teplomer

 

Missionaries_of_Charity_house_Kolkata_India_Credit_Zvonimir_Atletic_via_wwwshutterstockcom_CNA_10_13_15.jpeg

Už 3 mesiace sa v 132 indických dedinách nenarodilo žiadne dievča

636
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Severoindický dištrikt spustil vyšetrovanie regiónu, v ktorom miera pôrodnosti dievčat dramaticky klesá. Na základe vládnych údajov sa zistilo, že spomedzi 216 detí narodených v 132 dedinách v období ostatných troch mesiacoch nebolo ani jedno dievča. 

Okresná správa regiónu Uttarkashi oznámila, že sformuje pracovnú skupinu, ktorá preskúma dôvody, prečo sa v tomto regióne nenarodili žiadne dievčatá.

Niektorí odborníci v tejto oblasti však tvrdia, že dôvod je jasný. "V týchto dedinách sa za tri mesiace nenarodilo žiadne dievča. Nemôže ísť iba o náhodu. Je tu jasný náznak, že v dištrikte dochádza k ženskej feticíde. Vláda a samospráva nerobia vôbec nič," vyjadril sa sociálny pracovník Kalpana Thakur pre spravodajstvo NDTV. 

Miestny štátny zástupca Ashish Chauhan sa pred novinármi tento týždeň vyjadril, že záležitosť "vzbudzuje podozrenia a že poukazuje na ženskú feticídu." 

"Identifikovali sme oblasti, v ktorých je počet narodených dievčat nulový alebo jednociferný. Monitorujeme tieto oblasti, aby sme zistili, čo tento pomer ovplyvňuje. Uskutoční sa podrobný prieskum a štúdia s cieľom zistiť príčinu tohto stavu," povedal Chauhan. 

Chauhan dodal, že informovali zdravotnícky personál v tejto oblasti, aby boli ostražití. 

India v roku 1994 zakázala selektívne potraty. Niektorí odborníci však tvrdia, že táto prax pretrváva, pretože chlapci sú vnímaní ako schopní priniesť do rodiny viac finančných prostriedkov a manželské zvyky vyžadujú, aby rodičia dievčat platili značné veno. V hinduizme, ktorý je dominantným náboženstvom v Indii, vykonávajú mužskí potomkovia pohrebné obrady svojich rodičov.

Pri sčítaní ľudu v roku 2011 sa zistilo, že v krajine bolo 943 žien na 1 000 mužov, a podľa najnovších štatistík sa tento pomer naďalej prehlbuje. 

Vládni predstavitelia v roku 2015 vyhlásili, že denne sa v Indii zabije až 2 000 dievčat, a to prostredníctvom potratov, ako aj pri infanticíde. 

 

 

DISKUSIA k článku