teplomer

 

web3-santarem-portugal-saint-stephen-church-eucharist-miracle-shutterstock_1235943574.jpg

Táto premenená hostia aj po 750 rokoch stále obsahuje čerstvú krv

1,546
Zuzana Smatanová
AltKAT

Katolíci veria v premenenie chleba a vína na Ježišovo Telo a Krv, dušu i božstvo počas obradu premenenia pri svätej omši. Toto tajomstvo sa nazýva "transsubstanciácia" a znamená, že zatiaľ čo chlieb a víno si zachovávajú svoj pôvodný vzhľad, mení sa Božou mocou celá ich vnútorná podstata na Telo a Krv Krista Pána. Je to náuka, založená na Svätom Písme a tradícii Cirkvi, ktorá zostáva nezmenená už od čias apoštolov. Na dôkaz Ježišových slov, ktoré povedal svojim učeníkom pri Poslednej večeri ("Toto je moje telo; toto je moja krv"), Cirkev uznáva "Eucharistické zázraky", pri ktorých sa podstata a vzhľad Ježišovho Tela a Krvi zmení aj fyzicky a viditeľne. Jedným z takých zázrakov je aj Eucharistický zázrak zo Santarema v Portugalsku.

Istá mladá žena, pohltená žiarlivosťou na svojho muža sa vo februári 1266 obrátila na čarodejnicu, ktorá jej poradila ísť do kostola a ukradnúť premenenú hostiu. Mala z nej vyrobiť amulet lásky. Žena ukradla hostiu a ukryla ju do kusu látky, ktorý sa ihneď sfarbil krvou. Preľaknutá sa rozbehla domov, kde rozbalila látku, aby videla čo sa stalo. S veľkým údivom videla, že krv vychádza priamo z hostie. Zmätená vložila hostiu do šuplíka v spálni, no v noci z nej začali vyžarovať lúče svetla, ktoré osvetľovali celú izbu. Aj jej manžel si všimol tento zvláštny úkaz a začal sa vypytovať čo sa to deje. Manželka mu nakoniec všetko porozprávala.

Nasledujúci deň obaja manželia všetko rozpovedali farárovi, ktorý potom hostiu odniesol z ich domu do Kostola sv. Štefana v slávnostnej procesii za účasti množstva rehoľníkov a laikov. Hostia krvácala tri po sebe nasledujúce dni. Nakoniec bola vložená do nádherného relikviára z včelieho vosku.

Eucharist

(Eucharistický zázrak zo Santarema v Portugalsku. Aj po 750 rokoch ostáva prevzácna Krv v tekutej forme, čím popiera prirodzené vedecké zákony. Hostia má nepravidelný tvar; vyzerá ako kúsok naozajstného ľudského svalu, cez ktorý sa od vrchu až po spodok jemne rozvetvujú žilky.)

 

Roku 1340 sa tam udial ďalší zázrak: kňaz otvoril svätostánok a našiel vnútornú nádobku z vosku rozbitú na kúsky. Na jej mieste bola nádobka zo skla, v ktorej bola krv z hostie zmiešaná s voskom. Dnes sa hostia uchováva na ´eucharistickom tróne´ z 18. storočia, umiestnenom nad hlavným oltárom. Kostol sv. Štefana je známy ako Svätyňa eucharistického zázraku. Hostia ronila krv počas stáročí pri rôznych udalostiach a bolo v nej možné spozorovať rôzne obrazy Pána Ježiša. Medzi svedkami zázraku bol aj sv. František Xaverský, apoštol Indie, ktorý svätyňu navštívil pred svojou cestou na misie.

Každý Eucharistický zázrak má byť pre všetkých ľudí vždy znamením reálnej prítomnosti Ježiša Krista v premenenej hostii a má posilniť a oživiť vieru všetkých katolíkov sveta.

 

DISKUSIA k článku