teplomer

 

jonathan_alexandre_810_500_75_s_c1.jpg

Aj pred súdom sa postavíme proti homosexuálnym "manželstvám"

241
Milko Kostovič
Kultúra života

Pri príležitosti štvrtého výročia rozhodnutia Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických o legalizácii "homosexuálnych" manželstiev v krajine vydal Jonathan Alexandre z organizácie Liberty Counsel najnaliehavejšiu žiadosť, vyzývajúc ľudí, aby odmietali toto rozhodnutie súdu v mene "viery, slobody a rodiny."

26. jún sa navždy do histórie zapíše ako deň, keď sa tento súd pokúsil prepísať tisícročia ľudskej histórie a narušil základný pilier spoločnosti v prospech experimentálneho konštruktu, ktorý bol celý chybný. 

Urobili to pred štyrmi rokmi a od tej doby sa nič nezmenilo: tento experiment bol už vtedy celý chybný a je rovnako zlý aj dnes. 

Súd sa zahral na zákonodarcu v prípade Obergefell, v rozhodnutí, ktoré sa používa od tej doby na rozšírenie hranice toho, čo je usporiadané, slušné a bránené v spoločnosti: rodiny. 

Súd prevzal samotnú definíciu manželstva a urobil ju nejednoznačnou. A potom ju nahradil sociálnym konštruktom. A teraz sa pokúša prostredníctvom Zákona o rovnosti využiť silu federálnej vlády na prepísanie základných biologických noriem a na výmenu súkromia a bezpečia za pavedu a jurisprudenciálnu zvrhlosť. 

Jediným prínosom tohto zlého rozhodnutia bolo, že vzbudilo rozruch medzi Američanmi, ktorí milujú slobodu. Postavilo nás do pozoru, prebudilo nás, pôsobilo ako svedok - vonkajší prejav toho, kde by bola kultúra, ak by právo, ak by frakcia v rámci kultúry, nechcela mať nič spoločné s náboženstvom. Povedalo nám, čo by sa stalo, ak by už neboli žiaduce morálne vodítka náboženstva a ak by viera už nemala chránené postavenie v riadení etiky spoločnosti. 

Ak bolo toto rozhodnutie na niečo dobré, tak potom, že sme zistili, aká by bola naša kultúra, keby nebolo náboženstvo. 

Včerajšie prejednávanie z Kapitolu, priamo naproti cez ulicu, demonštruje túto pointu, keď sa zákonodarcovia chopili príležitosti odsúdiť tzv. zlomyseľnosti spôsobené náboženstvom, keď napadli Zákon o obnovení náboženskej slobody na vypočutí výboru. Vypočutie, ktoré vo svojej podstate, podobne ako rozhodnutie Obergefell, bolo len ďalším pokusom strhnúť to, čo je usporiadané, hájiteľné a slušné v spoločnosti: princípy viery. 

A ako varovali slušní sudcovia, ktorí nesúhlasili s rozhodnutím Obergefell, konečným cieľom LGBT agendy je obmedziť naše učenie a našu obhajobu, obmedziť ju na štyri steny našich kostolov a umlčať ju do súkromia našich príbytkov. 

O toto sa pokúša anti-rodinná agenda. 

Snažia sa obmedziť našu schopnosť veriť jedným spôsobom v našich srdciach a odvážiť sa vystupovať na verejných miestach. Usilujú sa limitovať našu schopnosť uplatňovať práva myslieť, slobodne žiť, vyjadrovať sa, mať presvedčenie a slobodne ho presadzovať. 

Moji priatelia, je to na hony vzdialené tomu, čo bolo pôvodne zamýšľané pri budovaní tejto krajiny a ďaleko od všetkého, čo sme ochotní tolerovať. 

Súd sa mohol pokúsiť zmeniť našu morálku prostredníctvom tohto dekrétu, no nedokáže si uvedomiť jednu vec. Keď zápasia s našou vierou, keď zápasia s našimi presvedčeniami v tejto záležitosti, nevedú len vojnu a dišputu voči telu a krvi; sú konfrontovaní so samotnými zákonmi vesmíru.

