teplomer

 

2019-8-5_Father_Aleksander_Ziejewski.jpg

Rastúci počet zločinov z nenávisti voči poľským katolíkom po zvrátených gay pochodoch

468
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Poľskí katolíci sú svedkami prudkého nárastu počtu zločinov z nenávisti v dôsledku pochodov LGBTI+. V celej krajine boli zaznamenané násilné incidenty, znesvätenia, deštrukcie majetku Cirkvi, prenasledovania na pracovisku a násilie voči duchovenstvu. 

"Takmer každodenne sa dozvedáme o útokoch na Cirkev a veriacich. Katolíci sú beztrestne prenasledovaní. Počet obscénnych znesvätení na verejnosti nebol nikdy taký vysoký. Píšu nám z celého Poľska," uviedol právnik Jerzy Kwaśniewski, prezident Ordo Iuris, v najnovšom spravodaji právneho inštitútu.

"Nebolo by týždňa, počas ktorého by sme nedostali správy o ďalšom znesvätení, zničení majetku Cirkvi alebo obťažovaní na pracovisku kvôli vyznaniu viery. Mnohé sťažnosti k nám prichádzajú po ďalších 'Pochodoch rovnosti,'" napísal Kwaśniewski. 

"Iba v samotnom minulom týždni sme podnikli kroky v piatich nových prípadoch týkajúcich sa útokov proti veriacim," dodal. Kwaśniewski tiež poznamenal, že organizácia Ordo Iuris informovala prokuratúru o prípade Dominiky K. z Wrocławy, ktorý sa týkal predaja obscénnych figurín kombinujúcich obraz Panny Márie so "šesťfarebným logom LGBT a ženskými pohlavnými orgánmi"

Spravodaj Ordo Iuris cituje útok z 28. júla na 68-ročného o. Aleksandera Ziejewskeho, ktorého sa mali dopustiť traja muži, ktorí vstúpili do sakristie baziliky sv. Jána Krstiteľa v Štetíne požadujúc liturgické rúcha. 

Spravodajstvo TVP News tvrdí, že páchatelia chceli vykonať "homosexuálne manželstvo". Otec Ziejewski správy neskôr dementoval. Povedal však, že jeden z mužov sa začal rúhať, strčil do kostolníka a strážnika a napadol ho ružencom, ktorý používal ako zbraň-boxer. 

V pastoračnom liste adresovanom otcovi Ziejewskemu, predseda Poľskej biskupskej konferencie, Abp. Stanisław Gądecki, napísal: "Čoraz častejšie zločiny nenávisti voči veriacim, vrátane kňazov, a činy znesvätenia posvätných predmetov, miest a objektov bohoslužby, ktoré sú pre Katolíkov v Poľsku tak dôležité, vzbudzujú moje najväčšie znepokojenie."

V skorých hodinách 10. júna sa stal ďalší incident. O. Ireneusz Bakalarczyk sa chytal celebrovať omšu v Kostole blahoslavenej Panny Márie v centre Wrocławy, keď 57-ročný muž začal rozhovor o škandáloch sexuálneho zneužívania v Katolíckej cirkvi a potom vytiahol nôž a bodol kňaza do hrude a brucha. 

Neskôr v júli bol znesvätený Kostol sv. Maximiliána v meste Konin a v jeho blízkosti bol zničený pomník. Pri podobnom incidente bol na stenu iného kostola v Brzeźne neďaleko Koninu namaľovaný rúhavý nápis.

26. júla štyria ľudia zaútočili na kňaza farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v meste Turek. Tri ženy a jeden muž chceli vykonať "akt apostázy" - vyhlasujúc ich oddelenie od Cirkvi.

"Nikdy nedokážeme akceptovať, že barbari zosmiešňujú naše posvätné obrady a predmety." 

Po vysvetlení, že dokument môže v súlade so zákonom prijať a podpísať iba farár, bol o. Vicente Remigiusz Zacharek napadnutý mužom, ktorý chytil kríž z poličky a zhodil kňaza zo stoličky na podlahu. Útočníci sa taktiež rúhali voči kňazovi a Cirkvi. 

"Tieto hanebné činy sú čoraz častejšie. Zdá sa, že ich cieľom je vytlačiť vystrašených Katolíkov do katakomb," uviedol Mirosław Milewski, pomocný biskup z Płocku, vo svojej kázni pri príležitosti strieborného jubilea kaplnky Panny Márie Čenstochovskej v meste Garlin. 

Milewski dodal: 

Potrebujeme zdôrazniť náš nesúhlas s takýmito protikresťanskými skutkami a činmi. Nikdy nedokážeme akceptovať, že barbari zosmiešňujú naše posvätné obrady a predmety. Modlime sa za pokánie pre tých, ktorí boli zachvátení zlom,  ale tiež, pokiaľ je to možné, protestujme proti prejavom znesvätenia. 

 

We can never accept that the barbarians

 

Podľa krakovského združenia Polonia Christiana bolo v posledných dvoch mesiacoch v krajine znesvätených tucet katolíckych kostolov. 

V reakcii na obvinenia z pravicového násilia páchaného na homosexuáloch počas "pochodu pride" 21. júla, hovorca arcidiecézy Bialystok, o. Andrzej Dębski, uviedol, že pochod "prebudil zlo" na oboch stranách. Odmietol tvrdenia, že samotná Cirkev "spôsobila agresiu"

"Ďalšie pochody rovnosti vo Varšave, Gdaňsku a Poznani, ktoré boli zorganizované v mene tolerancie a anti-diskriminácie, ukázali presný opak: nepriateľstvo LGBT kruhov voči kresťanstvu," uviedol Dębski vo vyhlásení zverejnenom poľskou Katolíckou informačnou agentúrou. 

"Nevidíme v praxi dvojitý meter, keď sú počas týchto pochodov znesväcované posvätné symboly a dochádza k rúhaniu sa Bohu,?" pýta sa Dębski. 

Medzitým sme sa v najnovších správach dozvedeli, že LGBT+ aktivista o. Paweł Gużyński vyzval na rezignáciu metropolitného arcibiskupa Krakova Marka Jędraszewského.

Dominikánsky kňaz na svojej Facebookovej stránke vyzval Katolíkov, aby protestovali proti arcibiskupovi za to, že Jędraszewski opísal LGBTI+ aktivizmus ako "dúhový mor"

V kázni pri príležitosti 75. výročia Varšavského povstania Jędraszewski uviedol, že Poľsko už nie je zasiahnuté červeným morom marxistov alebo boľševikov, ale varoval, že dúhová vlajka LGBTI+  je založená v rovnakom duchu. 

 

 

DISKUSIA k článku