je priamou cestou k sebadeštrukcii našej civilizácie

 

DISKUSIA k článku