teplomer

 

homoerotic_dance_st_peter_apostle_810_500_75_s_c1.jpg

Bezbožný homosexuálny tanec v historickom katolíckom kostole v Montreale

651
Milko Kostovič
Kultúra smrti

UPOZORNENIE: Tento článok obsahuje videá alebo odkazy na videá, ktoré zobrazujú bezbožné, homosexuálne podujatie v katolíckom kostole a grafický homosexuálny tanec. 

Historický katolícky kostol v Montreale je v centre veľkej polemiky týkajúcej sa použitia jeho posvätného priestoru na znesväcujúci a hriešny čin vykonaný v svätyni.

LGBT umelec a aktivista Matthew Richardson zverejnil 1. mája tohto roka svoju najnovšiu produkciu s názvom "Hallelujah". Video bolo natočené v svätyni sv. Petra, apoštola Katolíckej cirkvi, a bolo vyrobené za účelom propagácie posolstva "tolerancie" prostredníctvom kontrastu odkazov "nenávisti", náboženských obrazov a homoerotickej choreografie. A hoci Richardson dúfal, že video "nehovorí nič zlé o náboženstve", faktom zostáva, že jeho produkcia vystúpenia v rámci kostola môže predstavovať svätokrádež či znesvätenie. 

Video začína pohľadom na polonahého muža, ktorý stojí v svätyni kostola oproti modlitebni a vysokému oltáru. Po obrázkoch násilia a protestov v kontraste s náboženským umením prichádza ďalší polonahý muž uličkou do svätyne, kde sa obaja objímajú a tancujú spôsobom naznačujúcim homosexuálny styk. To všetko sa deje na pozadí adaptácie piesne Leonarda Cohena "Hallelujah". V poslednej časti videa sa obaja muži hladia a navzájom sa pomazávajú farebným kriedovým prachom. V samotnom závere vytvárajú transparent s dúhovým srdcom a slovami "Vyber si lásku" a transparent je vztýčený v svätyni, kde predtým tancovali. 

Podľa Kódexu kánonického práva by toto vystúpenie mohlo veľmi pravdepodobne predstavovať činy znesvätenia a svätokrádeže. Kánon 1210 hovorí, že "zakazuje sa všetko, čo sa nezlučuje s posvätnosťou miesta," a kánon 1211 hovorí, že ak sú skutky "hrubo urážajúce a pohoršujú veriacich," a "sú také vážne a odporujúce posvätnosti miesta," miestny biskup môže usúdiť, že priestor bol znesvätený a že ho nemožno použiť na bohoslužby, pokiaľ "sa urážka nenapraví kajúcim obradom podľa normy liturgických kníh."

Kán. 1210 - Na posvätnom mieste sa má pripustiť iba to, čo slúži na vykonávanie alebo napomáhanie kultu, nábožnosti a náboženstva, a zakazuje sa všetko, čo sa nezlučuje s posvätnosťou miesta. Ordinár však môže z prípadu na prípad dovoliť iné použitie, nepriečiace sa však posvätnosti miesta.

Kán. 1211 - Posvätné miesta sa zneucťujú hrubo urážajúcimi činmi, vykonanými na nich pri pohoršení veriacich, ktoré podľa úsudku miestneho ordinára sú také vážne a odporujúce posvätnosti miesta, že nie je na nich dovolené vykonávať kult, kým sa urážka nenapraví kajúcim obradom podľa normy liturgických kníh.

Ak vystúpenie nepredstavuje čin znesvätenia v očiach biskupa, prinajmenšom ide o skutok svätokrádeže. Katechizmus katolíckej cirkvi definuje svätokrádež nasledovne. 

2120 Svätokrádež spočíva v znesväcovaní sviatostí a iných liturgických úkonov, ako aj osôb, predmetov a miest, ktoré sú zasvätené Bohu, alebo v nedôstojnom zaobchádzaní s nimi. Svätokrádež je ťažký hriech, najmä ak sa pácha proti Eucharistii, lebo v tejto sviatosti sa nám podstatne stáva prítomným samo Kristovo telo.

