web3-family-mass-pew-liturgy-parenting-children-shutterstock.jpg

Harvardská štúdia poukazuje na prínos chodenia do kostola v ranom veku

421
Milko Kostovič
Štúdia

Náboženská výchova je priamo spojená s pozitívnymi výsledkami u mladých dospelých. 

Výchova vo viere poskytuje deťom množstvo duchovných benefitov. Nedávna štúdia Harvardskej univerzity však tiež poukazuje na to, že deťom náboženská výchova prospieva aj fyzicky. Platí to najmä pre mladých dospelých. 

Štúdia, ktorú v roku 2018 zverejnila Škola verejného zdravia Harvard T. H. Chan, zistila, že deti, ktoré sa zúčastňovali na omši alebo sa pravidelne modlili, boli pozitívnejšie a spokojnejšie so životom, keď dosiahli dvadsať rokov. Títo mladí dospelí mali tendenciu zvoliť si zdravší životný štýl - vyhýbali sa pitiu, fajčeniu, užívaniu drog a sexuálnej promiskuite. 

Štúdia, ktorá bola realizovaná na vzorke 5 000 detí vo veku 8 až 14 rokov, prišla s niekoľkými zaujímavými zisteniami: Najmenej 18% osôb, ktoré chodili pravidelne do kostola, uvádzalo vyššiu úroveň šťastia v dvadsiatich rokoch ako ich rovesníci bez vyznania. A čo je dôležitejšie, z tej istej vzorky malo 29% tendenciu zapojiť sa do verejných aktivít a 33% sa vyhýbalo nezákonným drogám. 

Jeden z autorov štúdie, Ying Chen, sa k zisteniam vyjadril v tlačovej správe: "Mnohé deti sú vychovávané vo viere a naša štúdia ukazuje, že to môže výrazne ovplyvniť ich zdravotné správanie, duševné zdravie a celkové šťastie a pohodu."

Toto nie je prvá štúdia, ktorá demonštruje výhody náboženskej výchovy. Ako tiež uvádza Emilie Kao, riaditeľka DeVos Centra pre náboženstvo a občiansku spoločnosť, tieto závery sú súlade s ďalšími štúdiami, ktoré zistili, že "náboženská viera poskytuje ľuďom duchovné sily vedúce k zdravým návykom a k budovaniu sociálnych sietí a dáva im schopnosť prekonávať životné prekážky."

Výsledky sú obzvlášť povzbudivé v čase, keď sa zdá, že počet pravidelných návštevníkov kostolov klesá. Štúdia by mohla slúžiť ako motivácia pre rodičov, ktorí zápasia s tým, ako presvedčiť deti, aby chodili do kostola - najmä keď sú v puberte.

 

 

DISKUSIA k článku