40924.jpg

Košická župa zakročila v prípade kontroverzných imatrikulácií so sexuálnym podtónom

650
Kultúra života

Koncom minulého mesiace sme informovali o nevhodnej imatrikulácii prvákov na jednej z košických stredných škôl, kde mali 15-ročné deti splniť rôzne vulgárne úlohy so sexuálnym motívom, ktoré boli ponižujúce a urážlivé (viac v článku). K situácii sa s odstupom času vyjadrilo aj vedenia Košického samosprávneho kraja (KSK).

Župan Rastislav Trnka k uviedol, že samosprávny kraj sa v žiadnom prípade nestotožňujeme s aktivitami na pôde školy, ktoré by mali sexuálny podtón.

“Našou povinnosťou je konať aj pri najmenšom podozrení o nevhodnom správaní na pôde našich škôl či školských zariadení,” dodal.

Informoval tiež, že v priebehu mesiaca jún prebehla na školskom internáte školská inšpekcia. “Po oboznámení sa s jej výsledkami sme vedením školy poverili inú zamestnankyňu internátu, ktorá ho bude viesť do skončenia ďalšieho výberového konania. Zároveň je poverená preveriť celú situáciu a pripraviť opatrenia, aby k takýmto pochybnostiam v budúcnosti nedochádzalo,“ dodal Trnka.

Hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová pre portál Košice Dnespovedala, že na základe výsledkov Štátnej školskej inšpekcie, ktorá bola Úradu KSK doručená minulý týždeň, pozastavil Košický samosprávny kraj imatrikuláciu na Školskom internáte, Považská 7 v Košiciach.

“Bývalej riaditeľke internátu na Považskej, ako aj zamestnancom, ktorí sa podieľali na imatrikulácii, bude odňatý osobný príplatok. Školské zariadenie je okrem toho povinné prijať konkrétne opatrenia smerom k výchove a vzdelávaniu žiakov, ktoré budú súčasťou školského poriadku. O ďalších opatreniach bude župa informovať,“ pokračovala hovorkyňa.

Riaditeľke Dane Roškovej končilo funkčné obdobie k 30. júnu 2019. Na základe pochybností o aktivitách na pôde školy a záverom školskej inšpekcie sa predseda KSK rozhodol využiť svoju zákonnú možnosť a do funkcie ju opätovne nevymenoval.

Kompetentní dodali, že preverujú, či k podobným aktivitám nedochádza aj na ďalších stredných školách v pôsobnosti KSK.

 

DISKUSIA k článku