Mnoho Katolíkov si kládlo otázku, ako sa takáto vec mohla udiať v katolíckom kostole. Richardson v rozhovore pre spravodajstvo San Diego Gay & Lesbian News vysvetľuje, ako dostal formálne povolenie od farnosti. "Úprimne povedané, len som vošiel do kostola, spýtal sa, s kým môžem hovoriť o tomto nápade, a potom som predstavil svoju myšlienku," povedal Richardson. "Privítali mňa, moje posolstvo a náš výtvor s otvorenou náručou." 

V priamom prenose na Facebooku tesne pred zverejnením videa Richardson poskytol ďalšie podrobnosti o svojej interakcii s nemenovaným zástupcom farnosti, od ktorého dostal povolenie. V čase 8:30 Richardson vysvetľuje, že čítal na internete o tom, ako farnosť sv. Petra Apoštola veľmi "podporuje a pomáha LGBT," čo mu vnuklo myšlienku osloviť kostol s prezentáciou a návrhom jeho projektu. Richardson povedal:

"Chlapík, s ktorým som sa rozprával, videl moje prvé video, takže videl  ‘Arrow,’ a hneď ako zistil, že to bol ten istý človek, ktorý to vyprodukoval, sa vyjadril asi takto: ‘to je v poriadku, poďme ... môžete, urobíme to, poďme si o tom pohovoriť.’ Takže bolo to úžasné, že som nemusel robiť toľko práce pri rezervácií katedrály, iba sa to udialo. Bolo to veľmi jednoduché." 

V čase 11:12 Richardson odpovedal na jednu otázku diváka: "Ako farnosť reagovala na to, že je v popredí homosexuálneho vzťahu?", Richardson odpovedal: 

"Skutočne to podporujú. Ten chlap, s ktorým som pracoval, už videl moje prvé video, takže už poznal moje posolstvo, o ktoré som sa chcel podeliť, a preto skutočne podporoval to, čo robím. Ukázal som mu celú prezentáciu s mojim posolstvom, ako by to malo vyzerať, aké by to bolo, no chcel som ich uistiť, že nejdem hovoriť nič zlé o náboženstve, len hovorím, bez ohľadu na to, aká je vaša viera, že stále môžete byť milí."

Richardsonove predchádzajúce video "Arrow" (dá sa pozrieť TU, nevhodné pre slabšie povahy), ktoré mal vidieť jeho kontakt z farnosti a na ktoré pozitívne reagoval, má štyri minúty a zobrazuje dvoch polonahých mužov. Títo muži predvádzajú takmer pornografický tanec, pri ktorom sa objímajú, vášnivo sa bozkávajú a navzájom si chytajú rozkroky. 

Tento druh kontroverzie nie je pre túto farnosť ničím novým. V roku 2015 farnosť vyrobila propagačné video vysvetľujúce históriu a architektúru kostola. V posledných 20 sekundách videa vysvetľuje rozprávač (vo francúzštine): "Kostol Apoštola Petra sa v priebehu rokov stal farnosťou homosexuálnej komunity v Montreale."

Len minulý mesiac bola v kostole odslúžená pohrebná omša za obhajcu homosexuálnych "manželstiev" Laurenta Mccutcheona. Mccutcheon sa zaviazal k pokroku vo verejnej akceptácii homosexuality po nepokojoch zo Stonewallu v roku 1969 a bol hlavným zástancom uznania homosexuálnych "manželstiev" v Quebecu v roku 2005. Na počesť jeho propagácie homosexuality bol kostol ozdobený dúhovými stuhami.

Rozhodnutie o tom, či bola farnosť skutočne znesvätená homoerotickým predstavením, závisí výlučne od miestneho ordinára, arcibiskupa Christiana Lépina.

 

DISKUSIA k článku