ultrasound3d56.jpg

Nový Zéland sa chystá schváliť zákon, povoľujúci potrat až do pôrodu

259
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Novozélandský návrh zákona, ktorý povoľuje vykonávať potraty nenarodených detí až do pôrodu, prešiel prvým hlasovaním v pomere 94 – 23 po búrlivej debate, a to aj napriek silným protestom verejnosti.

Premiérka Jacinda Ardernová, ktorá tento zákon pretláča, povedala, že „v stávke sú dôstojnosť a práva žien. Kto som ja alebo kto je tento parlament, aby určoval reprodukčné práva iného človeka?“. Podľa BBC sa pomocou tohto nového zákona rozšíri ľahší prístup k potratu po celom Novom Zélande, čím sa táto krajina stane jednou z najväčších zástancov potratu na svete.

Technicky sa tu potrat ešte stále radí k trestným činom, no je aj tak rozšírený, pretože žena ho môže podstúpiť, ak získa súhlas dvoch lekárov a absolvuje jedno stretnutie s poradcom. Nový zákon potrebu tohto súhlasu odstráni, pričom po 20. týždni sa môže nenarodené dieťa potratiť, pokiaľ ho odporučí aspoň jeden lekár, ktorý uzná, že tehotenstvo negatívne ovplyvňuje fyzické, či mentálne zdravie ženy.

„Vláda v podstate povolila potrat až do pôrodu“, konštatuje Chris Penk, člen národného parlamentu. Podľa NEWSIE sa niektorí členovia parlamentu počas rozpravy vyjadrili v prospech práv nenarodených detí; Agnes Loheniová napríklad povedala, že potrat nie je zdravotný problém, ale život ničiaca procedúra: „Ako štatistiky dokazujú, potrat najmä v prvom trimestri nesúvisí vôbec so zdravím matky, ale iba s dôvodmi pohodlného životného štýlu. Ako spoločnosť musíme nájsť odvahu a pripustiť si to.“ Člen parlamentu Gerry Brownlee uviedol, že tiež hlasoval proti návrhu tohto zákona, pretože riešenia podľa neho sú hraničné a nezvratné. Povedal, že potraty podľa pohlavia sú vo svete problémom, ale tento zákon nezakazuje ani toto.

Maureen Pughová vyslovila obavy, že nechápe, „čo sa tu vlastne snažíme vyriešiť“. Zámerom súčasnej legislatívy je chrániť ženy a to, že zlepšenie prístupu k antikoncepcii by malo byť prvoradé: „Neotvárajte dvere až takej liberalizácii, ktorá z potratu urobí antikoncepciu na požiadanie.“

Jan Logie zo Strany zelených povedal, že 30% žien „musí preskákať množstvo prekážok, aby sa dostalo k potratu“: „Pokladám za šokujúce nútiť ženu pokračovať v tehotenstve proti jej vôli.“

Jo Hayes nazval tento zákon „zľadovatelým svahom“: „Kde sú práva nenarodených? Z tejto debaty vyplýva, že nie sú žiadne.“

Návrh zákona sa posúva k zvláštnemu výboru na ďalšie prejednávanie a možné dodatky. Minister spravodlivosti Andrew Little vyhlásil, že s potratmi by sa malo zaobchádzať ako s každým iným zdravotným problémom: „Potrat je len medicínska procedúra, ktorá je na Novom Zélande stále ešte zločinom. Je čas na zmenu. Bezpečný potrat by sa mal klasifikovať ako zdravotný problém; žena má právo rozhodnúť sa, čo sa bude diať s jej telom.“

Pro-life obhajcovia hovoria, že vláda vôbec nemá jasno v tom, aký radikálny má tento zákon byť. Kate Cormacková z pro-life organizácie Voice for Life sa pýta: „Ak Jacinda Ardernová, ako aj labouristická vláda, navrhuje potrat až do pôrodu, prečo to návrh zákona jasne nevyjadruje? Prečo potratu nebráni až do pôrodu? Prečo mu nebráni do 30. týždňa? Nič také tento návrh neuvádza.“

Pro-life organizácia sa odvoláva na prieskum verejnej mienky Curia Market 2016, ktorý zistil, že 56% žien chce limit na potrat do 20. týždňa. Cormacková uviedla, že ženy chcú, a aj si zaslúžia, od vedúcich predstaviteľov Nového Zélandu niečo lepšie: „Ide jednoducho iba o plnenie priania drobnej menšiny, pričom sa mrhá vzácnym parlamentným časom a zdrojmi, ktoré by sa mali využiť na oveľa dôležitejšie veci.“ V júli odovzdala táto pro-life organizácia vláde petíciu s viac ako 13.000 podpismi, v ktorej protestuje proti tejto propotratovej legislatíve. Cormacková vyhlasuje, že budú aj naďalej tvrdo pracovať na tom, aby sa tento návrh zákona nestal zákonom. 

Tento návrh zákona obsahuje aj povolenie určiť povinnú vzdialenosť, v ktorej sa môžu pri potratových centrách pohybovať pro-life aktivisti a poradcovia, ktorí chcú osloviť ženy skôr, ako vojdú dnu. V roku 2017 pripadalo na Nový Zéland 13.258 potratov, čo predstavuje 36 nenarodených zabitých detí každý deň.  

DISKUSIA k článku