defundplannedparenthood36.png

Prezident Trump pošle 1,5 milióna dolárov do pro-life tehotenských centier

267
Milko Kostovič
Kultúra života

V roku 2017 Trumpova administratíva ohlásila plány zoškrtať miliónové granty organizácii Plánované rodičovstvo prostredníctvom neúspešného Programu prevencie tehotenstva u dospievajúcich (TPPP). 

V súčasnosti Trumpova administratíva posiela 1,5 milióna dolárov do pro-life tehotenských centier, aby pomohla mladým Američanom robiť pozitívne, život potvrdzujúce sexuálne rozhodnutia.

Úrad pre populačné záležitosti na Ministerstve zdravotníctva a sociálnych služieb nedávno oznámil 29 grantov na revíziu a zlepšenie Programu prevencie tehotenstva u dospievajúcich.

"Financované granty budú kopírovať programy, ktoré sa ukázali ako účinné v prísnom hodnotení, s cieľom obmedzovať behaviorálne rizikové faktory tehotenstva u dospievajúcich, alebo iné súvisiace rizikové faktory. Príjemcovia grantov identifikujú, ako priniesť efektívne programy k zostaveniu a budovaniu vedomostí pre pochopenie toho, ktoré prvky/komponenty/faktory sú dôležité pre úspech programu. 29 nových grantov implementujú efektívny programy v spoločenstvách," uviedlo ministerstvo. 

1,5 miliónové granty pre združenia ako Obria Group, the Women’s Care Center of Erie County a Bethany Christian Services predstavujú posun od organizácie Plánovaného rodičovstva a jeho agendy presadzovania sexu a potratov detí. Po rozhodnutí z roku 2017 Plánované rodičovstvo podalo žalobu a súd donútil Trumpovu administratívu obnoviť TPPP granty. Administratíva ich preto posunula smerom k iným združeniam. 

V čase rozhodnutia o ukončení programu TPPP hovorca ministerstva Mark Vafiades pre New York Times povedal, že existuje len veľmi málo dôkazov o tom, že by bol program úspešný. Škrty činili približne 200 miliónov dolárov v grantoch pre potratový reťazec a ďalších účastníkov. 

Vafiades uviedol, že dôkazy o pozitívnom vplyve sú "veľmi slabé" a že Trumpova administratíva chce podporiť program, ktorý "poskytne mladým ľuďom informácie a zručnosti, ktoré potrebujú, aby sa vyhli mnohým rizikám spojeným s tínedžerským sexom." 

Pred škrtmi v programe TPPP bola Valerie Huber, prominentná obhajkyňa vzdelávania o sexuálnej abstinencii, menovaná za vedúcu kancelárie zástupcu tajomníka pre zdravie, ktorý dohliada na úrad spravujúci Program prevencie tehotenstva u dospievajúcich.

"Najzdravšie posolstvo pre mládež je to, ktoré poskytuje mladým zručnosti a informácie, aby sa vyhli rizikám tínedžerského sexu, nielen ich obmedzovanie," napísala Huber v editoriáli časopisu The Hill. "Politici majú konečne možnosť poskytnúť americkej mládeži podporu, ktorú potrebujú, aby mohli naďalej robiť zdravé rozhodnutia - a normalizovať sexuálne oneskorenie pre všetkých dospievajúcich a najmä pre tých dospievajúcich, ktorí sa v súčasnosti cítia pod tlakom mať sex zo strany sociálnych sietí, ich obľúbených hudobných skupín - či hodín sexuálnej výchovy."

Mnohí rodičia a komunity boli veľmi rozčúlené, keď sa dozvedeli, že Plánované rodičovstvo učí ich deti o sexe na verejných školách. Michiganský školský okrsok nedávno odmietol program sexuálnej výchovy Plánovaného rodičovstva po tom, čo zažil silné verejné protesty voči tomuto programu. A tento rok sú rodičia v Kalifornii pobúrení novým programom Plánovaného rodičovstva, ktorý presadzuje sex u ich detí. 

Plánované rodičovstvo je najväčšou potratovou spoločnosťou v Spojených štátoch amerických, keď ročne potratí viac než 300 000 nenarodených detí. Potratový reťazec tiež vyučuje sexuálnu výchovu na verejných školách v celej krajine a na svojich klinikách propaguje rizikové sexuálne správanie u zraniteľných mladých ľudí.

V roku 2014 organizácia Live Action zverejnila tajné videozáznamy, na ktorých zamestnanci Plánovaného rodičovstva povzbudzujú mladých dospievajúcich k účasti na sado-masochistických sexuálnych aktivitách vrátane dávenia, bičovania, dusenia, nakupovania v sex-shopoch a pozerania pornografie.

Redakcia LifeNews tiež informovala o brožúre Plánovaného rodičovstva pre HIV pozitívnu mládež s názvom "Zdraví, šťastní a horúci"Posolstvo brožúry bolo, že je "ľudským právom" mládeže nehovoriť svojim partnerom, že majú HIV. 

Potratový gigant taktiež zverejňuje viaceré "zdroje" pre deti a tínedžerov, ktoré sa týkajú sexuálnej aktivity. Tieto materiály majú poskytovať "veku primeranú" sexuálnu výchovu deťom od 4 rokov. 

Plánované rodičovstvo odôvodňuje začatie sexuálnej výchovy v takom mladom veku vyhlásením: "V ideálnom prípade by sa medicínsky presná sexuálna výchova vyučovala každoročne na našich školách od predškolských zariadení po 12. ročník."

 

 

DISKUSIA k článku