A na to treba viac než neistý, napoly-upečený, plytký názor, aby ste mohli bojovať s pevným a tvrdým základom Pravdy. 

Veriaci všade na svete sa prebudili a poznajú túto pravdu. Sú pripravení brániť tradičné manželstvo bez ohľadu na útoky, bez ohľadu na ohováranie, bez ohľadu na prenasledovanie.

Ale nepýtajte sa iba mňa. Vypočujte si slová Kim Davis, úradníčky z Kentucky, ktorá neposlúchla rozkaz tohto súdu a odmietla vydať oddací list homosexuálnemu "manželstvu"  v deň vydania rozhodnutia:

Nemohla som ísť proti svojmu svedomiu len preto, že päť právnikov, ktorí nosili róby, si mysleli, že by som tak mala urobiť. 

Bez ohľadu na cenu, povedala som, že neexistuje spôsob, ktorým by som mohla vydávať listiny pre rovnaké pohlavia. Pre mňa to bolo rozhodnutie medzi nebom a peklom. Bolo to čiernobiele, vôbec tam nebola sivá farba, žiadny priestor pre nevyhranený názor. 

A zatiaľ čo pani Davisovej bolo ľúto, že niektorým ľuďom spôsobila problémy, neospravedlnila sa za Slovo Božie - za obranu svojich presvedčení, ktoré ju nakoniec viedli do väzenia. 

Príbeh Kim, našej klientky, sa stal archetypom, keď čoraz viac ľudí je povzbudených tým istým spôsobom robiť to, čo urobila odvážne v teň deň ona a čo dnes robíme my: spochybňujeme právomoc súdu nadraďovať akýkoľvek zákon nad Prírodný zákon a Boha prírody - a rovnako ako ona, sme pripravení trpieť následkami, nech prídu kdekoľvek a kedykoľvek.

Zástancovia LGBT agendy sú bohužiaľ taktiež motivovaní týmto hlúpym dekrétom a snažia sa zakotviť do našich zákonov ďalšie narušenia náboženskej slobody s cieľom propagovať kultúru, ktorá vyzdvihuje homosexuálnu kultúru pred Božím dizajnom manželstva. 

Ich posledný pokus, tzv. Zákon o rovnosti, je návrh, ktorý unáša skutočné občianske práva a stavia sexuálnu orientáciu a gender identitu do polohy chránenej triedy, akoby šlo o rasu. 

Je to navrhovaný zákon, ktorý už prešiel v Snemovni reprezentantov a má za cieľ vypitvať chránenú náboženskú slobodu, zatiaľ čo podporuje agendu LGBT. Presadzuje podriaďovanie sa všetkým radikálnym cieľom, ktoré menia kultúru a zároveň sa snaží rozdrviť všetok odpor. 

Zákon H.R. 5 útočí na náboženskú slobodu, keď podriaďuje náboženskú slobodu a presvedčenie cieľom LGBT agendy a ani nepovoľuje tvrdenia o porušovaní náboženskej slobody ako pádny dôvod či obranu voči tejto agende.  

Ide o politiku, s ktorou prišlo rozhodnutie Obergefell. 

Je to bezprávie, pred ktorým varoval predseda súdu John Roberts vo svojom nesúhlasnom stanovisku. 

To je to, proti čomu sa postavili Američania milujúci slobodu.

Ale na tomto mieste sme sa rozhodli, že zaujmeme postoj, moji priatelia. 

Aj keď to znamená, že nás volajú menami, my zaujmeme postoj. 

Aj keď to znamená, že proti nám budú hovoriť tým najhorším jazykom, zaujmeme postoj. 

Aj keď to znamená, že sa postavíme pred policajtov a sudcov, my naďalej zaujmeme svoje miesto, tak ako dnes. 

Odoláme piskotu a syčaniu, opovrhovaniu a posmechu, pretože sme si vyvinuli odolnosť, ktorá sa rodí vytrvalosťou.

Pretože hoci rozhodnutie Obergefell je len štyri roky staré, Pravda je nestarnúca.

A náš konečný cieľ obnovenia viery, slobody a rodiny je večný.

 

 

DISKUSIA k článku