teplomer

 

20190806T1216-29335-CNS-MEDJUGORJE-YOUTH-FESTIVAL-394x218.jpg

Medjugorje 2019 - festivalu mladých ´Mladifest´ sa zúčastnili aj hodnostári z Vatikánu

121
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Hodnostári z Vatikánu sa zúčastnili na prvom, Cirkvou oficiálne schválenom festivale v Medjugorí, ktorý sa konal tri mesiace po tom, čo pápež oficiálne schválil katolícke púte do tohto miesta v Bosne - Hercegovine. 

"Všetci sme povolaní zdieľať ťažkosti našich súčasníkov a sme zodpovední za starostlivosť o nich", povedal 5. augusta 2019 počas záverečnej slávnosti arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre Novú evanjelizáciu, 60.000 prítomným mladým ľuďom z 97 krajín sveta na mládežníckom festivale Mladifest v Medjugorjí. "Aby sa niečo udialo, musíme aj my niečo ponúknuť - svoju chudobu, svoju biedu, svoje obmedzenia, svoje vnútorné rozpory. Boh všetko zmení, pretože Boh koná zázraky." Pápežský vikár Rímskej diecézy, kardinál Angelo De Donatis, oficiálne otvoril 2. augusta tento festival, na ktorom sa zúčastnilo 14 arcibiskupov a biskupov a okolo 700 katolíckych kňazov. Festival trval do 6. augusta.

Pápežský apoštolský vizitátor v Medjugorí, arcibiskup Henryk Hoser, ktorý predsedal festivalu 3. augusta povedal, že posvätné miesto hore na vrchu, sa stalo "miestom stretnutia a poznania" a dodal, že "tajomstvo Medjugorja" je "neviditeľnou realitou, avšak o to intenzívnejšou a prítomnejšou".

V Medjugorí sa za 38 rokov odohralo viac ako 40.000 zjavení. Šiestim tínedžerom sa Panna Mária po prvýkrát zjavila 24. júna 1981, keď pásli ovce. Niektorým z vizionárov sa Panna Mária ešte aj dnes stále denne zjavuje s posolstvami v meste, ktoré nebolo občianskou vojnou v Bosne a Hercegovine (1992 - 1995) takmer vôbec dotknuté.

V máji 2018 vymenoval pápež František arcibiskupa Hosera za apoštolského vizitátora. Po pápežovom schválení odporučil, aby sa Medjugorje, do ktorého ročne príde okolo 3. miliónov ľudí, vymenovalo za pápežskú svätyňu, pod ´dohľadom´ Vatikánu. Doterajší zákaz pútí, organizovaných katolíckymi diecézami a farnosťami skončil 12. mája na základe pápežského dekrétu, ktorý umožnil aj konanie tohto 5-dňového festivalu. 

Arcibiskup Jose Rodriguez Carballo, tajomník Kongregácie pre inštitút zasväteného života, 2. augusta uviedol, že mladí pútnici sú "hlboko zjednotení" s pápežom a sú mu vďační za "možnosť prichádzať na toto miesto a modliť sa". 5. augusta Radio Medjugorje uviedlo, že niektoré časti festivalu sledovalo cez internet viac ako 2, 8 milióna ľudí na celom svete. 

Arcibiskup Hoser povedal na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila 2. augusta, že pápež "svojím májovým dekrétom otvoril Medjugorju bránu dokorán". A dodal, že je "osobne a úprimne presvedčený, že toto Mariánske centrum ponúka "model pre novú evanjelizáciu". Uviedol, že na Medjugorje by sa malo hľadieť ako na "živú, dynamickú realitu" s viac ako 700 doteraz zaznamenanými duchovnými povolaniami, ktoré tu vznikli a dodal, že toto centrum získalo na dôležitosti aj tým, že sa sem ľudia prichádzali modliť, menili sa tu a vracali sa do svojich krajín naplnení duchom evanjelia, ktorým tu "nasiakli". Postoj Sv. stolice sa jasne vykryštalizoval a má dva aspekty: pastoračný, ktorý je plne akceptovaný a aspekt doktrín, čo znamená študovanie zjavení.

"Skutočnosť, že zjavenia ešte stále pokračujú, je hlavnou prekážkou pre záverečné definitívne rozhodnutie, nakoľko sa nedá dobre rozhodnúť o niečom, čo ešte neskončilo. Nateraz teda definitívne uznanie pravosti zjavení zostáva v rukách Štátneho sekretariátu."                     

 

DISKUSIA k článku