teplomer

 

Latin_Mass_Old_Rite_Cdl._Burke_810_500_75_s_c1.jpg

Tradičná latinská omša je hlavný dôvod, prečo mladí americkí katolíci zostávajú v Cirkvi

563
Zuzana Smatanová
Kultúra života

(na obr. kardinál Raymond Leo Burke rozdáva sv. prijímanie počas tradičnej sv. omše v Ríme)

13. júna 2019 (LSN) – Konferencia katolíckych biskupov USA (USCCB)

USCCB sa pýtala mladých katolíkov, ktorí neopustili vieru, čo ich ´donútilo´ zostať. Hoci ich odpovede mnohých prekvapili, neboli až také prekvapujúce pre tých, čo poznajú stav Katolíckej cirkvi dnes. Vedenie Cirkvi príliš často berie podnety ku katechézam a k evanjelizácii od ľudí, čo oponujú rozličným katolíckym náukám. Prišli k poznaniu, že mladí dospelí sú pre „mládež“ lepšou autoritou než starí liberáli, ešte pomaly účastníci Druhého Vatikánskeho koncilu.

Najviac „lajkov“ na USCCB Facebooku získala tradičná latinská omša (TLO), nádherný starodávny omšový obrad, kodifikovaný Tridentským koncilom. Veľkým obrodením prešiel v poslednom desaťročí, no najmä odvtedy, ako pápež Benedikt XVI objasnil, že Druhý Vatikánsky koncil nikdy nezrušil, ani nezakázal túto formu sv. omše a že kňazi nepotrebujú povolenie od svojho biskupa aby ju mohli slúžiť. 

Toto obrodenie zažila najmä moja generácia. Objavila sa pred nami krása, správnosť a pravdivosť tohto tradičného obradu, akoby bol naozaj z iného sveta. Smeruje naše myšlienky priamo na nebo a Boha. Nie je predstavením, ktoré kňazi ´zohrávajú´ pre spoločenstvo veriacich. Tradičná omša pomáha dušiam dostať sa do neba. Robí ľudí katolíkmi, pretože ona sama je katolícka; oveľa katolíckejšia, než väčšina toho, čo sa dnes odohráva vo farnostiach Západu.

Istý mladík povedal: „Mám 23 rokov a zostávam tu kvôli pravde, ktorá je zakorenená v tradícii, ktorá má zasa základy v Cirkvi (najmä TLO).“

Ďalší uviedol: „Objavenie tradičnej latinskej omše a poznanie celej krásnej tradičnej náuky Cirkvi je to, čo ma tiež drží v Katolíckej cirkvi.“

Ďalší: „Mám 24 rokov a v tejto Cirkvi zostávam, lebo vnímam nádheru cirkevnej tradície a úctu v tradičnej sv. omši. Tento typ omše vovádza človeka do stretnutia s Kristom v Eucharistii. Tradičná hudba, kadidlo, nádherná tradičná cirkevná architektúra. Pre mňa boli veľkým vzorom viery rodičia, ktorí ma učili veriť, poznať cirkevnú náuku a ctiť si Prebl. Pannu Máriu. Učili ma Božej láske a to, ako sa skrze všetky naše skutky stávame plnšími osobami, akými chcel Boh aby sme odjakživa boli a ako nás to privedie k šťastiu."

Medzi ďalšími komentármi na Facebooku USCCB bolo:

  • "Objavenie latinskej omše veľmi posilnilo moju vieru. Stalo sa to na vysokej škole. Môj manžel teraz síce nechodí do kostola a nestal sa katolíkom, no tiež sa mu latinská omša veľmi páči.“
  • "Tradičná latinská omša má v sebe úctu, pravú adoráciu, prosby, ďakovanie, Eucharistiu. Solídnu katolícku náuku bez chýb a emocionálnych predohier. Vďaka za Inštitút Krista Veľkňaza! Katolícka cirkev je Cirkev pravej viery, v ktorej je spása.“
  • "Keď som sa prostredníctvom svojho chlapca (teraz manžela) dostala k mimoriadnej forme sv. omše, zmenila som kariéru z učiteľky hudby pre základné školy na štúdium sakrálnej hudby. V kontexte liturgie teraz využívam nádherné hudobné dedičstvo Katolíckej cirkvi a napĺňa ma to viac, ako keď som hrávala na koncertoch. V našej farnosti bývajú sv. omše v mimoriadnej, aj riadnej forme. Potom, čo sme objavili krásu tradičnej formy, zúčastňujeme sa s asi 20 rodinami z našej oblasti tejto sv. omše. Naša farnosť rastie; pribúdajú najmä mladí dospelí a mladé rodiny. Záujem, ktorý preukazujú o túto formu liturgie, o tento poklad Cirkvi, ma povzbudzuje oveľa viac, než čokoľvek doteraz v živote.“
  • "Dostupnosť tradičnej omše (mimoriadny obrad, ako sa to v súčasnosti nazýva) je tiež dôvodom mojej vernosti Cirkvi. V nej nachádzam náležitú úctu a výzvu dôkladnejšie prežívať život obetavej lásky a denne sa usilovať o nebo.“

 

Bishop Barron

50% mladých ľudí opúšťa Cirkev a stáva sa bezprízornými

 

DISKUSIA k článku