teplomer

 

Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha predchádza pád. Odkážte to aj popletenej prezidentke

259
Kultúra života

Iba osoba s chromozómami XX (kedysi označovaná ako žena) a osoba s chromozómami XY (kedysi označovaná ako muž) môžu mať spolu vlastné deti. Je to prírodný zákon, ktorý nedokáže novelizovať ani najprogresívnejší parlament s ústavnou väčšinou. Opačné tvrdenie je len drahý marketing.

Pokiaľ budeme v spoločnosti propagovať homosexualitu, bude mať naša spoločnosť menej detí. Je to jednoduchý nadnárodný nástroj riadenia, podobne ako legalizácia drog, popularizácia potratov a alkoholu. Cieľom je zdecimovanie spoločnosti, ktorá bude mať stále menej a menej detí. Naše deti budú marketingovo nútené experimentovať s homosexuálnymi vzťahmi, namiesto hľadania si heterosexuálneho partnera, s ktorým by mohli mať vlastné deti.

Homosexuáli nemôžu mať vlastné deti, a pokiaľ deti chcú mať, musí sa rozpadnúť nejaká skutočná rodina, v ktorej heterosexuálni rodičia deti mali.

Marketing homosexuality vôbec nie je v záujme spoločnosti. Takýto marketing je drahá záležitosť. Aj na Slovensku vidíme, že tento drahý proces je financovaný zo zahraničia.

Pokiaľ budeme v spoločnosti propagovať homosexualitu, bude mať naša spoločnosť menej detí. Je to jednoduchý nadnárodný nástroj riadenia, podobne ako legalizácia drog, popularizácia potratov a alkoholu. Cieľom je zdecimovanie spoločnosti, ktorá bude mať stále menej a menej detí. Naše deti budú marketingovo nútené experimentovať s homosexuálnymi vzťahmi, namiesto hľadania si heterosexuálneho partnera, s ktorým by mohli mať vlastné deti.

Homosexuáli nemôžu mať vlastné deti, a pokiaľ deti chcú mať, musí sa rozpadnúť nejaká skutočná rodina, v ktorej heterosexuálni rodičia deti mali.

Marketing homosexuality vôbec nie je v záujme spoločnosti. Takýto marketing je drahá záležitosť. Aj na Slovensku vidíme, že tento drahý proces je financovaný zo zahraničia.

Na dúhovom pride väčšina účastníkov Slovensky nehovorila, najperverznejší z nich nevedeli po Slovensky ani pozdraviť. Úplne symbolická je skutočnosť, že veľkú verejnú podporu homosexualite na Slovensku pred Pride pochodom vyjadrili tridsiati (!) veľvyslanci zahraničných krajín. Jeden z nich, prezlečený za sprejera, dokonca nadšene počmáral chodník na jednom našom námestí. Ako malé dieťa. Asi je teraz medzi ostatnými veľvyslancami hrdina a možno dostal aj veľkú pusu. Očividne im všetkým na šírení homosexuality na Slovensku veľmi záleží. Ich krajiny budú iba profitovať, keď bude Slovenská spoločnosť oslabená, bezdetná, zameraná iba na konzum.

Homosexuálom takýmto marketingom vôbec nepomáhajú. Sú im v podstate ukradnutí. Cieľom takéhoto drahého marketingu je zdecimovanie spoločnosti a následné ovládnutie zdrojov v krajine, ktorými sa investícia do dlhodobo drahého marketingu následne splatí. Slovenskí homosexuáli by si samotní takýto drahý marketing a ani tak drahú organizáciu dovoliť nemohli.

Homosexualita nie je právny problém. Je to problém utrápenej duše človeka.

Všetky veľké náboženstvá, nielen kresťanstvo, označujú homosexualitu za hriech. Ako každý hriech, homosexualita ničí dušu človeka, prináša mu strach, depresie, sebaľútosť a trápenia. Homosexuál musí čeliť mnohým démonom, a žiaden zákon o registrovaných partnerstvách mu s nimi nepomôže. Ani zverenie malých detí zákonom do homosexuálnej opatery homosexuálom s ich trápením nepomôže, iba znemožní dieťaťu naučiť sa vychádzať v skutočnej rodine, v ktorej by mohlo mať následne vlastné deti. Takéto dieťa, keď vyrastie, sa častokrát obráti proti svojim homosexuálnym pestúnom s veľkou výčitkou, až nenávisťou, pretože bude musieť čeliť tým istým démonom. Výsledkom je iba viac nešťastia a smútku.

Skutočná pomoc pre homosexuálov existuje. Volá sa modlitba. Modlitba pokorného hriešnika si vie poradiť aj s homosexualitou. Niekedy stačí pár minút modlitby, a človek stratí homosexuálne chúťky, či iné hriešne pudy. Najmä pokorná modlitba viacerých osôb naraz má veľké účinky.

Pred niekoľkými mesiacmi bola ešte homosexualita vedená ako choroba. Vtedy poisťovňa preplácala homosexuálom aspoň terapiu u sexuológa alebo psychológa, pokiaľ o ňu prejavili záujem. Dnes túto možnosť homosexuáli nemajú, bolo by to v rozpore so záujmami medzinárodného marketingu. Potetovaní „moderní“ politici im ponúkajú inú marketingovú náhradu: ničiť život zdravým deťom, a to na základe zákona. No zbaviť strachu, depresie a démonov ich nevedia. Vlastne ani nechcú.

Odkážte všetkým, čo boli na pochode Pride, aj ombudsmanke, aj primátorovi, odkážte aj popletenej prezidentke, ktorej skutočná rodina sa už zrejme dávno rozpadla: Pride je pýcha, a Boh sa pyšným protiví. Pýcha na hriech bude mať veľmi zlý dopad na vaše životy, a nebudete musieť ani dlho čakať.

Pokorná modlitba je lepším riešením. Boží syn zomrel aj za vás a aj za homosexuálov. Modlitba vám prinesie radosť, nadšenie a vráti pokoj na duši. Skúste a presvedčte sa, nemáte čo stratiť. My sa za vás budeme modliť aj dnes. Aj za celé Slovensko.

JUDr. Mag. Ján Čarnogurský

 

DISKUSIA k článku